Proff
Proff
Annonce

Fonden For Idrætscenter Jammerbugt

CVR-nr40703713CVRP-nr1001800074
AdresseBrøndumvej 14-16, 9690 Fjerritslev

Regnskab

Beløb i hele 1000
Viser regnskabstal for virksomhed

Bruttofortjeneste

Årets resultat

REGNSKABSPERIODE

2023-122022-122021-122020-122019-12
Startdato

01.01.2023

01.01.2022

01.01.2021

01.01.2020

01.01.2019

Sluttdato

31.12.2023

31.12.2022

31.12.2021

31.12.2020

31.12.2019

RESULTATREGNSKAB

2023-122022-122021-122020-122019-12
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Nettoomsætning-----
Vareforbrug00000
Øvrige omkostninger-----
Bruttofortjeneste4.7474.4774.8993.8383.870
Personaleomkostninger-3.118-3.167-2.846-2.907-2.924
Afskrivninger-1.156-906-1.686-573-501
Kapacitetsomkostninger00000
Primært resultat473404368358445
Finansielle indtægter00000
Finansielle udgifter-282-190-233-268-284
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto00000
Finansielle poster netto-282-190-233-268-284
Ordinært resultat19021413590161
Ekstraordinære poster00000
Resultat før skat19021413590161
Skat af årets resultat00000
Årets resultat19021413590161

BALANCEREGNSKAB

2023-122022-122021-122020-122019-12
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Goodwill00000
Øvrige immaterielle anlægsaktiver00000
Immaterielle anlægsaktiver i alt00000
Grunde og bygninger18.70118.08513.56911.94812.111
Andre anlæg og driftsmidler394324508570605
Øvrige materielle anlægsaktiver6.5656727200
Materielle anlægsaktiver i alt25.66119.08114.14912.51812.716
Kapitalandele00000
Langfristede tilgodehavender00000
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver00000
Finansielle anlægsaktiver i alt00000
Anlægsaktiver i alt25.66119.08114.14912.51812.716
Varebeholdninger727101122
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser17515666147179
Tilgodehavender hos nærtstående parter00000
Andre tilgodehavender9611.0981.212325387
Værdipapirer00000
Likvide midler19324011722911
Omsætningsaktiver i alt1.4731.5921.614827715
Status balance27.13320.67215.76313.34513.431
Selskabskapital10.0202.9202.9202.9202.920
Overført resultat3.0932.9032.6892.5552.464
Udbytte00000
Øvrige reserver00000
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel13.1135.8235.6095.4755.384
Minoritetsinteressernes andel00000
Egenkapital i alt13.1135.8235.6095.4755.384
Udskudt skat00000
Hensættelse-----
Langfristet gæld til realkreaditinstitutter3.1333.3763.6123.8324.048
Langfristet gæld til banker04011.0902.2202.250
Langfristet gæld til nærtstående parter00000
Anden langfristet gæld00000
Ansvarlig lånekapital (Samlepost)00000
Langfristet gæld i alt3.1333.7764.7026.0526.298
Kortfristet gæld til nærtstående parter00000
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter2432312202190
Kortfristet gæld til banker7.0385.7924.06123077
Selskabsskat00000
Varekreditorer1251.523289327206
Anden gæld3.2613.3808821.0421.084
Kortfristet gæld i alt10.88611.0735.4521.8181.749
Passiver i alt27.13320.67215.76313.34513.431

ANDET

2023-122022-122021-122020-122019-12
Antal ansatte66555
Kilde: Årsrapporter, CVR/Virk

Hent gratis årsrapporter

Fonden For Idrætscenter Jammerbugt

CVR-nr 40703713

Årsrapport 01.01.2023 (PDF)

Periode: 01.01.2023 - 31.12.2023

Årsrapport 01.01.2022 (PDF)

Periode: 01.01.2022 - 31.12.2022

Årsrapport 01.01.2021 (PDF)

Periode: 01.01.2021 - 31.12.2021

Årsrapport 01.01.2020 (PDF)

Periode: 01.01.2020 - 31.12.2020

Årsrapport 01.01.2019 (PDF)

Periode: 01.01.2019 - 31.12.2019

Årsrapport 01.01.2018 (PDF)

Periode: 01.01.2018 - 31.12.2018

Kreditrapport

Fonden For Idrætscenter Jammerbugt

CVR-nr: 40703713

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce

Kreditrapport

Fonden For Idrætscenter Jammerbugt

CVR-nr: 40703713

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce
Annonce

Vil du vide mere om hvad Proff™ kan tilbyde din virksomhed?

Ønsker du at blive Proff-kunde nu, eller vil du gerne høre mere om hvad vi kan gøre for din virksomhed? Ring os i dag på 89 87 51 12 eller udfyld formularen til højre, og lad os tage en uforpligtende snak.

Dine kontaktoplysninger