Proff
Proff
Annonce
Annonce

FRENA HOLDING A/S

CVR-nr31602912
AdresseOrebygaard 16, 4990 Sakskøbing

Regnskab

Beløb i hele 1000

Bruttofortjeneste

Årets resultat

REGNSKABSPERIODE

2022-122021-122020-122019-122018-12
Startdato

01.01.2022

01.01.2021

01.01.2020

01.01.2019

01.01.2018

Sluttdato

31.12.2022

31.12.2021

31.12.2020

31.12.2019

31.12.2018

RESULTATREGNSKAB

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Nettoomsætning-----
Vareforbrug153769382101
Øvrige omkostninger-----
Bruttofortjeneste-153-76-93-82-101
Personaleomkostninger00000
Afskrivninger00000
Kapacitetsomkostninger00000
Primært resultat-153-76-93-82-101
Finansielle indtægter3001.4765781.351454
Finansielle udgifter-5.84400-95-735
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto-1.282238-190914-342
Finansielle poster netto-6.8261.7143882.170-622
Ordinært resultat-6.9791.6382952.088-724
Ekstraordinære poster00000
Resultat før skat-6.9791.6382952.088-724
Skat af årets resultat1.2570000
Årets resultat-5.7221.6382952.088-743

BALANCEREGNSKAB

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Goodwill00000
Øvrige immaterielle anlægsaktiver00000
Immaterielle anlægsaktiver i alt000038.243
Grunde og bygninger00000
Andre anlæg og driftsmidler00000
Øvrige materielle anlægsaktiver00000
Materielle anlægsaktiver i alt00000
Kapitalandele38.55739.51036.31338.45638.243
Langfristede tilgodehavender00000
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver00000
Finansielle anlægsaktiver i alt38.55739.51036.31338.45638.243
Anlægsaktiver i alt38.55739.51036.31338.45638.243
Varebeholdninger00000
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser00000
Tilgodehavender hos nærtstående parter01.0651.3111.6782.323
Andre tilgodehavender1.32135393778
Værdipapirer38.9489.0437.5416.5594.842
Likvide midler3548755299262
Omsætningsaktiver i alt40.62410.2298.9458.5727.505
Status balance79.18049.73945.25847.02845.749
Selskabskapital500500500500500
Overført resultat32.50537.06335.77835.40634.344
Udbytte118114113111108
Øvrige reserver11.09212.0448.84810.99110.778
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel44.21549.72245.23947.00845.730
Minoritetsinteressernes andel00000
Egenkapital i alt44.21549.72245.23947.00845.730
Udskudt skat00000
Hensættelse-----
Langfristet gæld til realkreaditinstitutter00000
Langfristet gæld til banker00000
Langfristet gæld til nærtstående parter00000
Anden langfristet gæld00000
Ansvarlig lånekapital (Samlepost)00000
Langfristet gæld i alt00000
Kortfristet gæld til nærtstående parter34.9380000
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter00000
Kortfristet gæld til banker00000
Selskabsskat00000
Varekreditorer281719210
Anden gæld000019
Kortfristet gæld i alt34.96617192119
Passiver i alt79.18049.73945.25847.02845.749

ANDET

2022-122021-122020-122019-122018-12
Antal ansatte-----
Kilde: Årsrapporter, CVR/Virk

Hent gratis årsrapporter

FRENA HOLDING A/S

CVR-nr 31602912

Årsrapport 01.01.2022 (PDF)

Periode: 01.01.2022 - 31.12.2022

Årsrapport 01.01.2021 (PDF)

Periode: 01.01.2021 - 31.12.2021

Årsrapport 01.01.2020 (PDF)

Periode: 01.01.2020 - 31.12.2020

Årsrapport 01.01.2019 (PDF)

Periode: 01.01.2019 - 31.12.2019

Årsrapport 01.01.2018 (PDF)

Periode: 01.01.2018 - 31.12.2018

Kreditrapport

FRENA HOLDING A/S

CVR-nr: 31602912

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce

Kreditrapport

FRENA HOLDING A/S

CVR-nr: 31602912

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce
Annonce

Vil du vide mere om hvad Proff™ kan tilbyde din virksomhed?

Ønsker du at blive Proff-kunde nu, eller vil du gerne høre mere om hvad vi kan gøre for din virksomhed? Ring os i dag på 89 87 51 12 eller udfyld formularen til højre, og lad os tage en uforpligtende snak.

Dine kontaktoplysninger