Proff
Proff
Annonce

FOSS A/S

CVR-nr59388517
AdresseNils Foss Alle 1, 3400 Hillerød

Viser tal fra firmaets regnskab. Se koncernregnskab.

Regnskab

Beløb i hele 1000

Bruttofortjeneste

Årets resultat

REGNSKABSPERIODE

2023-122022-122021-122020-122019-12
Startdato

01.01.2023

01.01.2022

01.01.2021

01.01.2020

01.01.2019

Sluttdato

31.12.2023

31.12.2022

31.12.2021

31.12.2020

31.12.2019

RESULTATREGNSKAB

2023-122022-122021-122020-122019-12
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Nettoomsætning-0000
Vareforbrug045.00028.00024.00028.000
Øvrige omkostninger-----
Bruttofortjeneste1.000-2.00013.00015.00011.000
Personaleomkostninger-25.000-27.000-25.000-23.000-21.000
Afskrivninger-17.000-17.000-18.000-19.000-17.000
Kapacitetsomkostninger-43.0000000
Primært resultat-41.000-46.000-30.000-27.000-27.000
Finansielle indtægter23.0007.0004.0005.0004.000
Finansielle udgifter-17.000-1.000-1.000-1.000-1.000
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto448.000404.000461.000414.000339.000
Finansielle poster netto454.000410.000464.000418.000342.000
Ordinært resultat413.000364.000434.000391.000315.000
Ekstraordinære poster00000
Resultat før skat413.000364.000434.000391.000315.000
Skat af årets resultat7.0008.0003.0003.0004.000
Årets resultat420.000372.000437.000394.000319.000

BALANCEREGNSKAB

2023-122022-122021-122020-122019-12
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Goodwill00000
Øvrige immaterielle anlægsaktiver00000
Immaterielle anlægsaktiver i alt00000
Grunde og bygninger364.000296.000308.000324.000334.000
Andre anlæg og driftsmidler1.0003.0004.0006.0008.000
Øvrige materielle anlægsaktiver00000
Materielle anlægsaktiver i alt365.000299.000312.000330.000342.000
Kapitalandele632.000574.000642.000604.000550.000
Langfristede tilgodehavender00000
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver00000
Finansielle anlægsaktiver i alt632.000574.000642.000604.000550.000
Anlægsaktiver i alt997.000873.000954.000934.000892.000
Varebeholdninger00000
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser00000
Tilgodehavender hos nærtstående parter50.00065.00011.00011.00011.000
Andre tilgodehavender9.0004.0008.0007.0008.000
Værdipapirer00000
Likvide midler184.000318.000117.00084.00074.000
Omsætningsaktiver i alt243.000403.000136.000102.00093.000
Status balance1.240.0001.276.0001.090.0001.036.000985.000
Selskabskapital98.00098.00098.00098.00098.000
Overført resultat176.000197.000189.000203.000242.000
Udbytte425.000425.000425.000375.000425.000
Øvrige reserver82.00076.000151.000114.00043.000
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel781.000796.000863.000790.000808.000
Minoritetsinteressernes andel00000
Egenkapital i alt781.000796.000863.000790.000808.000
Udskudt skat00000
Hensættelse59.00041.00033.00037.00052.000
Langfristet gæld til realkreaditinstitutter00000
Langfristet gæld til banker00000
Langfristet gæld til nærtstående parter00000
Anden langfristet gæld00000
Ansvarlig lånekapital (Samlepost)00000
Langfristet gæld i alt3.00008.0005.0002.000
Kortfristet gæld til nærtstående parter380.000428.000174.000189.000111.000
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter00000
Kortfristet gæld til banker00000
Selskabsskat00000
Varekreditorer11.0005.0007.0008.0006.000
Anden gæld6.0006.0005.0007.0006.000
Kortfristet gæld i alt397.000439.000186.000204.000123.000
Passiver i alt1.240.0001.276.0001.090.0001.036.000985.000

ANDET

2023-122022-122021-122020-122019-12
Antal ansatte2024222124
Kilde: Årsrapporter, CVR/Virk

Hent gratis årsrapporter

FOSS A/S

CVR-nr 59388517

Årsrapport 01.01.2023 (PDF)

Periode: 01.01.2023 - 31.12.2023

Årsrapport 01.01.2022 (PDF)

Periode: 01.01.2022 - 31.12.2022

Årsrapport 01.01.2021 (PDF)

Periode: 01.01.2021 - 31.12.2021

Årsrapport 01.01.2020 (PDF)

Periode: 01.01.2020 - 31.12.2020

Årsrapport 01.01.2019 (PDF)

Periode: 01.01.2019 - 31.12.2019

Årsrapport 01.01.2018 (PDF)

Periode: 01.01.2018 - 31.12.2018

Kreditrapport

FOSS A/S

CVR-nr: 59388517

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce

Kreditrapport

FOSS A/S

CVR-nr: 59388517

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce
Annonce

Vil du vide mere om hvad Proff™ kan tilbyde din virksomhed?

Ønsker du at blive Proff-kunde nu, eller vil du gerne høre mere om hvad vi kan gøre for din virksomhed? Ring os i dag på 89 87 51 12 eller udfyld formularen til højre, og lad os tage en uforpligtende snak.

Dine kontaktoplysninger