Proff
Proff
Annonce
Annonce

Fonden Den danske Diakonissestiftelse

CVR-nr62572019
AdressePeter Bangs Vej 5 B, 2000 Frederiksberg

Regnskab

Beløb i hele 1000

Bruttofortjeneste

Årets resultat

REGNSKABSPERIODE

2022-122021-122020-122019-122018-12
Startdato

01.01.2022

01.01.2021

01.01.2020

01.01.2019

01.01.2018

Sluttdato

31.12.2022

31.12.2021

31.12.2020

31.12.2019

31.12.2018

RESULTATREGNSKAB

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Nettoomsætning240.642233.444227.771180.030174.119
Vareforbrug54.80651.92152.81543.35444.148
Øvrige omkostninger-----
Bruttofortjeneste197.640191.962190.550168.093186.676
Personaleomkostninger-180.501-176.078-165.239-133.167-124.989
Afskrivninger-10.453-14.162-11.613-16.723-19.820
Kapacitetsomkostninger00000
Primært resultat6.6861.72213.69818.20341.867
Finansielle indtægter2.3768.6588.4549.7791.141
Finansielle udgifter-22.098-7.082-7.029-9.774-10.615
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto00000
Finansielle poster netto-19.7221.5761.4255-9.474
Ordinært resultat-13.0363.29815.12318.20832.393
Ekstraordinære poster00000
Resultat før skat-13.0363.29815.12318.20832.393
Skat af årets resultat00000
Årets resultat-13.0363.29815.12318.20832.393

BALANCEREGNSKAB

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Goodwill00000
Øvrige immaterielle anlægsaktiver00000
Immaterielle anlægsaktiver i alt00000
Grunde og bygninger675.875678.970674.487647.220654.140
Andre anlæg og driftsmidler11.17910.86011.32610.98810.116
Øvrige materielle anlægsaktiver39.85014.14110.9863.8958.690
Materielle anlægsaktiver i alt726.904703.971696.799662.103672.946
Kapitalandele32.58137.02236.2937483.499
Langfristede tilgodehavender00000
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver00000
Finansielle anlægsaktiver i alt32.58137.02236.2937483.499
Anlægsaktiver i alt759.485740.993733.092662.851676.445
Varebeholdninger00000
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser9.1898.0457.8166.57210.769
Tilgodehavender hos nærtstående parter00000
Andre tilgodehavender62.04519.91917.67022.50717.084
Værdipapirer72.45782.07777.12860.80142.352
Likvide midler12.38614.87235.44259.78656.149
Omsætningsaktiver i alt156.994126.100140.321151.468127.784
Status balance916.479867.093873.413814.319804.229
Selskabskapital335.500335.500335.500291.000291.000
Overført resultat102.809120.83760.46161.67976.685
Udbytte00000
Øvrige reserver59.211-29.47810.00010.00010.000
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel497.520426.859405.961362.679377.685
Minoritetsinteressernes andel00000
Egenkapital i alt497.520426.859405.961362.679377.685
Udskudt skat00000
Hensættelse2.6343.1553.4263.4403.344
Langfristet gæld til realkreaditinstitutter313.742294.786295.174296.281303.207
Langfristet gæld til banker00000
Langfristet gæld til nærtstående parter00000
Anden langfristet gæld29.71772.68694.22377.48150.986
Ansvarlig lånekapital (Samlepost)00000
Langfristet gæld i alt350.531367.472389.397373.762353.593
Kortfristet gæld til nærtstående parter00000
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter00000
Kortfristet gæld til banker05.001000
Selskabsskat00000
Varekreditorer10.1269.94719.39224.16526.716
Anden gæld55.66854.65955.23750.27344.524
Kortfristet gæld i alt65.79469.60774.62974.43869.607
Passiver i alt916.479867.093873.413814.319804.229

ANDET

2022-122021-122020-122019-122018-12
Antal ansatte340345324257252

Hent gratis årsrapporter

Fonden Den danske Diakonissestiftelse

CVR-nr 62572019

Årsrapport 01.01.2022 (PDF)

Periode: 01.01.2022 - 31.12.2022

Årsrapport 01.01.2021 (PDF)

Periode: 01.01.2021 - 31.12.2021

Årsrapport 01.01.2020 (PDF)

Periode: 01.01.2020 - 31.12.2020

Årsrapport 01.01.2019 (PDF)

Periode: 01.01.2019 - 31.12.2019

Årsrapport 01.01.2018 (PDF)

Periode: 01.01.2018 - 31.12.2018

Kreditrapport

Fonden Den danske Diakonissestiftelse

CVR-nr: 62572019

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce
Annonce

Kreditrapport

Fonden Den danske Diakonissestiftelse

CVR-nr: 62572019

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce

Vil du vide mere om hvad Proff™ kan tilbyde din virksomhed?

Ønsker du at blive Proff-kunde nu, eller vil du gerne høre mere om hvad vi kan gøre for din virksomhed? Ring os i dag på 89 87 51 12 eller udfyld formularen til højre, og lad os tage en uforpligtende snak.

Dine kontaktoplysninger