Proff
Proff

Global Security Service ApS

CVR-nr28899092CVRP-nr1011578043
AdresseKøbehavnsvej 263, 4000 Roskilde

Vagt fra vagtselskab til alle typer vagtopgaver Har du brug for en kompetent vagt eller sikkerhedsvagt til et fast job i Danmark, tilbyder vi hos Global Security Service, vagter til alle former for opgaver. Vi er et erfarent vagtselskab, der tilbyder vores services til private, virksomheder, byggepladser og centre. Med en professionel vagt kan du optimere sikkerheden, hvor du har brug for det. Alle vores vagter er veluddannede og trænet i at håndtere alle tænkelige opgaver, der vedkommer vagtservices. Skal vi stå vagt i din butik eller virksomhed, så der skabes tryghed og ydes en præventiv indsats mod tyveri og indbrud, er vi de rette til opgaven. ​ Få en vagt fra et autoriseret vagtselskab Hos Global Security Service er vi et autoriseret vagtselskab, som er 100% danskejet. Vi besidder en dybdegående teoretisk, administrativ og praktisk erfaring inden for vagt- og sikkerhedsopgaver. Vi ved med vores mere end 25 års erfaring i vagt- og sikkerhedsbranchen, hvor stor betydning kommunikation, fleksibilitet og service har for kunderne.​ ​ Kunderne forventer, at de er i fokus, og ønsker derfor en tæt personlig relation med deres sikkerhedsleverandør og deres personlige sikkerhedsvagt. Disse krav kan vi hos Global Security Service opfylde.

Regnskab

Beløb i hele 1000
Viser regnskabstal for virksomhed

Bruttofortjeneste

Årets resultat

REGNSKABSPERIODE

2023-122022-122021-122020-122019-12
Startdato

01.01.2023

01.01.2022

01.01.2021

01.01.2020

01.01.2019

Sluttdato

31.12.2023

31.12.2022

31.12.2021

31.12.2020

31.12.2019

RESULTATREGNSKAB

2023-122022-122021-122020-122019-12
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Nettoomsætning-----
Vareforbrug00000
Øvrige omkostninger-----
Bruttofortjeneste22.63523.20320.88721.05220.383
Personaleomkostninger-20.553-22.257-20.648-19.774-19.530
Afskrivninger-229-250-224-93-485
Kapacitetsomkostninger-800000
Primært resultat1.773697151.184367
Finansielle indtægter00114364
Finansielle udgifter-214-207-118-179-241
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto00000
Finansielle poster netto-214-207-117-36-177
Ordinært resultat1.559489-1021.148190
Ekstraordinære poster00000
Resultat før skat1.559489-1021.148190
Skat af årets resultat-500-274182-299-103
Årets resultat1.0592158084988

BALANCEREGNSKAB

2023-122022-122021-122020-122019-12
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Goodwill00000
Øvrige immaterielle anlægsaktiver00000
Immaterielle anlægsaktiver i alt00000
Grunde og bygninger10267921160
Andre anlæg og driftsmidler4934005984151.721
Øvrige materielle anlægsaktiver00000
Materielle anlægsaktiver i alt5954686905311.721
Kapitalandele00000
Langfristede tilgodehavender001900
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver191901515
Finansielle anlægsaktiver i alt1919191515
Anlægsaktiver i alt6134877095461.736
Varebeholdninger00000
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser7.4837.4046.3943.9853.483
Tilgodehavender hos nærtstående parter1.5912.0484.3743.9391.869
Andre tilgodehavender06506700
Værdipapirer00000
Likvide midler50000
Omsætningsaktiver i alt9.3079.57610.99910.4376.839
Status balance9.92010.06311.70810.9828.575
Selskabskapital500500500500500
Overført resultat1.463404189992143
Udbytte00000
Øvrige reserver00000
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel1.9639046891.492643
Minoritetsinteressernes andel00000
Egenkapital i alt1.9639046891.492643
Udskudt skat00000
Hensættelse939281385451
Langfristet gæld til realkreaditinstitutter920000
Langfristet gæld til banker016123300
Langfristet gæld til nærtstående parter00000
Anden langfristet gæld0004.3980
Ansvarlig lånekapital (Samlepost)00000
Langfristet gæld i alt921612334.3980
Kortfristet gæld til nærtstående parter1.04596006861.187
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter00000
Kortfristet gæld til banker2.2964.5972.1754002.968
Selskabsskat49926312243368
Varekreditorer7141.3501.070945856
Anden gæld1751.7357.3382.2442.403
Kortfristet gæld i alt7.7738.90510.7044.7077.481
Passiver i alt9.92010.06311.70810.9828.575

ANDET

2023-122022-122021-122020-122019-12
Antal ansatte3839384038
Kilde: Årsrapporter, CVR/Virk

Hent gratis årsrapporter

Global Security Service ApS

CVR-nr 28899092

Årsrapport 01.01.2023 (PDF)

Periode: 01.01.2023 - 31.12.2023

Årsrapport 01.01.2022 (PDF)

Periode: 01.01.2022 - 31.12.2022

Årsrapport 01.01.2021 (PDF)

Periode: 01.01.2021 - 31.12.2021

Årsrapport 01.01.2020 (PDF)

Periode: 01.01.2020 - 31.12.2020

Årsrapport 01.01.2019 (PDF)

Periode: 01.01.2019 - 31.12.2019

Årsrapport 01.01.2018 (PDF)

Periode: 01.01.2018 - 31.12.2018

Kreditrapport

Global Security Service ApS

CVR-nr: 28899092

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Profile-7032683

Firmaets links


Certificeringer

ISO 9001 | Bureau Veritas Certification
ISO 9001 | Bureau Veritas Certification

Åbningstider

Mandag
8:00 - 16:00
Tirsdag
8:00 - 16:00
Onsdag
8:00 - 16:00
Torsdag
8:00 - 16:00
Fredag
8:00 - 16:00
Lørdag
Lukket
Søndag
Lukket

Kreditrapport

Global Security Service ApS

CVR-nr: 28899092

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika

Vil du vide mere om hvad Proff™ kan tilbyde din virksomhed?

Ønsker du at blive Proff-kunde nu, eller vil du gerne høre mere om hvad vi kan gøre for din virksomhed? Ring os i dag på 89 87 51 12 eller udfyld formularen til højre, og lad os tage en uforpligtende snak.

Dine kontaktoplysninger