Proff
Proff
Annonce
Annonce

FR I AF 16. SEPTEMBER 2015 A/S

CVR-nr37087866
AdresseAmaliegade 7, 1256 København K

Regnskab

Beløb i hele 1000

Bruttofortjeneste

Årets resultat

REGNSKABSPERIODE

2022-122021-122020-122019-122018-12
Startdato

01.01.2022

01.01.2021

01.01.2020

01.01.2019

01.01.2018

Sluttdato

31.12.2022

31.12.2021

31.12.2020

31.12.2019

31.12.2018

RESULTATREGNSKAB

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Nettoomsætning81.051172.87921.87733.31418.859
Vareforbrug81.051172.87921.87733.31418.859
Øvrige omkostninger-----
Bruttofortjeneste00000
Personaleomkostninger00000
Afskrivninger00000
Kapacitetsomkostninger00000
Primært resultat00000
Finansielle indtægter00000
Finansielle udgifter00000
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto00000
Finansielle poster netto00000
Ordinært resultat00000
Ekstraordinære poster00000
Resultat før skat00000
Skat af årets resultat00000
Årets resultat00000

BALANCEREGNSKAB

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Goodwill00000
Øvrige immaterielle anlægsaktiver00000
Immaterielle anlægsaktiver i alt00000
Grunde og bygninger00000
Andre anlæg og driftsmidler00000
Øvrige materielle anlægsaktiver00000
Materielle anlægsaktiver i alt00000
Kapitalandele00000
Langfristede tilgodehavender00000
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver00000
Finansielle anlægsaktiver i alt00000
Anlægsaktiver i alt00000
Varebeholdninger0050.00000
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser59.10817.62757.2363.6611.397
Tilgodehavender hos nærtstående parter00000
Andre tilgodehavender6.98315.42203.1614.698
Værdipapirer00000
Likvide midler31.25325.58034.58917.837116
Omsætningsaktiver i alt97.34358.629141.82424.6596.211
Status balance97.34358.629141.82424.6596.211
Selskabskapital500500500500500
Overført resultat00000
Udbytte00000
Øvrige reserver00000
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel500500500500500
Minoritetsinteressernes andel00000
Egenkapital i alt500500500500500
Udskudt skat00000
Hensættelse-----
Langfristet gæld til realkreaditinstitutter00000
Langfristet gæld til banker00000
Langfristet gæld til nærtstående parter00000
Anden langfristet gæld00000
Ansvarlig lånekapital (Samlepost)00000
Langfristet gæld i alt00000
Kortfristet gæld til nærtstående parter00000
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter00000
Kortfristet gæld til banker00000
Selskabsskat00000
Varekreditorer00000
Anden gæld96.84358.129141.32424.1595.711
Kortfristet gæld i alt96.84358.129141.32424.1595.711
Passiver i alt97.34358.629141.82424.6596.211

ANDET

2022-122021-122020-122019-122018-12
Antal ansatte00000
Kilde: Årsrapporter, CVR/Virk

Hent gratis årsrapporter

FR I AF 16. SEPTEMBER 2015 A/S

CVR-nr 37087866

Årsrapport 01.01.2022 (PDF)

Periode: 01.01.2022 - 31.12.2022

Årsrapport 01.01.2021 (PDF)

Periode: 01.01.2021 - 31.12.2021

Årsrapport 01.01.2020 (PDF)

Periode: 01.01.2020 - 31.12.2020

Årsrapport 01.01.2019 (PDF)

Periode: 01.01.2019 - 31.12.2019

Årsrapport 01.01.2018 (PDF)

Periode: 01.01.2018 - 31.12.2018

Kreditrapport

FR I AF 16. SEPTEMBER 2015 A/S

CVR-nr: 37087866

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce

Kreditrapport

FR I AF 16. SEPTEMBER 2015 A/S

CVR-nr: 37087866

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce
Annonce

Vil du vide mere om hvad Proff™ kan tilbyde din virksomhed?

Ønsker du at blive Proff-kunde nu, eller vil du gerne høre mere om hvad vi kan gøre for din virksomhed? Ring os i dag på 89 87 51 12 eller udfyld formularen til højre, og lad os tage en uforpligtende snak.

Dine kontaktoplysninger