Proff
Proff
Annonce
Annonce

FRONT OF HOUSE ApS

CVR-nr36477989
AdresseGodthåbsgade 16, 8000 Aarhus C

Regnskab

Beløb i hele 1000

Bruttofortjeneste

Årets resultat

REGNSKABSPERIODE

2022-122021-122020-122019-122018-12
Startdato

01.01.2022

01.01.2021

01.01.2020

01.01.2019

01.01.2018

Sluttdato

31.12.2022

31.12.2021

31.12.2020

31.12.2019

31.12.2018

RESULTATREGNSKAB

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Nettoomsætning-----
Vareforbrug00000
Øvrige omkostninger-----
Bruttofortjeneste7.8543.0316663.5561.605
Personaleomkostninger-5.822-2.521-582-2.823-1.420
Afskrivninger-617-197-86-64-124
Kapacitetsomkostninger-8-1-1-6-1
Primært resultat1.407312-266459
Finansielle indtægter251002
Finansielle udgifter-20-24-6-12-8
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto00000
Finansielle poster netto6-24-6-12-6
Ordinært resultat1.413288-965254
Ekstraordinære poster00000
Resultat før skat1.413288-965254
Skat af årets resultat-316-672-147-13
Årets resultat1.097221-750540

BALANCEREGNSKAB

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Goodwill00000
Øvrige immaterielle anlægsaktiver00000
Immaterielle anlægsaktiver i alt00000
Grunde og bygninger00000
Andre anlæg og driftsmidler25017559289
Øvrige materielle anlægsaktiver00000
Materielle anlægsaktiver i alt25017559289
Kapitalandele00000
Langfristede tilgodehavender00000
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver5858565353
Finansielle anlægsaktiver i alt5858565353
Anlægsaktiver i alt30876112145142
Varebeholdninger00000
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser483843471214
Tilgodehavender hos nærtstående parter00000
Andre tilgodehavender3.011103947547
Værdipapirer00000
Likvide midler1111.06001080
Omsætningsaktiver i alt3.1931.148442654264
Status balance3.5011.223554799407
Selskabskapital5050505050
Overført resultat1.0970-430
Udbytte0217030240
Øvrige reserver00000
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel1.1472674635590
Minoritetsinteressernes andel00000
Egenkapital i alt1.1472674635590
Udskudt skat00000
Hensættelse----0
Langfristet gæld til realkreaditinstitutter00000
Langfristet gæld til banker00000
Langfristet gæld til nærtstående parter00000
Anden langfristet gæld00000
Ansvarlig lånekapital (Samlepost)00000
Langfristet gæld i alt00000
Kortfristet gæld til nærtstående parter111035264162
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter00000
Kortfristet gæld til banker11464513111
Selskabsskat285690910
Varekreditorer1.2273291519330
Anden gæld820502968413
Kortfristet gæld i alt2.353956508444317
Passiver i alt3.5011.223554799407

ANDET

2022-122021-122020-122019-122018-12
Antal ansatte41120
Kilde: Årsrapporter, CVR/Virk

Hent gratis årsrapporter

FRONT OF HOUSE ApS

CVR-nr 36477989

Årsrapport 01.01.2022 (PDF)

Periode: 01.01.2022 - 31.12.2022

Årsrapport 01.01.2021 (PDF)

Periode: 01.01.2021 - 31.12.2021

Årsrapport 01.01.2020 (PDF)

Periode: 01.01.2020 - 31.12.2020

Årsrapport 01.01.2019 (PDF)

Periode: 01.01.2019 - 31.12.2019

Årsrapport 01.01.2018 (PDF)

Periode: 01.01.2018 - 31.12.2018

Kreditrapport

FRONT OF HOUSE ApS

CVR-nr: 36477989

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce

Kreditrapport

FRONT OF HOUSE ApS

CVR-nr: 36477989

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce
Annonce

Vil du vide mere om hvad Proff™ kan tilbyde din virksomhed?

Ønsker du at blive Proff-kunde nu, eller vil du gerne høre mere om hvad vi kan gøre for din virksomhed? Ring os i dag på 89 87 51 12 eller udfyld formularen til højre, og lad os tage en uforpligtende snak.

Dine kontaktoplysninger