Proff
Proff
Annonce

GEORG JENSEN RETAIL A/S

CVR-nr34898847
AdresseSøndre Fasanvej 7, 2000 Frederiksberg

Regnskab

Beløb i hele 1000

Bruttofortjeneste

Årets resultat

REGNSKABSPERIODE

2023-122022-122021-122020-122019-12
Startdato

01.01.2023

01.01.2022

01.01.2021

01.01.2020

01.01.2019

Sluttdato

31.12.2023

31.12.2022

31.12.2021

31.12.2020

31.12.2019

RESULTATREGNSKAB

2023-122022-122021-122020-122019-12
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Nettoomsætning-----
Vareforbrug022.94623.37426.3870
Øvrige omkostninger-----
Bruttofortjeneste19.77939.29738.64653.26552.555
Personaleomkostninger-15.989-13.532-12.529-13.7840
Afskrivninger-1.838-1.859-1.888-11.9360
Kapacitetsomkostninger0000-50.945
Primært resultat1.9522.7394.2868.8641.611
Finansielle indtægter1.5351.045000
Finansielle udgifter-139-230-198-78-222
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto00000
Finansielle poster netto1.396815-198-78-222
Ordinært resultat3.3483.5544.0888.7861.388
Ekstraordinære poster00000
Resultat før skat3.3483.5544.0888.7861.388
Skat af årets resultat-1.601-783-900-4.089-935
Årets resultat1.7472.7713.1884.697453

BALANCEREGNSKAB

2023-122022-122021-122020-122019-12
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Goodwill00009.764
Øvrige immaterielle anlægsaktiver00000
Immaterielle anlægsaktiver i alt00009.764
Grunde og bygninger4.2254.2075.8057.4039.195
Andre anlæg og driftsmidler310281542714999
Øvrige materielle anlægsaktiver1771.392000
Materielle anlægsaktiver i alt4.7125.8806.3478.11810.194
Kapitalandele00000
Langfristede tilgodehavender05.387006.434
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver5.1650000
Finansielle anlægsaktiver i alt5.1655.3876.7966.5956.434
Anlægsaktiver i alt9.87711.26713.14314.71226.392
Varebeholdninger21.06218.54418.51418.85226.382
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser1.1891.0550127537
Tilgodehavender hos nærtstående parter53.01431.81320.07745.2434.924
Andre tilgodehavender3.91813.2413.1282.2471.777
Værdipapirer00000
Likvide midler10.14116.67333.0965.38217.854
Omsætningsaktiver i alt89.42081.42874.94071.86351.801
Status balance99.29792.69588.08386.57578.193
Selskabskapital581581581581581
Overført resultat78.45976.71273.94170.75366.056
Udbytte00000
Øvrige reserver00000
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel79.04077.29374.52271.33466.637
Minoritetsinteressernes andel00000
Egenkapital i alt79.04077.29374.52271.33466.637
Udskudt skat00000
Hensættelse3.7853.785---
Langfristet gæld til realkreaditinstitutter00000
Langfristet gæld til banker00000
Langfristet gæld til nærtstående parter00000
Anden langfristet gæld1.2321.2191.4091.235459
Ansvarlig lånekapital (Samlepost)00000
Langfristet gæld i alt1.2325.0045.1945.0204.244
Kortfristet gæld til nærtstående parter9.2800000
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter00000
Kortfristet gæld til banker00000
Selskabsskat1.1541.1981.3184.5591.393
Varekreditorer8841.0411.9948101.708
Anden gæld3.9228.1595.0564.2014.210
Kortfristet gæld i alt15.24010.3988.36810.2217.311
Passiver i alt99.29792.69588.08386.57578.193

ANDET

2023-122022-122021-122020-122019-12
Antal ansatte3531293639
Kilde: Årsrapporter, CVR/Virk

Hent gratis årsrapporter

GEORG JENSEN RETAIL A/S

CVR-nr 34898847

Årsrapport 01.01.2023 (PDF)

Periode: 01.01.2023 - 31.12.2023

Årsrapport 01.01.2022 (PDF)

Periode: 01.01.2022 - 31.12.2022

Årsrapport 01.01.2021 (PDF)

Periode: 01.01.2021 - 31.12.2021

Årsrapport 01.01.2020 (PDF)

Periode: 01.01.2020 - 31.12.2020

Årsrapport 01.01.2019 (PDF)

Periode: 01.01.2019 - 31.12.2019

Årsrapport 01.01.2018 (PDF)

Periode: 01.01.2018 - 31.12.2018

Kreditrapport

GEORG JENSEN RETAIL A/S

CVR-nr: 34898847

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce

Kreditrapport

GEORG JENSEN RETAIL A/S

CVR-nr: 34898847

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce
Annonce

Vil du vide mere om hvad Proff™ kan tilbyde din virksomhed?

Ønsker du at blive Proff-kunde nu, eller vil du gerne høre mere om hvad vi kan gøre for din virksomhed? Ring os i dag på 89 87 51 12 eller udfyld formularen til højre, og lad os tage en uforpligtende snak.

Dine kontaktoplysninger