Proff
Proff
Annonce
Annonce

G.K.M. AKTIESELSKAB

CVR-nr36311711
AdresseBrunde Vest 19, 6230 Rødekro

Regnskab

Beløb i hele 1000

Bruttofortjeneste

Årets resultat

REGNSKABSPERIODE

2022-122021-122020-122019-122018-12
Startdato

01.01.2022

01.01.2021

01.01.2020

01.01.2019

01.01.2018

Sluttdato

31.12.2022

31.12.2021

31.12.2020

31.12.2019

31.12.2018

RESULTATREGNSKAB

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Nettoomsætning-----
Vareforbrug00000
Øvrige omkostninger-----
Bruttofortjeneste32.66832.66328.10826.17324.900
Personaleomkostninger-25.494-25.094-21.137-22.506-22.551
Afskrivninger-2.360-2.390-1.799-2.030-2.095
Kapacitetsomkostninger00000
Primært resultat4.8135.1795.1721.637254
Finansielle indtægter1.0281.223704701604
Finansielle udgifter-874-831-1.185-909-890
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto00000
Finansielle poster netto154391-480-208-286
Ordinært resultat4.9675.5704.6911.429-33
Ekstraordinære poster00000
Resultat før skat4.9675.5704.6911.429-33
Skat af årets resultat-1.118-1.244-1.045-42729
Årets resultat3.8484.3273.6471.003-4

BALANCEREGNSKAB

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Goodwill00000
Øvrige immaterielle anlægsaktiver0214589337420
Immaterielle anlægsaktiver i alt0214589337420
Grunde og bygninger27.52028.15621.80222.30622.811
Andre anlæg og driftsmidler3.8185.1434.8214.7974.793
Øvrige materielle anlægsaktiver006.27900
Materielle anlægsaktiver i alt31.33833.29932.90227.10327.604
Kapitalandele120120120120120
Langfristede tilgodehavender00000
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver00000
Finansielle anlægsaktiver i alt120120120120120
Anlægsaktiver i alt31.45833.63333.61027.56028.144
Varebeholdninger35.99832.80827.32929.38230.500
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser22.47822.91916.94213.95114.517
Tilgodehavender hos nærtstående parter00000
Andre tilgodehavender1.2181.5899421.1801.488
Værdipapirer00000
Likvide midler2487232237
Omsætningsaktiver i alt59.92557.49245.29544.90346.807
Status balance91.38391.12578.90572.46374.951
Selskabskapital4.5004.5004.5004.5004.500
Overført resultat26.55022.99418.97715.34414.376
Udbytte29232722500
Øvrige reserver00000
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel31.34227.82123.70219.84418.876
Minoritetsinteressernes andel00000
Egenkapital i alt31.34227.82123.70219.84418.876
Udskudt skat00000
Hensættelse1.5911.4211.277999582
Langfristet gæld til realkreaditinstitutter16.39817.53713.92810.28111.428
Langfristet gæld til banker4001.2002.0002.8003.600
Langfristet gæld til nærtstående parter00000
Anden langfristet gæld9421.6894.4044.5242.283
Ansvarlig lånekapital (Samlepost)00000
Langfristet gæld i alt17.74120.42620.33117.60417.311
Kortfristet gæld til nærtstående parter00000
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter00000
Kortfristet gæld til banker20.64218.95114.40713.97814.657
Selskabsskat0032700
Varekreditorer12.25712.4839.09211.73815.578
Anden gæld7.80910.0239.7708.3007.947
Kortfristet gæld i alt40.70941.45633.59534.01638.183
Passiver i alt91.38391.12578.90572.46374.951

ANDET

2022-122021-122020-122019-122018-12
Antal ansatte5353495353
Kilde: Årsrapporter, CVR/Virk

Hent gratis årsrapporter

G.K.M. AKTIESELSKAB

CVR-nr 36311711

Årsrapport 01.01.2022 (PDF)

Periode: 01.01.2022 - 31.12.2022

Årsrapport 01.01.2021 (PDF)

Periode: 01.01.2021 - 31.12.2021

Årsrapport 01.01.2020 (PDF)

Periode: 01.01.2020 - 31.12.2020

Årsrapport 01.01.2019 (PDF)

Periode: 01.01.2019 - 31.12.2019

Årsrapport 01.01.2018 (PDF)

Periode: 01.01.2018 - 31.12.2018

Kreditrapport

G.K.M. AKTIESELSKAB

CVR-nr: 36311711

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce

Kreditrapport

G.K.M. AKTIESELSKAB

CVR-nr: 36311711

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce
Annonce

Vil du vide mere om hvad Proff™ kan tilbyde din virksomhed?

Ønsker du at blive Proff-kunde nu, eller vil du gerne høre mere om hvad vi kan gøre for din virksomhed? Ring os i dag på 89 87 51 12 eller udfyld formularen til højre, og lad os tage en uforpligtende snak.

Dine kontaktoplysninger