Proff
Proff
Annonce
Annonce

Global Fashion Agenda (fond)

CVR-nr41627239
AdresseBryghuspladsen 8, 1473 København K

Regnskab

Beløb i hele 1000

Bruttofortjeneste

Årets resultat

REGNSKABSPERIODE

2022-122021-122020-12
Startdato

01.01.2022

01.01.2021

13.08.2020

Sluttdato

31.12.2022

31.12.2021

31.12.2020

RESULTATREGNSKAB

2022-122021-122020-12
ValutakodeDKKDKKDKK
Nettoomsætning27.78916.3037.139
Vareforbrug11.7155.6966.856
Øvrige omkostninger---
Bruttofortjeneste16.07310.6079.427
Personaleomkostninger-11.748-10.334-9.204
Afskrivninger-139-188-107
Kapacitetsomkostninger000
Primært resultat4.18685116
Finansielle indtægter5416
Finansielle udgifter-162-96-53
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto000
Finansielle poster netto-107-94-47
Ordinært resultat4.079-969
Ekstraordinære poster000
Resultat før skat4.079-969
Skat af årets resultat-922-20-50
Årets resultat3.156-2919

BALANCEREGNSKAB

2022-122021-122020-12
ValutakodeDKKDKKDKK
Goodwill258358458
Øvrige immaterielle anlægsaktiver000
Immaterielle anlægsaktiver i alt258358458
Grunde og bygninger000
Andre anlæg og driftsmidler1757109
Øvrige materielle anlægsaktiver000
Materielle anlægsaktiver i alt1757109
Kapitalandele000
Langfristede tilgodehavender000
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver74270269
Finansielle anlægsaktiver i alt74270269
Anlægsaktiver i alt350685836
Varebeholdninger000
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser3.8461.5762.244
Tilgodehavender hos nærtstående parter000
Andre tilgodehavender618318603
Værdipapirer000
Likvide midler6.5182.8155.933
Omsætningsaktiver i alt10.9834.9228.781
Status balance11.3335.6079.618
Selskabskapital1.4271.4271.427
Overført resultat3.146-1019
Udbytte000
Øvrige reserver000
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel4.5731.4171.446
Minoritetsinteressernes andel000
Egenkapital i alt4.5731.4171.446
Udskudt skat000
Hensættelse1.0058211
Langfristet gæld til realkreaditinstitutter000
Langfristet gæld til banker000
Langfristet gæld til nærtstående parter000
Anden langfristet gæld1.016995980
Ansvarlig lånekapital (Samlepost)000
Langfristet gæld i alt1.016995980
Kortfristet gæld til nærtstående parter000
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter000
Kortfristet gæld til banker000
Selskabsskat171769
Varekreditorer585325949
Anden gæld4.1362.7716.163
Kortfristet gæld i alt4.7393.1137.180
Passiver i alt11.3335.6079.618

ANDET

2022-122021-122020-12
Antal ansatte171520
Kilde: Årsrapporter, CVR/Virk

Hent gratis årsrapporter

Global Fashion Agenda (fond)

CVR-nr 41627239

Årsrapport 01.01.2022 (PDF)

Periode: 01.01.2022 - 31.12.2022

Årsrapport 01.01.2021 (PDF)

Periode: 01.01.2021 - 31.12.2021

Årsrapport 13.08.2020 (PDF)

Periode: 13.08.2020 - 31.12.2020

Kreditrapport

Global Fashion Agenda (fond)

CVR-nr: 41627239

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce
Annonce

Kreditrapport

Global Fashion Agenda (fond)

CVR-nr: 41627239

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce

Vil du vide mere om hvad Proff™ kan tilbyde din virksomhed?

Ønsker du at blive Proff-kunde nu, eller vil du gerne høre mere om hvad vi kan gøre for din virksomhed? Ring os i dag på 89 87 51 12 eller udfyld formularen til højre, og lad os tage en uforpligtende snak.

Dine kontaktoplysninger