Proff
Proff
Annonce
Annonce

Ftz Autodele & Værktøj A/S

CVR-nr73648718
AdresseHvidkærvej 21, 5250 Odense SV

Regnskab

Beløb i hele 1000

Bruttofortjeneste

Årets resultat

REGNSKABSPERIODE

2022-122021-122020-122019-122018-12
Startdato

01.01.2022

01.01.2021

01.01.2020

01.01.2019

01.06.2018

Sluttdato

31.12.2022

31.12.2021

31.12.2020

31.12.2019

31.12.2018

RESULTATREGNSKAB

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Nettoomsætning2.434.9492.439.4652.299.8122.285.1231.310.618
Vareforbrug1.697.8691.651.0531.558.8921.544.595920.356
Øvrige omkostninger-----
Bruttofortjeneste738.702788.485745.125740.625390.552
Personaleomkostninger-553.663-527.195-508.902-525.083-275.041
Afskrivninger-11.050-11.226-12.799-13.071-7.195
Kapacitetsomkostninger00000
Primært resultat173.989250.064223.424202.471108.315
Finansielle indtægter5.9264.9655.1365.8163.495
Finansielle udgifter-1.071-845-581-477-254
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto5.7454.3402.6531.4001.680
Finansielle poster netto10.6008.4607.2086.7394.921
Ordinært resultat184.589258.524230.632209.210113.236
Ekstraordinære poster00000
Resultat før skat184.589258.524230.632209.210113.236
Skat af årets resultat-40.239-56.377-50.245-46.069-25.430
Årets resultat144.350202.147180.387163.14187.806

BALANCEREGNSKAB

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Goodwill00000
Øvrige immaterielle anlægsaktiver47.76833.7568.5972.8724.898
Immaterielle anlægsaktiver i alt47.76833.7568.5972.8724.898
Grunde og bygninger29.29429.65032.51733.40036.127
Andre anlæg og driftsmidler14.36712.08217.59718.07919.318
Øvrige materielle anlægsaktiver00000
Materielle anlægsaktiver i alt43.66141.73250.11451.47955.445
Kapitalandele33.45036.24627.17627.7964.320
Langfristede tilgodehavender1.8145.9552.9452.0410
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver6.6306.5716.3705.7935.608
Finansielle anlægsaktiver i alt41.89448.77236.49135.63013.528
Anlægsaktiver i alt133.323124.26095.20289.98173.872
Varebeholdninger487.025489.046441.001425.428434.287
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser215.670208.901174.085177.097172.242
Tilgodehavender hos nærtstående parter210.770305.372338.197319.765219.101
Andre tilgodehavender15.476302.71511.3294.815
Værdipapirer00000
Likvide midler10.42010.78312.41410.0676.524
Omsætningsaktiver i alt956.7261.028.268984.076959.687850.584
Status balance1.090.0491.152.5281.079.2781.049.668924.455
Selskabskapital106.610106.610106.610106.610106.610
Overført resultat491.553500.088518.501522.813521.923
Udbytte144.000202.100180.300163.14188.000
Øvrige reserver37.25926.3306.04700
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel779.422835.128811.458792.564716.533
Minoritetsinteressernes andel00000
Egenkapital i alt779.422835.128811.458792.564716.533
Udskudt skat00000
Hensættelse45.60843.35930.31030.74528.991
Langfristet gæld til realkreaditinstitutter00000
Langfristet gæld til banker00000
Langfristet gæld til nærtstående parter00000
Anden langfristet gæld014.869017.3050
Ansvarlig lånekapital (Samlepost)00000
Langfristet gæld i alt014.869017.3050
Kortfristet gæld til nærtstående parter8.0699.71400384
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter00000
Kortfristet gæld til banker00000
Selskabsskat015.75410.603011.466
Varekreditorer183.189114.09687.624119.60766.894
Anden gæld73.761119.608139.28389.447100.187
Kortfristet gæld i alt265.019259.172237.510209.054178.931
Passiver i alt1.090.0491.152.5281.079.2781.049.668924.455

ANDET

2022-122021-122020-122019-122018-12
Antal ansatte1.1841.1631.1521.1641.200
Kilde: Årsrapporter, CVR/Virk

Hent gratis årsrapporter

Ftz Autodele & Værktøj A/S

CVR-nr 73648718

Årsrapport 01.01.2022 (PDF)

Periode: 01.01.2022 - 31.12.2022

Årsrapport 01.01.2021 (PDF)

Periode: 01.01.2021 - 31.12.2021

Årsrapport 01.01.2020 (PDF)

Periode: 01.01.2020 - 31.12.2020

Årsrapport 01.01.2019 (PDF)

Periode: 01.01.2019 - 31.12.2019

Årsrapport 01.06.2018 (PDF)

Periode: 01.06.2018 - 31.12.2018

Årsrapport 01.06.2017 (PDF)

Periode: 01.06.2017 - 31.05.2018

Kreditrapport

Ftz Autodele & Værktøj A/S

CVR-nr: 73648718

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce

Kreditrapport

Ftz Autodele & Værktøj A/S

CVR-nr: 73648718

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce
Annonce

Vil du vide mere om hvad Proff™ kan tilbyde din virksomhed?

Ønsker du at blive Proff-kunde nu, eller vil du gerne høre mere om hvad vi kan gøre for din virksomhed? Ring os i dag på 89 87 51 12 eller udfyld formularen til højre, og lad os tage en uforpligtende snak.

Dine kontaktoplysninger