Proff
Proff
Annonce

Fonden Simeon kirkes Menighedshus

CVR-nr17688928
AdresseSortedam Dossering 23 2 tv, 2200 København N

Regnskab

Beløb i hele 1000

Bruttofortjeneste

Årets resultat

REGNSKABSPERIODE

2022-122021-122020-122019-122018-12
Startdato

01.01.2022

01.01.2021

01.01.2020

01.01.2019

01.01.2018

Sluttdato

31.12.2022

31.12.2021

31.12.2020

31.12.2019

31.12.2018

RESULTATREGNSKAB

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Nettoomsætning2.6062.4322.4392.3302.379
Vareforbrug2.6141.6321.9695.6141.091
Øvrige omkostninger-----
Bruttofortjeneste-8800470-3.2841.288
Personaleomkostninger-115-123-75-60-69
Afskrivninger-119-119-119-119-119
Kapacitetsomkostninger00000
Primært resultat-242558276-3.4631.100
Finansielle indtægter52205
Finansielle udgifter-455-463-476-1.458-974
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto00000
Finansielle poster netto-450-461-474-1.458-969
Ordinært resultat-69197-198-4.921131
Ekstraordinære poster00000
Resultat før skat-69197-198-4.921131
Skat af årets resultat152-21431.082-16
Årets resultat-53976-155-3.839115

BALANCEREGNSKAB

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Goodwill00000
Øvrige immaterielle anlægsaktiver00000
Immaterielle anlægsaktiver i alt00000
Grunde og bygninger27.40427.52327.64227.76227.881
Andre anlæg og driftsmidler00000
Øvrige materielle anlægsaktiver00000
Materielle anlægsaktiver i alt27.40427.52327.64227.76227.881
Kapitalandele00000
Langfristede tilgodehavender00000
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver00000
Finansielle anlægsaktiver i alt00000
Anlægsaktiver i alt27.40427.52327.64227.76227.881
Varebeholdninger00000
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser1862001
Tilgodehavender hos nærtstående parter00000
Andre tilgodehavender181132979140
Værdipapirer00000
Likvide midler01.2231.4982.6426.838
Omsætningsaktiver i alt2001.3361.5272.7217.006
Status balance27.60428.85929.16930.48334.887
Selskabskapital1.0001.0001.0001.00028.000
Overført resultat2.7953.3843.3593.559-19.352
Udbytte0502500
Øvrige reserver2502502502500
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel4.0454.6344.6094.8098.648
Minoritetsinteressernes andel00000
Egenkapital i alt4.0454.6344.6094.8098.648
Udskudt skat00000
Hensættelse0200411.124
Langfristet gæld til realkreaditinstitutter21.16321.87822.58523.28423.231
Langfristet gæld til banker00000
Langfristet gæld til nærtstående parter00000
Anden langfristet gæld00000
Ansvarlig lånekapital (Samlepost)00000
Langfristet gæld i alt21.16321.87822.58523.28423.231
Kortfristet gæld til nærtstående parter00000
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter714707700693596
Kortfristet gæld til banker990000
Selskabsskat00000
Varekreditorer25723980530193
Anden gæld1.3251.3321.1711.1261.095
Kortfristet gæld i alt2.3952.3281.9762.3481.884
Passiver i alt27.60428.85929.16930.48334.887

ANDET

2022-122021-122020-122019-122018-12
Antal ansatte00000
Kilde: Årsrapporter, CVR/Virk

Hent gratis årsrapporter

Fonden Simeon kirkes Menighedshus

CVR-nr 17688928

Årsrapport 01.01.2022 (PDF)

Periode: 01.01.2022 - 31.12.2022

Årsrapport 01.01.2021 (PDF)

Periode: 01.01.2021 - 31.12.2021

Årsrapport 01.01.2020 (PDF)

Periode: 01.01.2020 - 31.12.2020

Årsrapport 01.01.2019 (PDF)

Periode: 01.01.2019 - 31.12.2019

Årsrapport 01.01.2018 (PDF)

Periode: 01.01.2018 - 31.12.2018

Kreditrapport

Fonden Simeon kirkes Menighedshus

CVR-nr: 17688928

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce

Kreditrapport

Fonden Simeon kirkes Menighedshus

CVR-nr: 17688928

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce
Annonce

Vil du vide mere om hvad Proff™ kan tilbyde din virksomhed?

Ønsker du at blive Proff-kunde nu, eller vil du gerne høre mere om hvad vi kan gøre for din virksomhed? Ring os i dag på 89 87 51 12 eller udfyld formularen til højre, og lad os tage en uforpligtende snak.

Dine kontaktoplysninger