Proff
Proff
Annonce
Annonce

FYNSKE MEDIER HOLDING A/S

CVR-nr15695439
AdresseBanegårdspladsen 1, 5000 Odense C

Regnskab

Beløb i hele 1000

Bruttofortjeneste

Årets resultat

REGNSKABSPERIODE

2022-122021-122020-122019-122018-12
Startdato

01.01.2022

01.01.2021

01.01.2020

01.01.2019

01.01.2018

Sluttdato

31.12.2022

31.12.2021

31.12.2020

31.12.2019

31.12.2018

RESULTATREGNSKAB

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Nettoomsætning-----
Vareforbrug2018192021
Øvrige omkostninger-----
Bruttofortjeneste-20-18-19-20-21
Personaleomkostninger00000
Afskrivninger00000
Kapacitetsomkostninger00000
Primært resultat-67-120441-20-21
Finansielle indtægter0001700
Finansielle udgifter-21-31-30-29-28
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto95203-920014
Finansielle poster netto74172-949141-14
Ordinært resultat752-508120-35
Ekstraordinære poster00000
Resultat før skat752-508120-35
Skat af årets resultat-26-131-257
Årets resultat-1951-47795-28

BALANCEREGNSKAB

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Goodwill00000
Øvrige immaterielle anlægsaktiver00000
Immaterielle anlægsaktiver i alt00000
Grunde og bygninger00000
Andre anlæg og driftsmidler00000
Øvrige materielle anlægsaktiver00000
Materielle anlægsaktiver i alt00000
Kapitalandele1.2311.3151.2161.6801.510
Langfristede tilgodehavender00000
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver00000
Finansielle anlægsaktiver i alt1.2311.3151.2161.6801.510
Anlægsaktiver i alt1.2311.3151.2161.6801.510
Varebeholdninger00000
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser00000
Tilgodehavender hos nærtstående parter00000
Andre tilgodehavender06309
Værdipapirer00000
Likvide midler1281124
Omsætningsaktiver i alt12874212
Status balance1.3591.3221.2211.6821.523
Selskabskapital500500500500500
Overført resultat-1.276-1.266-1.314-833-928
Udbytte00000
Øvrige reserver00000
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel-776-766-814-333-428
Minoritetsinteressernes andel00000
Egenkapital i alt-776-766-814-333-428
Udskudt skat00000
Hensættelse--032-
Langfristet gæld til realkreaditinstitutter00000
Langfristet gæld til banker00000
Langfristet gæld til nærtstående parter00000
Anden langfristet gæld00000
Ansvarlig lånekapital (Samlepost)00000
Langfristet gæld i alt00000
Kortfristet gæld til nærtstående parter2.1162.0802.0261.9581.940
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter00000
Kortfristet gæld til banker00000
Selskabsskat1000171
Varekreditorer00000
Anden gæld909910
Kortfristet gæld i alt2.1352.0882.0351.9831.951
Passiver i alt1.3591.3221.2211.6821.523

ANDET

2022-122021-122020-122019-122018-12
Antal ansatte--000
Kilde: Årsrapporter, CVR/Virk

Hent gratis årsrapporter

FYNSKE MEDIER HOLDING A/S

CVR-nr 15695439

Årsrapport 01.01.2022 (PDF)

Periode: 01.01.2022 - 31.12.2022

Årsrapport 01.01.2021 (PDF)

Periode: 01.01.2021 - 31.12.2021

Årsrapport 01.01.2020 (PDF)

Periode: 01.01.2020 - 31.12.2020

Årsrapport 01.01.2019 (PDF)

Periode: 01.01.2019 - 31.12.2019

Årsrapport 01.01.2018 (PDF)

Periode: 01.01.2018 - 31.12.2018

Kreditrapport

FYNSKE MEDIER HOLDING A/S

CVR-nr: 15695439

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce
Annonce

Kreditrapport

FYNSKE MEDIER HOLDING A/S

CVR-nr: 15695439

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce

Vil du vide mere om hvad Proff™ kan tilbyde din virksomhed?

Ønsker du at blive Proff-kunde nu, eller vil du gerne høre mere om hvad vi kan gøre for din virksomhed? Ring os i dag på 89 87 51 12 eller udfyld formularen til højre, og lad os tage en uforpligtende snak.

Dine kontaktoplysninger