Proff
Proff
Annonce

FORSIKRINGSAKADEMIET A/S

CVR-nr20733616
AdresseRungsted Strandvej 107, 2960 Rungsted Kyst

Viser tal fra firmaets regnskab. Se koncernregnskab.

Regnskab

Beløb i hele 1000

Bruttofortjeneste

Årets resultat

REGNSKABSPERIODE

2023-122022-122021-122020-122019-12
Startdato

01.01.2023

01.01.2022

01.01.2021

01.01.2020

01.01.2019

Sluttdato

31.12.2023

31.12.2022

31.12.2021

31.12.2020

31.12.2019

RESULTATREGNSKAB

2023-122022-122021-122020-122019-12
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Nettoomsætning160.296155.757128.550101.775127.516
Vareforbrug50.30548.37437.43337.75736.016
Øvrige omkostninger-----
Bruttofortjeneste110.598108.49996.20569.47391.866
Personaleomkostninger-90.127-86.176-72.807-72.559-76.029
Afskrivninger-7.716-7.590-9.104-7.638-10.753
Kapacitetsomkostninger00000
Primært resultat12.75514.73314.294-10.7245.084
Finansielle indtægter772616283
Finansielle udgifter-2.709-2.157-2.445-3.098-3.257
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto0005.2060
Finansielle poster netto-1.937-2.151-2.4442.736-3.254
Ordinært resultat10.81812.58211.850-7.9881.830
Ekstraordinære poster00000
Resultat før skat10.81812.58211.850-7.9881.830
Skat af årets resultat-2.354-2.728-4.7012.901-404
Årets resultat8.4649.8547.149-5.0871.426

BALANCEREGNSKAB

2023-122022-122021-122020-122019-12
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Goodwill00000
Øvrige immaterielle anlægsaktiver7229177941.0741.476
Immaterielle anlægsaktiver i alt7229177941.0741.476
Grunde og bygninger132.626131.345134.97862.664144.995
Andre anlæg og driftsmidler6.4025.9723.7214.6806.082
Øvrige materielle anlægsaktiver891.8227137131.113
Materielle anlægsaktiver i alt139.117139.139139.41268.057152.190
Kapitalandele00035.7690
Langfristede tilgodehavender00000
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver00000
Finansielle anlægsaktiver i alt00035.7690
Anlægsaktiver i alt139.839140.056140.206104.900153.666
Varebeholdninger1.1171.2341.003899941
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser11.1219.2577.2412.1436.840
Tilgodehavender hos nærtstående parter00016.1510
Andre tilgodehavender4351.1241.2484.065146
Værdipapirer00000
Likvide midler53.63939.76939.03626.80321.893
Omsætningsaktiver i alt66.62052.45748.72850.66230.174
Status balance206.459192.513188.934155.562183.840
Selskabskapital2.4002.4002.4002.4002.400
Overført resultat89.15280.68870.83430.96953.743
Udbytte00000
Øvrige reserver-1.839-557-9.56919.7021.856
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel89.71382.53163.66553.07157.999
Minoritetsinteressernes andel00000
Egenkapital i alt89.71382.53163.66553.07157.999
Udskudt skat0501752360
Hensættelse10.6658.6726.23402.063
Langfristet gæld til realkreaditinstitutter62.77565.60568.63053.77576.690
Langfristet gæld til banker00000
Langfristet gæld til nærtstående parter00000
Anden langfristet gæld00002.109
Ansvarlig lånekapital (Samlepost)00000
Langfristet gæld i alt62.77565.60568.63053.77578.799
Kortfristet gæld til nærtstående parter1.4841.2039961.480590
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter2.9710000
Kortfristet gæld til banker00000
Selskabsskat005100
Varekreditorer4.1072.2223.3882.9172.348
Anden gæld24.63832.28045.97044.31942.041
Kortfristet gæld i alt43.30635.70550.40548.71644.979
Passiver i alt206.459192.513188.934155.562183.840

ANDET

2023-122022-122021-122020-122019-12
Antal ansatte140140117122135
Kilde: Årsrapporter, CVR/Virk

Hent gratis årsrapporter

FORSIKRINGSAKADEMIET A/S

CVR-nr 20733616

Årsrapport 01.01.2023 (PDF)

Periode: 01.01.2023 - 31.12.2023

Årsrapport 01.01.2022 (PDF)

Periode: 01.01.2022 - 31.12.2022

Årsrapport 01.01.2021 (PDF)

Periode: 01.01.2021 - 31.12.2021

Årsrapport 01.01.2020 (PDF)

Periode: 01.01.2020 - 31.12.2020

Årsrapport 01.01.2019 (PDF)

Periode: 01.01.2019 - 31.12.2019

Årsrapport 01.01.2018 (PDF)

Periode: 01.01.2018 - 31.12.2018

Kreditrapport

FORSIKRINGSAKADEMIET A/S

CVR-nr: 20733616

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce

Kreditrapport

FORSIKRINGSAKADEMIET A/S

CVR-nr: 20733616

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce
Annonce

Vil du vide mere om hvad Proff™ kan tilbyde din virksomhed?

Ønsker du at blive Proff-kunde nu, eller vil du gerne høre mere om hvad vi kan gøre for din virksomhed? Ring os i dag på 89 87 51 12 eller udfyld formularen til højre, og lad os tage en uforpligtende snak.

Dine kontaktoplysninger