Proff
Proff
Annonce
Annonce

Forbruger-Kontakt A/S

CVR-nr26899737
AdresseBredebjergvej 6, 2630 Taastrup

Regnskab

Beløb i hele 1000

Bruttofortjeneste

Årets resultat

REGNSKABSPERIODE

2022-122021-122020-122019-122018-12
Startdato

01.01.2022

01.01.2021

01.01.2020

01.01.2019

01.01.2018

Sluttdato

31.12.2022

31.12.2021

31.12.2020

31.12.2019

31.12.2018

RESULTATREGNSKAB

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Nettoomsætning878.875928.837955.218976.019988.899
Vareforbrug563.935546.316579.597659.115105.441
Øvrige omkostninger-----
Bruttofortjeneste415.767476.809488.577418.829385.753
Personaleomkostninger-125.223-132.627-139.289-135.260-131.838
Afskrivninger-12.290-13.571-14.216-14.136-14.881
Kapacitetsomkostninger00000
Primært resultat177.427236.323222.116167.508133.593
Finansielle indtægter4432329891102
Finansielle udgifter-350-657-456-364-343
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto5.6449.8228.9273.773776
Finansielle poster netto5.7379.3978.5693.500535
Ordinært resultat183.164245.720230.685171.008134.128
Ekstraordinære poster00000
Resultat før skat183.164245.720230.685171.008134.128
Skat af årets resultat-39.057-51.899-48.790-36.796-29.346
Årets resultat144.107193.821181.895134.212104.782

BALANCEREGNSKAB

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Goodwill00000
Øvrige immaterielle anlægsaktiver1.1731.3431.2691.072321
Immaterielle anlægsaktiver i alt1.1731.3431.2691.072321
Grunde og bygninger2.3982.4682.5392.6092.679
Andre anlæg og driftsmidler29.80434.66737.84745.70257.346
Øvrige materielle anlægsaktiver00000
Materielle anlægsaktiver i alt32.20237.13540.38648.31160.025
Kapitalandele16.79721.15523.33314.40610.633
Langfristede tilgodehavender10.38810.12710.2189.9639.447
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver00000
Finansielle anlægsaktiver i alt27.18531.28233.55124.36920.080
Anlægsaktiver i alt60.56069.76075.20673.75280.426
Varebeholdninger00000
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser45.55647.92953.00751.20361.648
Tilgodehavender hos nærtstående parter178.473230.454233.605197.968150.334
Andre tilgodehavender4.0982.1291.0711.228640
Værdipapirer00000
Likvide midler16.50712.65810.0536.5974.302
Omsætningsaktiver i alt256.765305.364308.895268.402227.245
Status balance317.325375.124384.101342.154307.671
Selskabskapital2.2002.2002.2002.2002.200
Overført resultat78.30564.20045.37938.48479.272
Udbytte130.000175.000175.000175.000100.000
Øvrige reserver00000
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel210.505241.400222.579215.684181.472
Minoritetsinteressernes andel00000
Egenkapital i alt210.505241.400222.579215.684181.472
Udskudt skat00000
Hensættelse02.6492.8323.3052.207
Langfristet gæld til realkreaditinstitutter00000
Langfristet gæld til banker00000
Langfristet gæld til nærtstående parter00000
Anden langfristet gæld00000
Ansvarlig lånekapital (Samlepost)00000
Langfristet gæld i alt00000
Kortfristet gæld til nærtstående parter52.41758.36754.75941.86830.232
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter00000
Kortfristet gæld til banker00000
Selskabsskat00000
Varekreditorer26.48537.50030.56228.13542.099
Anden gæld2.37135.20873.36953.16251.661
Kortfristet gæld i alt106.820131.075158.690123.165123.992
Passiver i alt317.325375.124384.101342.154307.671

ANDET

2022-122021-122020-122019-122018-12
Antal ansatte----340

Hent gratis årsrapporter

Forbruger-Kontakt A/S

CVR-nr 26899737

Årsrapport 01.01.2022 (PDF)

Periode: 01.01.2022 - 31.12.2022

Årsrapport 01.01.2021 (PDF)

Periode: 01.01.2021 - 31.12.2021

Årsrapport 01.01.2020 (PDF)

Periode: 01.01.2020 - 31.12.2020

Årsrapport 01.01.2019 (PDF)

Periode: 01.01.2019 - 31.12.2019

Årsrapport 01.01.2018 (PDF)

Periode: 01.01.2018 - 31.12.2018

Kreditrapport

Forbruger-Kontakt A/S

CVR-nr: 26899737

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce
Annonce

Kreditrapport

Forbruger-Kontakt A/S

CVR-nr: 26899737

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce

Vil du vide mere om hvad Proff™ kan tilbyde din virksomhed?

Ønsker du at blive Proff-kunde nu, eller vil du gerne høre mere om hvad vi kan gøre for din virksomhed? Ring os i dag på 89 87 51 12 eller udfyld formularen til højre, og lad os tage en uforpligtende snak.

Dine kontaktoplysninger