Proff
Proff
Annonce

GARMIN NORDIC DENMARK A/S

CVR-nr11363881
AdresseHejrevang 19, 3450 Allerød

Regnskab

Beløb i hele 1000

Bruttofortjeneste

Årets resultat

REGNSKABSPERIODE

2023-122022-122021-122020-122019-12
Startdato

01.01.2023

01.01.2022

01.01.2021

01.01.2020

01.01.2019

Sluttdato

31.12.2023

31.12.2022

31.12.2021

31.12.2020

31.12.2019

RESULTATREGNSKAB

2023-122022-122021-122020-122019-12
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Nettoomsætning1.150.5321.113.2601.242.9611.149.437920.919
Vareforbrug1.084.9911.047.6991.169.0271.077.127859.352
Øvrige omkostninger-----
Bruttofortjeneste77.61375.78480.75072.31061.566
Personaleomkostninger-45.616-45.733-46.215-39.386-37.485
Afskrivninger-1.273-1.407-1.271-1.088-887
Kapacitetsomkostninger00000
Primært resultat30.72428.64433.26331.83623.194
Finansielle indtægter1.365661181534
Finansielle udgifter-77-164-307-536-398
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto00000
Finansielle poster netto1.288-98-190-522-364
Ordinært resultat32.01228.54633.07431.31522.830
Ekstraordinære poster00000
Resultat før skat32.01228.54633.07431.31522.830
Skat af årets resultat-7.186-6.360-7.489-7.098-5.362
Årets resultat24.82622.18625.58524.21717.468

BALANCEREGNSKAB

2023-122022-122021-122020-122019-12
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Goodwill00000
Øvrige immaterielle anlægsaktiver00000
Immaterielle anlægsaktiver i alt00000
Grunde og bygninger19.1300000
Andre anlæg og driftsmidler1.7932.8343.7743.8012.520
Øvrige materielle anlægsaktiver00000
Materielle anlægsaktiver i alt20.9232.8343.7743.8012.520
Kapitalandele00000
Langfristede tilgodehavender17788151762
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver00000
Finansielle anlægsaktiver i alt17788151762
Anlægsaktiver i alt21.1002.9223.7893.8192.582
Varebeholdninger132.390131.289124.000109.675140.567
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser98.22975.543139.559110.55278.376
Tilgodehavender hos nærtstående parter146.356142.588174.999140.780100.447
Andre tilgodehavender6.1021.046380328578
Værdipapirer00000
Likvide midler47.92520.14944.08156.28244.811
Omsætningsaktiver i alt431.002370.615483.018417.616364.779
Status balance452.102373.537486.807421.435367.361
Selskabskapital2.0002.0002.0002.0002.000
Overført resultat159.370134.544120.358109.773100.556
Udbytte08.00015.00015.00012.000
Øvrige reserver00000
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel161.370144.544137.358126.773114.556
Minoritetsinteressernes andel00000
Egenkapital i alt161.370144.544137.358126.773114.556
Udskudt skat-177-88-15-17-62
Hensættelse-----
Langfristet gæld til realkreaditinstitutter00000
Langfristet gæld til banker00000
Langfristet gæld til nærtstående parter00000
Anden langfristet gæld0003.5331.180
Ansvarlig lånekapital (Samlepost)00000
Langfristet gæld i alt-177-8803.5331.180
Kortfristet gæld til nærtstående parter276.452212.670331.812272.038239.179
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter00000
Kortfristet gæld til banker00000
Selskabsskat7954861402.0651.044
Varekreditorer5.4084.1863.9692.5642.083
Anden gæld8.07711.65113.52814.4629.320
Kortfristet gæld i alt290.732228.993349.449291.129251.626
Passiver i alt452.102373.537486.807421.435367.361

ANDET

2023-122022-122021-122020-122019-12
Antal ansatte6975716767
Kilde: Årsrapporter, CVR/Virk

Hent gratis årsrapporter

GARMIN NORDIC DENMARK A/S

CVR-nr 11363881

Årsrapport 01.01.2023 (PDF)

Periode: 01.01.2023 - 31.12.2023

Årsrapport 01.01.2022 (PDF)

Periode: 01.01.2022 - 31.12.2022

Årsrapport 01.01.2021 (PDF)

Periode: 01.01.2021 - 31.12.2021

Årsrapport 01.01.2020 (PDF)

Periode: 01.01.2020 - 31.12.2020

Årsrapport 01.01.2019 (PDF)

Periode: 01.01.2019 - 31.12.2019

Årsrapport 01.01.2018 (PDF)

Periode: 01.01.2018 - 31.12.2018

Kreditrapport

GARMIN NORDIC DENMARK A/S

CVR-nr: 11363881

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce

Kreditrapport

GARMIN NORDIC DENMARK A/S

CVR-nr: 11363881

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce
Annonce

Vil du vide mere om hvad Proff™ kan tilbyde din virksomhed?

Ønsker du at blive Proff-kunde nu, eller vil du gerne høre mere om hvad vi kan gøre for din virksomhed? Ring os i dag på 89 87 51 12 eller udfyld formularen til højre, og lad os tage en uforpligtende snak.

Dine kontaktoplysninger