Proff
Proff
Annonce

Frøskovparken ApS

CVR-nr42317047
AdresseDellerupvej 3, 7500 Holstebro

Regnskab

Beløb i hele 1000

Bruttofortjeneste

Årets resultat

REGNSKABSPERIODE

2023-062022-06
Startdato

01.07.2022

20.04.2021

Sluttdato

30.06.2023

30.06.2022

RESULTATREGNSKAB

2023-062022-06
ValutakodeDKKDKK
Nettoomsætning--
Vareforbrug00
Øvrige omkostninger--
Bruttofortjeneste49935
Personaleomkostninger00
Afskrivninger00
Kapacitetsomkostninger-55-97
Primært resultat444-62
Finansielle indtægter00
Finansielle udgifter-331-285
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto00
Finansielle poster netto-331-285
Ordinært resultat113-347
Ekstraordinære poster00
Resultat før skat113-347
Skat af årets resultat-2576
Årets resultat88-271

BALANCEREGNSKAB

2023-062022-06
ValutakodeDKKDKK
Goodwill00
Øvrige immaterielle anlægsaktiver00
Immaterielle anlægsaktiver i alt00
Grunde og bygninger10.3810
Andre anlæg og driftsmidler00
Øvrige materielle anlægsaktiver010.275
Materielle anlægsaktiver i alt10.38110.275
Kapitalandele00
Langfristede tilgodehavender00
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver00
Finansielle anlægsaktiver i alt00
Anlægsaktiver i alt10.38110.275
Varebeholdninger00
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser00
Tilgodehavender hos nærtstående parter00
Andre tilgodehavender3176
Værdipapirer00
Likvide midler012
Omsætningsaktiver i alt5394
Status balance10.43510.370
Selskabskapital100100
Overført resultat-183-271
Udbytte00
Øvrige reserver00
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel-83-171
Minoritetsinteressernes andel00
Egenkapital i alt-83-171
Udskudt skat00
Hensættelse--
Langfristet gæld til realkreaditinstitutter00
Langfristet gæld til banker00
Langfristet gæld til nærtstående parter2.4150
Anden langfristet gæld238144
Ansvarlig lånekapital (Samlepost)00
Langfristet gæld i alt2.653144
Kortfristet gæld til nærtstående parter09.622
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter00
Kortfristet gæld til banker7.8260
Selskabsskat00
Varekreditorer39775
Anden gæld00
Kortfristet gæld i alt7.86510.397
Passiver i alt10.43510.370

ANDET

2023-062022-06
Antal ansatte0-
Kilde: Årsrapporter, CVR/Virk

Hent gratis årsrapporter

Frøskovparken ApS

CVR-nr 42317047

Årsrapport 01.07.2022 (PDF)

Periode: 01.07.2022 - 30.06.2023

Årsrapport 20.04.2021 (PDF)

Periode: 20.04.2021 - 30.06.2022

Kreditrapport

Frøskovparken ApS

CVR-nr: 42317047

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce

Kreditrapport

Frøskovparken ApS

CVR-nr: 42317047

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce
Annonce

Vil du vide mere om hvad Proff™ kan tilbyde din virksomhed?

Ønsker du at blive Proff-kunde nu, eller vil du gerne høre mere om hvad vi kan gøre for din virksomhed? Ring os i dag på 89 87 51 12 eller udfyld formularen til højre, og lad os tage en uforpligtende snak.

Dine kontaktoplysninger