Proff
Proff
Annonce

Fonden Fængslet

CVR-nr34433429
AdresseFussingsvej 8, 8700 Horsens

Regnskab

Beløb i hele 1000

Bruttofortjeneste

Årets resultat

REGNSKABSPERIODE

2023-122022-122021-122020-122019-12
Startdato

01.01.2023

01.01.2022

01.01.2021

01.01.2020

01.01.2019

Sluttdato

31.12.2023

31.12.2022

31.12.2021

31.12.2020

31.12.2019

RESULTATREGNSKAB

2023-122022-122021-122020-122019-12
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Nettoomsætning-----
Vareforbrug00000
Øvrige omkostninger-----
Bruttofortjeneste16.45816.28115.21212.62814.895
Personaleomkostninger-12.936-12.464-9.714-9.044-10.535
Afskrivninger-2.598-2.740-2.914-2.650-2.494
Kapacitetsomkostninger-12-125000
Primært resultat9129522.5849341.866
Finansielle indtægter186176101
Finansielle udgifter-623-732-801-398-352
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto00000
Finansielle poster netto-437-555-800-398-352
Ordinært resultat4753961.7845361.514
Ekstraordinære poster00000
Resultat før skat4753961.7845361.514
Skat af årets resultat-104-87-394-124-332
Årets resultat3713101.3904121.182

BALANCEREGNSKAB

2023-122022-122021-122020-122019-12
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Goodwill00000
Øvrige immaterielle anlægsaktiver00000
Immaterielle anlægsaktiver i alt00000
Grunde og bygninger22.66517.61819.94520.02116.480
Andre anlæg og driftsmidler196332501449549
Øvrige materielle anlægsaktiver3457.1411.4519122.713
Materielle anlægsaktiver i alt23.20725.09021.89721.38319.741
Kapitalandele00000
Langfristede tilgodehavender7.2407.6005.00000
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver33522522500
Finansielle anlægsaktiver i alt7.5747.8255.22500
Anlægsaktiver i alt30.78132.91527.12121.38319.741
Varebeholdninger778714658389445
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser6742.0082.5352421.073
Tilgodehavender hos nærtstående parter00000
Andre tilgodehavender1.2322.0817961.207336
Værdipapirer00000
Likvide midler9.3516.68215.3587.27510.447
Omsætningsaktiver i alt12.27011.65919.4799.26812.441
Status balance43.05144.57346.60030.65132.182
Selskabskapital300300300300300
Overført resultat7.7967.4257.1166.2255.813
Udbytte00000
Øvrige reserver16416450000
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel8.2607.8897.9166.5256.113
Minoritetsinteressernes andel00000
Egenkapital i alt8.2607.8897.9166.5256.113
Udskudt skat00000
Hensættelse-----
Langfristet gæld til realkreaditinstitutter25.05025.88126.70012.74313.593
Langfristet gæld til banker00000
Langfristet gæld til nærtstående parter00000
Anden langfristet gæld3.7995.5126.3367.3017.601
Ansvarlig lånekapital (Samlepost)00000
Langfristet gæld i alt28.84931.39333.03620.04421.194
Kortfristet gæld til nærtstående parter00000
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter00000
Kortfristet gæld til banker942810299
Selskabsskat182215333226412
Varekreditorer2.4322.3012.5861.2921.383
Anden gæld3.2352.7482.7192.5353.071
Kortfristet gæld i alt5.9435.2915.6484.0824.875
Passiver i alt43.05144.57346.60030.65132.182

ANDET

2023-122022-122021-122020-122019-12
Antal ansatte2726212124
Kilde: Årsrapporter, CVR/Virk

Hent gratis årsrapporter

Fonden Fængslet

CVR-nr 34433429

Årsrapport 01.01.2023 (PDF)

Periode: 01.01.2023 - 31.12.2023

Årsrapport 01.01.2022 (PDF)

Periode: 01.01.2022 - 31.12.2022

Årsrapport 01.01.2021 (PDF)

Periode: 01.01.2021 - 31.12.2021

Årsrapport 01.01.2020 (PDF)

Periode: 01.01.2020 - 31.12.2020

Årsrapport 01.01.2019 (PDF)

Periode: 01.01.2019 - 31.12.2019

Årsrapport 01.01.2018 (PDF)

Periode: 01.01.2018 - 31.12.2018

Kreditrapport

Fonden Fængslet

CVR-nr: 34433429

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce

Kreditrapport

Fonden Fængslet

CVR-nr: 34433429

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce
Annonce

Vil du vide mere om hvad Proff™ kan tilbyde din virksomhed?

Ønsker du at blive Proff-kunde nu, eller vil du gerne høre mere om hvad vi kan gøre for din virksomhed? Ring os i dag på 89 87 51 12 eller udfyld formularen til højre, og lad os tage en uforpligtende snak.

Dine kontaktoplysninger