Proff
Proff
Annonce

FONDEN FOR HÅNDVÆRKSKOLLEGIER

CVR-nr41281987
AdresseStrandgade 52, 1401 København K

Regnskab

Beløb i hele 1000

Bruttofortjeneste

Årets resultat

REGNSKABSPERIODE

2023-122022-122021-122020-12
Startdato

01.01.2023

01.01.2022

01.01.2021

23.03.2020

Sluttdato

31.12.2023

31.12.2022

31.12.2021

31.12.2020

RESULTATREGNSKAB

2023-122022-122021-122020-12
ValutakodeDKKDKKDKKDKK
Nettoomsætning----
Vareforbrug2.9031.8291.6875.377
Øvrige omkostninger----
Bruttofortjeneste348.389235.693203.94423.211
Personaleomkostninger-4.477-2.461-1.874-1.292
Afskrivninger-328.237-34.351-23.987-3
Kapacitetsomkostninger0000
Primært resultat15.674198.881178.08321.916
Finansielle indtægter2.17420700
Finansielle udgifter-103-886-463-43
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto0000
Finansielle poster netto2.071-679-463-43
Ordinært resultat17.745198.202177.62121.872
Ekstraordinære poster0000
Resultat før skat17.745198.202177.62121.872
Skat af årets resultat-1.116-40.460-38.654-4.771
Årets resultat16.629157.742138.96717.102

BALANCEREGNSKAB

2023-122022-122021-122020-12
ValutakodeDKKDKKDKKDKK
Goodwill0000
Øvrige immaterielle anlægsaktiver21.1119.8199.8194.588
Immaterielle anlægsaktiver i alt21.1119.8199.8194.588
Grunde og bygninger145.99134.44128.7500
Andre anlæg og driftsmidler1041317992
Øvrige materielle anlægsaktiver76.394199.35624.3750
Materielle anlægsaktiver i alt222.488233.92853.20492
Kapitalandele0000
Langfristede tilgodehavender0000
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver0000
Finansielle anlægsaktiver i alt0000
Anlægsaktiver i alt243.600243.74763.0234.680
Varebeholdninger0000
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser0000
Tilgodehavender hos nærtstående parter0000
Andre tilgodehavender21502155
Værdipapirer0000
Likvide midler224.647186.499167.74848.110
Omsætningsaktiver i alt224.952187.564168.56049.339
Status balance468.551431.311231.58354.019
Selskabskapital29.75029.75029.75029.750
Overført resultat330.439313.810156.06817.102
Udbytte0000
Øvrige reserver0000
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel360.189343.560185.81846.852
Minoritetsinteressernes andel0000
Egenkapital i alt360.189343.560185.81846.852
Udskudt skat0000
Hensættelse85.00283.88543.4254.771
Langfristet gæld til realkreaditinstitutter0000
Langfristet gæld til banker0000
Langfristet gæld til nærtstående parter0000
Anden langfristet gæld0000
Ansvarlig lånekapital (Samlepost)0000
Langfristet gæld i alt0000
Kortfristet gæld til nærtstående parter0000
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter0000
Kortfristet gæld til banker0000
Selskabsskat0000
Varekreditorer22.9843.6632.0752.015
Anden gæld377203264382
Kortfristet gæld i alt23.3613.8662.3402.397
Passiver i alt468.551431.311231.58354.019

ANDET

2023-122022-122021-122020-12
Antal ansatte4211
Kilde: Årsrapporter, CVR/Virk

Hent gratis årsrapporter

FONDEN FOR HÅNDVÆRKSKOLLEGIER

CVR-nr 41281987

Årsrapport 01.01.2023 (PDF)

Periode: 01.01.2023 - 31.12.2023

Årsrapport 01.01.2022 (PDF)

Periode: 01.01.2022 - 31.12.2022

Årsrapport 01.01.2021 (PDF)

Periode: 01.01.2021 - 31.12.2021

Årsrapport 23.03.2020 (PDF)

Periode: 23.03.2020 - 31.12.2020

Kreditrapport

FONDEN FOR HÅNDVÆRKSKOLLEGIER

CVR-nr: 41281987

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce

Kreditrapport

FONDEN FOR HÅNDVÆRKSKOLLEGIER

CVR-nr: 41281987

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce
Annonce

Vil du vide mere om hvad Proff™ kan tilbyde din virksomhed?

Ønsker du at blive Proff-kunde nu, eller vil du gerne høre mere om hvad vi kan gøre for din virksomhed? Ring os i dag på 89 87 51 12 eller udfyld formularen til højre, og lad os tage en uforpligtende snak.

Dine kontaktoplysninger