Proff
Proff
Annonce
Annonce

Gelinde ApS

CVR-nr42798878
AdresseLokesvej 3 C 3 4, 8230 Åbyhøj

Regnskab

Beløb i hele 1000

Bruttofortjeneste

Årets resultat

REGNSKABSPERIODE

2023-122022-12
Startdato

01.01.2023

29.10.2021

Sluttdato

31.12.2023

31.12.2022

RESULTATREGNSKAB

2023-122022-12
ValutakodeDKKDKK
Nettoomsætning--
Vareforbrug00
Øvrige omkostninger--
Bruttofortjeneste207409
Personaleomkostninger-177-447
Afskrivninger00
Kapacitetsomkostninger00
Primært resultat31-39
Finansielle indtægter00
Finansielle udgifter00
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto00
Finansielle poster netto00
Ordinært resultat31-39
Ekstraordinære poster00
Resultat før skat31-39
Skat af årets resultat-76
Årets resultat24-32

BALANCEREGNSKAB

2023-122022-12
ValutakodeDKKDKK
Goodwill00
Øvrige immaterielle anlægsaktiver00
Immaterielle anlægsaktiver i alt00
Grunde og bygninger00
Andre anlæg og driftsmidler00
Øvrige materielle anlægsaktiver00
Materielle anlægsaktiver i alt00
Kapitalandele00
Langfristede tilgodehavender00
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver20
Finansielle anlægsaktiver i alt20
Anlægsaktiver i alt20
Varebeholdninger00
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser1611
Tilgodehavender hos nærtstående parter00
Andre tilgodehavender06
Værdipapirer00
Likvide midler227184
Omsætningsaktiver i alt243201
Status balance245201
Selskabskapital4040
Overført resultat-8-32
Udbytte00
Øvrige reserver00
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel328
Minoritetsinteressernes andel00
Egenkapital i alt328
Udskudt skat00
Hensættelse--
Langfristet gæld til realkreaditinstitutter00
Langfristet gæld til banker00
Langfristet gæld til nærtstående parter00
Anden langfristet gæld00
Ansvarlig lånekapital (Samlepost)00
Langfristet gæld i alt00
Kortfristet gæld til nærtstående parter00
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter00
Kortfristet gæld til banker00
Selskabsskat00
Varekreditorer1011
Anden gæld203182
Kortfristet gæld i alt213193
Passiver i alt245201

ANDET

2023-122022-12
Antal ansatte11
Kilde: Årsrapporter, CVR/Virk

Hent gratis årsrapporter

Gelinde ApS

CVR-nr 42798878

Årsrapport 01.01.2023 (PDF)

Periode: 01.01.2023 - 31.12.2023

Årsrapport 29.10.2021 (PDF)

Periode: 29.10.2021 - 31.12.2022

Kreditrapport

Gelinde ApS

CVR-nr: 42798878

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce

Kreditrapport

Gelinde ApS

CVR-nr: 42798878

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce
Annonce

Vil du vide mere om hvad Proff™ kan tilbyde din virksomhed?

Ønsker du at blive Proff-kunde nu, eller vil du gerne høre mere om hvad vi kan gøre for din virksomhed? Ring os i dag på 89 87 51 12 eller udfyld formularen til højre, og lad os tage en uforpligtende snak.

Dine kontaktoplysninger