Proff
Proff

Give Steel A/S

CVR-nr26998115
AdresseSjællandsvej 14, 7330 Brande

Solid Agreements. Right Solutions.
Give Steel A/S er en betydende producent af stålspær og stålkonstruktioner i Nordeuropa. Alle stålspær produceres i Danmark og kombinerer design, konstruktion, kvalitet og sikkerhed med moderne teknologi for en mere CO2-venlig produktion.

Give Steel A/S producerer alle former for bærende søjle- og bjælkekonstruktioner samt specialkonstruktioner af høj kompleksitet. Konstruktionerne bruges til såvel offentligt som privat byggeri i hele Nordeuropa. Give Steel har i mere end 40 år produceret stålspær til Danmark og resten af Skandinavien. Virksomheden beskæftiger i dag 550 medarbejdere i Danmark, Polen og Tyskland.

Give Steel er kendt som en innovativ samarbejdspartner, der leverer solide løsninger, funderet på præcise beregninger, stærke konstruktioner, et højt serviceniveau og sikker leveringsevne.

Vi er kendt for ansvarlighed, præcision og fleksibilitet – både overfor vores kunder og vores medarbejdere. Det sikrer den helt rigtige løsning – og den helt rigtige pris. Hos Give Steel holder vi altid, hvad vi lover.

Vi laver solide aftaler – og kun rigtige løsninger.

Viser tal fra firmaets regnskab. Se koncernregnskab.

Regnskab

Beløb i hele 1000

Bruttofortjeneste

Årets resultat

REGNSKABSPERIODE

2022-122021-122020-122019-122018-12
Startdato

01.01.2022

01.01.2021

01.01.2020

01.01.2019

01.01.2018

Sluttdato

31.12.2022

31.12.2021

31.12.2020

31.12.2019

31.12.2018

RESULTATREGNSKAB

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Nettoomsætning1.179.028609.115506.682487.958455.371
Vareforbrug1.095.974542.020440.833413.676403.512
Øvrige omkostninger-----
Bruttofortjeneste83.05467.09565.84974.28251.859
Personaleomkostninger00-166.106-156.667-151.121
Afskrivninger00-14.25000
Kapacitetsomkostninger-69.333-49.449-45.127-45.563-33.770
Primært resultat30.73417.80520.72228.72018.088
Finansielle indtægter7343221.793445779
Finansielle udgifter-7.770-5.229-5.370-4.472-5.676
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto550693599360450
Finansielle poster netto-6.486-4.215-2.979-3.666-4.447
Ordinært resultat24.24813.59116.89024.90413.276
Ekstraordinære poster00000
Resultat før skat24.24813.59116.89024.90413.276
Skat af årets resultat-4.873-2.860-3.354-4.892-2.607
Årets resultat19.37510.73113.53620.01210.669

BALANCEREGNSKAB

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Goodwill00000
Øvrige immaterielle anlægsaktiver3.5473.5193.2143.0452.466
Immaterielle anlægsaktiver i alt3.5473.5193.2143.0452.466
Grunde og bygninger134.291122.67296.88890.90082.875
Andre anlæg og driftsmidler72.08641.05940.05439.50428.145
Øvrige materielle anlægsaktiver221000953
Materielle anlægsaktiver i alt206.598163.731136.942130.405111.973
Kapitalandele2.2802.3301.6421.083720
Langfristede tilgodehavender0039039053
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver914914000
Finansielle anlægsaktiver i alt3.1943.2432.0321.473773
Anlægsaktiver i alt213.339170.493142.189134.922115.211
Varebeholdninger70.87598.04529.27833.85835.467
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser201.00154.36666.19684.277103.204
Tilgodehavender hos nærtstående parter1.52812.0423.7673.9531.175
Andre tilgodehavender8.1148.70325.1731.6041.328
Værdipapirer00000
Likvide midler38.46456.05517.9983.4362.428
Omsætningsaktiver i alt319.982229.211142.411127.129143.601
Status balance533.321399.704284.600262.051258.812
Selskabskapital1.0001.0001.0001.0001.000
Overført resultat79.21459.66456.65375.56254.197
Udbytte07.0007.0002.0622.174
Øvrige reserver7.7925.2603.6412.6381.648
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel88.00672.92368.29581.26259.018
Minoritetsinteressernes andel00000
Egenkapital i alt88.00672.92368.29581.26259.018
Udskudt skat00000
Hensættelse53.04422.16111.43512.4709.317
Langfristet gæld til realkreaditinstitutter51.09938.88540.99735.73237.607
Langfristet gæld til banker19.00003.4384.39410.371
Langfristet gæld til nærtstående parter00000
Anden langfristet gæld54.39436.24134.51420.47511.125
Ansvarlig lånekapital (Samlepost)00001.333
Langfristet gæld i alt125.07177.37478.94960.60260.436
Kortfristet gæld til nærtstående parter0098480116
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter00000
Kortfristet gæld til banker01437.0059915.067
Selskabsskat002.8122.5351.379
Varekreditorer213.907177.88582.21573.79880.350
Anden gæld53.29349.21832.9046.2635.850
Kortfristet gæld i alt267.200227.246125.921107.717130.041
Passiver i alt533.321399.704284.600262.051258.812

ANDET

2022-122021-122020-122019-122018-12
Antal ansatte425355311285271
Kilde: Årsrapporter, CVR/Virk

Hent gratis årsrapporter

Give Steel A/S

CVR-nr 26998115

Årsrapport 01.01.2022 (PDF)

Periode: 01.01.2022 - 31.12.2022

Årsrapport 01.01.2021 (PDF)

Periode: 01.01.2021 - 31.12.2021

Årsrapport 01.01.2020 (PDF)

Periode: 01.01.2020 - 31.12.2020

Årsrapport 01.01.2019 (PDF)

Periode: 01.01.2019 - 31.12.2019

Årsrapport 01.01.2018 (PDF)

Periode: 01.01.2018 - 31.12.2018

Kreditrapport

Give Steel A/S

CVR-nr: 26998115

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Profile-7042040


Certificeringer

• Give Steel vil optimere stålkonstruktioner, så vi mindsker CO2-udledningen og minimerer spild i byggeriet mest muligt. Selvom vi understøtter 10 verdensmål, så har vi vores primære fokus på tre af verdensmålene. Nemlig 4, 8 og 12.
• Give Steel vil optimere stålkonstruktioner, så vi mindsker CO2-udledningen og minimerer spild i byggeriet mest muligt. Selvom vi understøtter 10 verdensmål, så har vi vores primære fokus på tre af verdensmålene. Nemlig 4, 8 og 12.
• Vores kvalitetssikringssystem er baseret på ISO 3834, og vi er certificeret iht. 1090-1. Der udføres løbende eksterne kvalitetsaudits for at sikre at vores certificering altid er gyldig og up-to-date
• Vores kvalitetssikringssystem er baseret på ISO 3834, og vi er certificeret iht. 1090-1. Der udføres løbende eksterne kvalitetsaudits for at sikre at vores certificering altid er gyldig og up-to-date
• Give Steel er certificeret til at producere og CE-mærke stålkonstruktioner til det Europæiske marked i alle udførelsesklasser (EXC 1 – EXC 4)
• Give Steel er certificeret til at producere og CE-mærke stålkonstruktioner til det Europæiske marked i alle udførelsesklasser (EXC 1 – EXC 4)

Åbningstider

Mandag
7:00 - 16:00
Tirsdag
7:00 - 16:00
Onsdag
7:00 - 16:00
Torsdag
7:00 - 16:00
Fredag
7:00 - 13:00
Lørdag
Lukket
Søndag
Lukket

Kreditrapport

Give Steel A/S

CVR-nr: 26998115

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika

Vil du vide mere om hvad Proff™ kan tilbyde din virksomhed?

Ønsker du at blive Proff-kunde nu, eller vil du gerne høre mere om hvad vi kan gøre for din virksomhed? Ring os i dag på 89 87 51 12 eller udfyld formularen til højre, og lad os tage en uforpligtende snak.

Dine kontaktoplysninger