Proff
Proff
Annonce
Annonce

GEL-TOP A/S

CVR-nr81810028
AdresseStorhaven 10, 7100 Vejle

Regnskab

Beløb i hele 1000

Bruttofortjeneste

Årets resultat

REGNSKABSPERIODE

2023-042022-042021-042020-042019-04
Startdato

01.05.2022

01.05.2021

01.05.2020

01.05.2019

01.05.2018

Sluttdato

30.04.2023

30.04.2022

30.04.2021

30.04.2020

30.04.2019

RESULTATREGNSKAB

2023-042022-042021-042020-042019-04
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Nettoomsætning-----
Vareforbrug00000
Øvrige omkostninger-----
Bruttofortjeneste1.7492.0001.8802.1421.683
Personaleomkostninger-1.499-1.489-1.470-1.533-1.418
Afskrivninger-48-48-55-68-65
Kapacitetsomkostninger00000
Primært resultat203463355541200
Finansielle indtægter20-12251513
Finansielle udgifter-453-326-338-377-370
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto00000
Finansielle poster netto-433-338-313-362-357
Ordinært resultat-23013142179-157
Ekstraordinære poster00000
Resultat før skat-23013142179-157
Skat af årets resultat43-30-11-4811
Årets resultat-18810131131-146

BALANCEREGNSKAB

2023-042022-042021-042020-042019-04
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Goodwill00000
Øvrige immaterielle anlægsaktiver00000
Immaterielle anlægsaktiver i alt00000
Grunde og bygninger00000
Andre anlæg og driftsmidler4087135189239
Øvrige materielle anlægsaktiver00000
Materielle anlægsaktiver i alt4087135189239
Kapitalandele5.3505.6005.6005.5005.500
Langfristede tilgodehavender00000
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver00000
Finansielle anlægsaktiver i alt5.3505.6005.6005.5005.500
Anlægsaktiver i alt5.3905.6875.7355.6895.739
Varebeholdninger3.6824.5224.2284.4134.522
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser1.5681.6731.4891.683913
Tilgodehavender hos nærtstående parter5146232421
Andre tilgodehavender822720916648
Værdipapirer00000
Likvide midler312151719
Omsætningsaktiver i alt5.4386.2805.9646.3035.524
Status balance10.82811.96711.69911.99211.263
Selskabskapital500500500500500
Overført resultat1.7461.9341.8331.8011.671
Udbytte00000
Øvrige reserver2.1292.3792.3792.2792.279
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel4.3754.8124.7114.5804.450
Minoritetsinteressernes andel00000
Egenkapital i alt4.3754.8124.7114.5804.450
Udskudt skat00000
Hensættelse-----
Langfristet gæld til realkreaditinstitutter00000
Langfristet gæld til banker322435000
Langfristet gæld til nærtstående parter00000
Anden langfristet gæld136126126760
Ansvarlig lånekapital (Samlepost)00000
Langfristet gæld i alt458561126760
Kortfristet gæld til nærtstående parter1.4501.6051.7291.8161.931
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter00000
Kortfristet gæld til banker3.2243.0342.8863.4423.124
Selskabsskat023654014
Varekreditorer5829871.1671.351787
Anden gæld7409441.014687958
Kortfristet gæld i alt5.9966.5936.8617.3376.813
Passiver i alt10.82811.96711.69911.99211.263

ANDET

2023-042022-042021-042020-042019-04
Antal ansatte44443

Hent gratis årsrapporter

GEL-TOP A/S

CVR-nr 81810028

Årsrapport 01.05.2022 (PDF)

Periode: 01.05.2022 - 30.04.2023

Årsrapport 01.05.2021 (PDF)

Periode: 01.05.2021 - 30.04.2022

Årsrapport 01.05.2020 (PDF)

Periode: 01.05.2020 - 30.04.2021

Årsrapport 01.05.2019 (PDF)

Periode: 01.05.2019 - 30.04.2020

Årsrapport 01.05.2018 (PDF)

Periode: 01.05.2018 - 30.04.2019

Årsrapport 01.05.2017 (PDF)

Periode: 01.05.2017 - 30.04.2018

Kreditrapport

GEL-TOP A/S

CVR-nr: 81810028

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce
Annonce

Kreditrapport

GEL-TOP A/S

CVR-nr: 81810028

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce

Vil du vide mere om hvad Proff™ kan tilbyde din virksomhed?

Ønsker du at blive Proff-kunde nu, eller vil du gerne høre mere om hvad vi kan gøre for din virksomhed? Ring os i dag på 89 87 51 12 eller udfyld formularen til højre, og lad os tage en uforpligtende snak.

Dine kontaktoplysninger