Proff
Proff
Annonce

FONDEN DIS - DANISH INSTITUTE FOR STUDY ABROAD

CVR-nr13058946
AdresseVestergade 5-7, 1456 København K

Viser tal fra firmaets regnskab. Se koncernregnskab.

Regnskab

Beløb i hele 1000

Bruttofortjeneste

Årets resultat

REGNSKABSPERIODE

2023-122022-122021-122020-122019-12
Startdato

01.01.2023

01.01.2022

01.01.2021

01.01.2020

01.01.2019

Sluttdato

31.12.2023

31.12.2022

31.12.2021

31.12.2020

31.12.2019

RESULTATREGNSKAB

2023-122022-122021-122020-122019-12
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Nettoomsætning577.549477.684182.371214.973454.940
Vareforbrug238.287219.822135.144110.673192.923
Øvrige omkostninger-----
Bruttofortjeneste362.357281.78091.451140.778264.748
Personaleomkostninger-188.578-166.172-106.647-120.780-169.082
Afskrivninger-36.108-31.882-11.791-13.858-28.049
Kapacitetsomkostninger00000
Primært resultat137.67183.727-26.9876.13967.616
Finansielle indtægter12.7951.55719.5674.0682.216
Finansielle udgifter-22.717-11.392-4.634-5.224-9.150
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto00000
Finansielle poster netto-9.922-9.83514.933-1.156-6.934
Ordinært resultat127.74973.891-12.0554.98360.682
Ekstraordinære poster00000
Resultat før skat127.74973.891-12.0554.98360.682
Skat af årets resultat04.75161.117-1.172-13.603
Årets resultat127.74978.64249.0633.81247.078

BALANCEREGNSKAB

2023-122022-122021-122020-122019-12
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Goodwill00000
Øvrige immaterielle anlægsaktiver00000
Immaterielle anlægsaktiver i alt00000
Grunde og bygninger964.308991.761171.353237.133767.260
Andre anlæg og driftsmidler41.74324.75512.58611.60116.456
Øvrige materielle anlægsaktiver00000
Materielle anlægsaktiver i alt1.006.0521.016.516183.939248.735783.717
Kapitalandele4.0004.000220.099205.9650
Langfristede tilgodehavender0005.5534.564
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver12.3418.8987.3297.3207.646
Finansielle anlægsaktiver i alt16.34112.898227.429218.83812.210
Anlægsaktiver i alt1.022.3931.029.415411.368467.573795.926
Varebeholdninger00000
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser1.9076.8601.315111.430
Tilgodehavender hos nærtstående parter0043.37700
Andre tilgodehavender3.2863.1812.855119.46564.239
Værdipapirer00000
Likvide midler543.251311.500371.591162.030142.611
Omsætningsaktiver i alt562.450333.250424.663288.059219.363
Status balance1.584.8431.362.664836.031755.6321.015.290
Selskabskapital2.0332.0332.0332.0332.033
Overført resultat650.811523.062422.603373.540373.390
Udbytte00000
Øvrige reserver34.15431.2661.7103.572-10.563
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel686.999556.361426.346379.145364.861
Minoritetsinteressernes andel00000
Egenkapital i alt686.999556.361426.346379.145364.861
Udskudt skat00000
Hensættelse--1361.61025.298
Langfristet gæld til realkreaditinstitutter609.426623.491129.310166.049421.909
Langfristet gæld til banker00000
Langfristet gæld til nærtstående parter00000
Anden langfristet gæld00000
Ansvarlig lånekapital (Samlepost)00000
Langfristet gæld i alt609.426623.491129.310166.049421.909
Kortfristet gæld til nærtstående parter36.83017.628126.70799.3700
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter9.4885.3003.3473.8604.119
Kortfristet gæld til banker00000
Selskabsskat0002.1665.209
Varekreditorer231.672156.988115.73421.353132.492
Anden gæld10.4272.89834.45182.07961.403
Kortfristet gæld i alt288.418182.813280.239208.828203.222
Passiver i alt1.584.8431.362.664836.031755.6321.015.290

ANDET

2023-122022-122021-122020-122019-12
Antal ansatte226204149186259
Kilde: Årsrapporter, CVR/Virk

Hent gratis årsrapporter

FONDEN DIS - DANISH INSTITUTE FOR STUDY ABROAD

CVR-nr 13058946

Årsrapport 01.01.2023 (PDF)

Periode: 01.01.2023 - 31.12.2023

Årsrapport 01.01.2022 (PDF)

Periode: 01.01.2022 - 31.12.2022

Årsrapport 01.01.2021 (PDF)

Periode: 01.01.2021 - 31.12.2021

Årsrapport 01.01.2020 (PDF)

Periode: 01.01.2020 - 31.12.2020

Årsrapport 01.01.2019 (PDF)

Periode: 01.01.2019 - 31.12.2019

Årsrapport 01.01.2018 (PDF)

Periode: 01.01.2018 - 31.12.2018

Kreditrapport

FONDEN DIS - DANISH INSTITUTE FOR STUDY ABROAD

CVR-nr: 13058946

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce

Kreditrapport

FONDEN DIS - DANISH INSTITUTE FOR STUDY ABROAD

CVR-nr: 13058946

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce
Annonce

Vil du vide mere om hvad Proff™ kan tilbyde din virksomhed?

Ønsker du at blive Proff-kunde nu, eller vil du gerne høre mere om hvad vi kan gøre for din virksomhed? Ring os i dag på 89 87 51 12 eller udfyld formularen til højre, og lad os tage en uforpligtende snak.

Dine kontaktoplysninger