Proff
Proff
Annonce
Annonce

Fredericia Linesmen ApS

CVR-nr40916253
AdresseElledevej 3, 4400 Kalundborg

Regnskab

Beløb i hele 1000

Bruttofortjeneste

Årets resultat

REGNSKABSPERIODE

2023-062022-062021-062020-06
Startdato

01.07.2022

01.07.2021

01.07.2020

07.11.2019

Sluttdato

30.06.2023

30.06.2022

30.06.2021

30.06.2020

RESULTATREGNSKAB

2023-062022-062021-062020-06
ValutakodeDKKDKKDKKDKK
Nettoomsætning----
Vareforbrug0000
Øvrige omkostninger----
Bruttofortjeneste2.6422.1421.771990
Personaleomkostninger-1.993-1.736-1.757-1.096
Afskrivninger-23-25-170
Kapacitetsomkostninger-22000
Primært resultat605380-3-106
Finansielle indtægter0000
Finansielle udgifter-9-19-11-7
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto0000
Finansielle poster netto-9-19-11-7
Ordinært resultat596361-15-113
Ekstraordinære poster0000
Resultat før skat596361-15-113
Skat af årets resultat-132-85324
Årets resultat464276-12-89

BALANCEREGNSKAB

2023-062022-062021-062020-06
ValutakodeDKKDKKDKKDKK
Goodwill0000
Øvrige immaterielle anlægsaktiver0000
Immaterielle anlægsaktiver i alt0000
Grunde og bygninger0000
Andre anlæg og driftsmidler35851100
Øvrige materielle anlægsaktiver0000
Materielle anlægsaktiver i alt35851100
Kapitalandele0000
Langfristede tilgodehavender0000
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver0000
Finansielle anlægsaktiver i alt0000
Anlægsaktiver i alt35851100
Varebeholdninger0000
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser196278218156
Tilgodehavender hos nærtstående parter13000
Andre tilgodehavender40221446
Værdipapirer0000
Likvide midler630520216160
Omsætningsaktiver i alt879820448362
Status balance914905557362
Selskabskapital40404040
Overført resultat105-101-89
Udbytte46017000
Øvrige reserver0000
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel510215-61-49
Minoritetsinteressernes andel0000
Egenkapital i alt510215-61-49
Udskudt skat0000
Hensættelse033-
Langfristet gæld til realkreaditinstitutter0000
Langfristet gæld til banker0000
Langfristet gæld til nærtstående parter0000
Anden langfristet gæld138803132
Ansvarlig lånekapital (Samlepost)0000
Langfristet gæld i alt138803132
Kortfristet gæld til nærtstående parter43394367205
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter0000
Kortfristet gæld til banker0000
Selskabsskat0000
Varekreditorer55171912
Anden gæld168195198162
Kortfristet gæld i alt267606584379
Passiver i alt914905557362

ANDET

2023-062022-062021-062020-06
Antal ansatte2232
Kilde: Årsrapporter, CVR/Virk

Hent gratis årsrapporter

Fredericia Linesmen ApS

CVR-nr 40916253

Årsrapport 01.07.2022 (PDF)

Periode: 01.07.2022 - 30.06.2023

Årsrapport 01.07.2021 (PDF)

Periode: 01.07.2021 - 30.06.2022

Årsrapport 01.07.2020 (PDF)

Periode: 01.07.2020 - 30.06.2021

Årsrapport 07.11.2019 (PDF)

Periode: 07.11.2019 - 30.06.2020

Kreditrapport

Fredericia Linesmen ApS

CVR-nr: 40916253

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce

Kreditrapport

Fredericia Linesmen ApS

CVR-nr: 40916253

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce
Annonce

Vil du vide mere om hvad Proff™ kan tilbyde din virksomhed?

Ønsker du at blive Proff-kunde nu, eller vil du gerne høre mere om hvad vi kan gøre for din virksomhed? Ring os i dag på 89 87 51 12 eller udfyld formularen til højre, og lad os tage en uforpligtende snak.

Dine kontaktoplysninger