Proff
Proff
Annonce
Annonce

Gerbild Holding ApS

CVR-nr40476156
AdresseBregnevej 22, 5792 Årslev

Regnskab

Beløb i hele 1000

Bruttofortjeneste

Årets resultat

REGNSKABSPERIODE

2022-122021-122020-122019-12
Startdato

01.01.2022

01.01.2021

01.01.2020

28.04.2019

Sluttdato

31.12.2022

31.12.2021

31.12.2020

31.12.2019

RESULTATREGNSKAB

2022-122021-122020-122019-12
ValutakodeDKKDKKDKKDKK
Nettoomsætning000-
Vareforbrug2112
Øvrige omkostninger----
Bruttofortjeneste-2-1-1-2
Personaleomkostninger0000
Afskrivninger0000
Kapacitetsomkostninger0000
Primært resultat-2-1-1-2
Finansielle indtægter12000
Finansielle udgifter-13000
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto154112-5136
Finansielle poster netto153112-5136
Ordinært resultat151111-5233
Ekstraordinære poster0000
Resultat før skat151111-5233
Skat af årets resultat1001
Årets resultat151111-5234

BALANCEREGNSKAB

2022-122021-122020-122019-12
ValutakodeDKKDKKDKKDKK
Goodwill0000
Øvrige immaterielle anlægsaktiver0000
Immaterielle anlægsaktiver i alt0000
Grunde og bygninger0000
Andre anlæg og driftsmidler0000
Øvrige materielle anlægsaktiver0000
Materielle anlægsaktiver i alt0000
Kapitalandele3301362476
Langfristede tilgodehavender0000
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver0000
Finansielle anlægsaktiver i alt3301362476
Anlægsaktiver i alt3301362476
Varebeholdninger0000
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser0000
Tilgodehavender hos nærtstående parter9371800
Andre tilgodehavender10010
Værdipapirer0000
Likvide midler0110
Omsætningsaktiver i alt93819110
Status balance1.2671542586
Selskabskapital40404040
Overført resultat24492-1834
Udbytte0000
Øvrige reserver0000
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel2841322274
Minoritetsinteressernes andel0000
Egenkapital i alt2841322274
Udskudt skat0000
Hensættelse----
Langfristet gæld til realkreaditinstitutter0000
Langfristet gæld til banker0000
Langfristet gæld til nærtstående parter0000
Anden langfristet gæld018010
Ansvarlig lånekapital (Samlepost)0000
Langfristet gæld i alt018010
Kortfristet gæld til nærtstående parter1110
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter0000
Kortfristet gæld til banker0000
Selskabsskat41000
Varekreditorer2110
Anden gæld940222
Kortfristet gæld i alt984432
Passiver i alt1.2671542586

ANDET

2022-122021-122020-122019-12
Antal ansatte00--
Kilde: Årsrapporter, CVR/Virk

Hent gratis årsrapporter

Gerbild Holding ApS

CVR-nr 40476156

Årsrapport 01.01.2022 (PDF)

Periode: 01.01.2022 - 31.12.2022

Årsrapport 01.01.2021 (PDF)

Periode: 01.01.2021 - 31.12.2021

Årsrapport 01.01.2020 (PDF)

Periode: 01.01.2020 - 31.12.2020

Årsrapport 28.04.2019 (PDF)

Periode: 28.04.2019 - 31.12.2019

Kreditrapport

Gerbild Holding ApS

CVR-nr: 40476156

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce
Annonce

Kreditrapport

Gerbild Holding ApS

CVR-nr: 40476156

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce

Vil du vide mere om hvad Proff™ kan tilbyde din virksomhed?

Ønsker du at blive Proff-kunde nu, eller vil du gerne høre mere om hvad vi kan gøre for din virksomhed? Ring os i dag på 89 87 51 12 eller udfyld formularen til højre, og lad os tage en uforpligtende snak.

Dine kontaktoplysninger