Proff
Proff
Annonce
Annonce

Fuglsang Algeservice ApS

CVR-nr32782345
AdresseHorsensvej 32, 8680 Ry

Regnskab

Beløb i hele 1000

Bruttofortjeneste

Årets resultat

REGNSKABSPERIODE

2022-122021-122020-122019-122018-12
Startdato

01.01.2022

01.01.2021

01.01.2020

01.01.2019

01.01.2018

Sluttdato

31.12.2022

31.12.2021

31.12.2020

31.12.2019

31.12.2018

RESULTATREGNSKAB

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Nettoomsætning-----
Vareforbrug00000
Øvrige omkostninger-----
Bruttofortjeneste4.4724.4584.0242.943718
Personaleomkostninger-3.400-3.325-2.670-1.927-386
Afskrivninger-242-171-245-107-34
Kapacitetsomkostninger00000
Primært resultat8299631.109908298
Finansielle indtægter05000
Finansielle udgifter-67-64-74-17-16
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto00000
Finansielle poster netto-67-59-74-17-16
Ordinært resultat7629041.035892282
Ekstraordinære poster00000
Resultat før skat7629041.035892282
Skat af årets resultat-181-213-248-200-63
Årets resultat581691787691219

BALANCEREGNSKAB

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Goodwill172737470
Øvrige immaterielle anlægsaktiver00000
Immaterielle anlægsaktiver i alt172737470
Grunde og bygninger2.5562.5171.5041.4221.446
Andre anlæg og driftsmidler37342437643293
Øvrige materielle anlægsaktiver00000
Materielle anlægsaktiver i alt2.9292.9411.8801.8551.539
Kapitalandele00000
Langfristede tilgodehavender00000
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver2929000
Finansielle anlægsaktiver i alt2929000
Anlægsaktiver i alt2.9752.9971.9171.9021.539
Varebeholdninger60801005050
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser492734506494281
Tilgodehavender hos nærtstående parter164306000
Andre tilgodehavender103163506245
Værdipapirer00000
Likvide midler5894987772540
Omsætningsaktiver i alt1.4081.7811.504860385
Status balance4.3834.7783.4212.7621.924
Selskabskapital8080808080
Overført resultat1.6001.309868581389
Udbytte290250500500150
Øvrige reserver00000
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel1.9701.6391.4481.161619
Minoritetsinteressernes andel00000
Egenkapital i alt1.9701.6391.4481.161619
Udskudt skat00000
Hensættelse-----
Langfristet gæld til realkreaditinstitutter1.6051.682878887947
Langfristet gæld til banker00000
Langfristet gæld til nærtstående parter00000
Anden langfristet gæld09292420
Ansvarlig lånekapital (Samlepost)00000
Langfristet gæld i alt1.6051.775970928947
Kortfristet gæld til nærtstående parter0432213186151
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter00000
Kortfristet gæld til banker00008
Selskabsskat21922627616864
Varekreditorer163186381105
Anden gæld427520476209131
Kortfristet gæld i alt8091.3651.003673358
Passiver i alt4.3834.7783.4212.7621.924

ANDET

2022-122021-122020-122019-122018-12
Antal ansatte77542
Kilde: Årsrapporter, CVR/Virk

Hent gratis årsrapporter

Fuglsang Algeservice ApS

CVR-nr 32782345

Årsrapport 01.01.2022 (PDF)

Periode: 01.01.2022 - 31.12.2022

Årsrapport 01.01.2021 (PDF)

Periode: 01.01.2021 - 31.12.2021

Årsrapport 01.01.2020 (PDF)

Periode: 01.01.2020 - 31.12.2020

Årsrapport 01.01.2019 (PDF)

Periode: 01.01.2019 - 31.12.2019

Årsrapport 01.01.2018 (PDF)

Periode: 01.01.2018 - 31.12.2018

Kreditrapport

Fuglsang Algeservice ApS

CVR-nr: 32782345

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce

Kreditrapport

Fuglsang Algeservice ApS

CVR-nr: 32782345

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce
Annonce

Vil du vide mere om hvad Proff™ kan tilbyde din virksomhed?

Ønsker du at blive Proff-kunde nu, eller vil du gerne høre mere om hvad vi kan gøre for din virksomhed? Ring os i dag på 89 87 51 12 eller udfyld formularen til højre, og lad os tage en uforpligtende snak.

Dine kontaktoplysninger