Proff
Proff
Annonce
Annonce

FONDEN MARIEHJEMMENE

CVR-nr33327110
AdresseLautrupvang 12 1, 2750 Ballerup

Regnskab

Beløb i hele 1000

Bruttofortjeneste

Årets resultat

REGNSKABSPERIODE

2023-122022-122021-122020-122019-12
Startdato

01.01.2023

01.01.2022

01.01.2021

01.01.2020

01.01.2019

Sluttdato

31.12.2023

31.12.2022

31.12.2021

31.12.2020

31.12.2019

RESULTATREGNSKAB

2023-122022-122021-122020-122019-12
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Nettoomsætning-----
Vareforbrug00000
Øvrige omkostninger-----
Bruttofortjeneste13.45810.75310.35712.75717.812
Personaleomkostninger-13.731-11.539-9.629-10.346-10.922
Afskrivninger-154-590-251-313-2.988
Kapacitetsomkostninger00000
Primært resultat-6.658-7.9252.0817.2273.902
Finansielle indtægter503511328172166
Finansielle udgifter-516-478-551-608-1.176
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto00000
Finansielle poster netto-1332-223-436-1.010
Ordinært resultat-6.671-7.8931.8586.7912.891
Ekstraordinære poster00000
Resultat før skat-6.671-7.8931.8586.7912.891
Skat af årets resultat1.4521.730-202-1.029-295
Årets resultat-5.220-6.1621.6565.7622.597

BALANCEREGNSKAB

2023-122022-122021-122020-122019-12
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Goodwill00000
Øvrige immaterielle anlægsaktiver00000
Immaterielle anlægsaktiver i alt00000
Grunde og bygninger71.48875.11076.50072.93036.322
Andre anlæg og driftsmidler1.220868547797817
Øvrige materielle anlægsaktiver00000
Materielle anlægsaktiver i alt72.70875.97877.04773.72737.139
Kapitalandele00000
Langfristede tilgodehavender00000
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver336323620289280
Finansielle anlægsaktiver i alt336323620289280
Anlægsaktiver i alt73.04476.30177.66774.01637.419
Varebeholdninger00000
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser1.131813360939
Tilgodehavender hos nærtstående parter00000
Andre tilgodehavender8.6437.34610.5815.4326.186
Værdipapirer00000
Likvide midler2842.3117.33416.93813.895
Omsætningsaktiver i alt10.27410.63118.28122.51421.147
Status balance83.31886.93295.94996.53158.566
Selskabskapital6.7936.7936.7936.7936.793
Overført resultat41.36246.58252.74451.08813.115
Udbytte00000
Øvrige reserver1.0061.0581.3181.3531.363
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel49.16154.43360.85559.23421.271
Minoritetsinteressernes andel00000
Egenkapital i alt49.16154.43360.85559.23421.271
Udskudt skat00000
Hensættelse-0700499202
Langfristet gæld til realkreaditinstitutter23.65925.53727.44429.33731.225
Langfristet gæld til banker00000
Langfristet gæld til nærtstående parter00000
Anden langfristet gæld000731275
Ansvarlig lånekapital (Samlepost)00000
Langfristet gæld i alt23.65925.53727.44430.06831.499
Kortfristet gæld til nærtstående parter00000
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter00000
Kortfristet gæld til banker1.9920000
Selskabsskat00000
Varekreditorer2.8942.2283.1221.8171.136
Anden gæld5.6124.7343.8264.9134.458
Kortfristet gæld i alt10.4986.9636.9496.7305.594
Passiver i alt83.31886.93295.94996.53158.566

ANDET

2023-122022-122021-122020-122019-12
Antal ansatte1715131213
Kilde: Årsrapporter, CVR/Virk

Hent gratis årsrapporter

FONDEN MARIEHJEMMENE

CVR-nr 33327110

Årsrapport 01.01.2023 (PDF)

Periode: 01.01.2023 - 31.12.2023

Årsrapport 01.01.2022 (PDF)

Periode: 01.01.2022 - 31.12.2022

Årsrapport 01.01.2021 (PDF)

Periode: 01.01.2021 - 31.12.2021

Årsrapport 01.01.2020 (PDF)

Periode: 01.01.2020 - 31.12.2020

Årsrapport 01.01.2019 (PDF)

Periode: 01.01.2019 - 31.12.2019

Årsrapport 01.01.2018 (PDF)

Periode: 01.01.2018 - 31.12.2018

Kreditrapport

FONDEN MARIEHJEMMENE

CVR-nr: 33327110

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce

Kreditrapport

FONDEN MARIEHJEMMENE

CVR-nr: 33327110

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce
Annonce

Vil du vide mere om hvad Proff™ kan tilbyde din virksomhed?

Ønsker du at blive Proff-kunde nu, eller vil du gerne høre mere om hvad vi kan gøre for din virksomhed? Ring os i dag på 89 87 51 12 eller udfyld formularen til højre, og lad os tage en uforpligtende snak.

Dine kontaktoplysninger