Proff
Proff
Annonce
Annonce

FONDEN DANSK STANDARD

CVR-nr11733212
AdresseGöteborg Plads 1, 2150 Nordhavn

Viser tal fra firmaets regnskab. Se koncernregnskab.

Regnskab

Beløb i hele 1000

Bruttofortjeneste

Årets resultat

REGNSKABSPERIODE

2022-122021-122020-122019-122018-12
Startdato

01.01.2022

01.01.2021

01.01.2020

01.01.2019

01.01.2018

Sluttdato

31.12.2022

31.12.2021

31.12.2020

31.12.2019

31.12.2018

RESULTATREGNSKAB

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Nettoomsætning194.110176.126165.806157.867150.880
Vareforbrug51.27114.77515.86917.03719.789
Øvrige omkostninger-----
Bruttofortjeneste176.727161.351149.937140.830131.091
Personaleomkostninger-113.645-119.155-109.553-101.250-93.083
Afskrivninger-3.326-1.924-1.996-1.152-2.050
Kapacitetsomkostninger0-38.656-37.774-39.565-35.977
Primært resultat8.4851.616614-1.137-19
Finansielle indtægter2.0354.7393.1157.7624.260
Finansielle udgifter-13.578-778-1.013-1.271-6.562
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto3302.2931.4171.005995
Finansielle poster netto-11.2136.2543.5197.496-1.307
Ordinært resultat-2.7287.8704.1336.359-1.326
Ekstraordinære poster00000
Resultat før skat-2.7287.8704.1336.359-1.326
Skat af årets resultat00000
Årets resultat-2.7287.8704.1336.359-1.326

BALANCEREGNSKAB

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Goodwill00000
Øvrige immaterielle anlægsaktiver5.2205.3311.76400
Immaterielle anlægsaktiver i alt5.2205.3311.76400
Grunde og bygninger4.2544.3834.5864.7894.992
Andre anlæg og driftsmidler1.6822.4372.2342.7182.554
Øvrige materielle anlægsaktiver00000
Materielle anlægsaktiver i alt5.9366.8206.8207.5077.546
Kapitalandele11.79713.66712.77412.35712.252
Langfristede tilgodehavender00000
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver7.1925.6105.7215.8165.931
Finansielle anlægsaktiver i alt18.98919.27718.49518.17318.183
Anlægsaktiver i alt30.14531.42827.07925.68025.729
Varebeholdninger00000
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser17.82612.83310.21213.35811.249
Tilgodehavender hos nærtstående parter00000
Andre tilgodehavender6.3916.1754.7757.0666.526
Værdipapirer102.963116.716110.790108.334102.237
Likvide midler3.962465.76200
Omsætningsaktiver i alt132.274136.671132.227131.152121.480
Status balance162.419168.099159.306156.832147.209
Selskabskapital20.00020.00020.00020.00020.000
Overført resultat91.22994.08787.11077.39471.140
Udbytte00000
Øvrige reserver7.1467.0166.12311.70611.601
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel118.375121.103113.233109.100102.741
Minoritetsinteressernes andel00000
Egenkapital i alt118.375121.103113.233109.100102.741
Udskudt skat00000
Hensættelse1.650----
Langfristet gæld til realkreaditinstitutter00000
Langfristet gæld til banker00000
Langfristet gæld til nærtstående parter00000
Anden langfristet gæld009.8913.4310
Ansvarlig lånekapital (Samlepost)00000
Langfristet gæld i alt009.8913.4310
Kortfristet gæld til nærtstående parter9.57810.49310.79711.47411.373
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter00000
Kortfristet gæld til banker0003.6001.213
Selskabsskat00000
Varekreditorer9.40514.10610.65910.98512.633
Anden gæld23.41122.39714.72618.24219.249
Kortfristet gæld i alt42.39446.99636.18244.30144.468
Passiver i alt162.419168.099159.306156.832147.209

ANDET

2022-122021-122020-122019-122018-12
Antal ansatte159150142139133

Hent gratis årsrapporter

FONDEN DANSK STANDARD

CVR-nr 11733212

Årsrapport 01.01.2022 (PDF)

Periode: 01.01.2022 - 31.12.2022

Årsrapport 01.01.2021 (PDF)

Periode: 01.01.2021 - 31.12.2021

Årsrapport 01.01.2020 (PDF)

Periode: 01.01.2020 - 31.12.2020

Årsrapport 01.01.2019 (PDF)

Periode: 01.01.2019 - 31.12.2019

Årsrapport 01.01.2018 (PDF)

Periode: 01.01.2018 - 31.12.2018

Kreditrapport

FONDEN DANSK STANDARD

CVR-nr: 11733212

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce
Annonce

Kreditrapport

FONDEN DANSK STANDARD

CVR-nr: 11733212

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce

Vil du vide mere om hvad Proff™ kan tilbyde din virksomhed?

Ønsker du at blive Proff-kunde nu, eller vil du gerne høre mere om hvad vi kan gøre for din virksomhed? Ring os i dag på 89 87 51 12 eller udfyld formularen til højre, og lad os tage en uforpligtende snak.

Dine kontaktoplysninger