Proff
Proff
Annonce
Annonce

Fonden Constructive Foundation

CVR-nr38360809
AdresseBartholins Allé 16, 8000 Aarhus C

Regnskab

Beløb i hele 1000

Bruttofortjeneste

Årets resultat

REGNSKABSPERIODE

2022-122021-122020-122019-122018-12
Startdato

01.01.2022

01.01.2021

01.01.2020

01.01.2019

01.01.2018

Sluttdato

31.12.2022

31.12.2021

31.12.2020

31.12.2019

31.12.2018

RESULTATREGNSKAB

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Nettoomsætning15.30813.24815.03612.5749.176
Vareforbrug4504003746282.491
Øvrige omkostninger-----
Bruttofortjeneste14.85812.84814.66211.9466.685
Personaleomkostninger-250-225-200-112-8.144
Afskrivninger-78-92-92-92-72
Kapacitetsomkostninger00000
Primært resultat14.53012.53114.37011.742-1.531
Finansielle indtægter00000
Finansielle udgifter-40-40-30-18-13
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto00000
Finansielle poster netto-40-40-30-18-13
Ordinært resultat14.49012.49114.34011.724-1.544
Ekstraordinære poster00000
Resultat før skat14.49012.49114.34011.724-1.544
Skat af årets resultat163-3-24-28339
Årets resultat14.65312.48814.31611.696-1.205

BALANCEREGNSKAB

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Goodwill00000
Øvrige immaterielle anlægsaktiver04399155212
Immaterielle anlægsaktiver i alt04399155212
Grunde og bygninger04101621
Andre anlæg og driftsmidler0316191123
Øvrige materielle anlægsaktiver00000
Materielle anlægsaktiver i alt03571107143
Kapitalandele00000
Langfristede tilgodehavender120000
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver00000
Finansielle anlægsaktiver i alt120000
Anlægsaktiver i alt1278170263355
Varebeholdninger00000
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser00000
Tilgodehavender hos nærtstående parter00000
Andre tilgodehavender758778968071.617
Værdipapirer00000
Likvide midler6.3905.6263.9135.4983.206
Omsætningsaktiver i alt8.9519.3467.5926.4304.824
Status balance8.9639.4247.7626.6925.179
Selskabskapital300300300300300
Overført resultat1.9721.9891.512860315
Udbytte00000
Øvrige reserver00000
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel2.2722.2891.8121.160615
Minoritetsinteressernes andel00000
Egenkapital i alt2.2722.2891.8121.160615
Udskudt skat00000
Hensættelse015114812496
Langfristet gæld til realkreaditinstitutter00000
Langfristet gæld til banker00000
Langfristet gæld til nærtstående parter00000
Anden langfristet gæld002111460
Ansvarlig lånekapital (Samlepost)00000
Langfristet gæld i alt002111460
Kortfristet gæld til nærtstående parter00000
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter00000
Kortfristet gæld til banker00000
Selskabsskat00000
Varekreditorer00269303148
Anden gæld6.6906.9845.3234.9594.320
Kortfristet gæld i alt6.6906.9845.5925.2634.468
Passiver i alt8.9639.4247.7626.6925.179

ANDET

2022-122021-122020-122019-122018-12
Antal ansatte1515151411
Kilde: Årsrapporter, CVR/Virk

Hent gratis årsrapporter

Fonden Constructive Foundation

CVR-nr 38360809

Årsrapport 01.01.2022 (PDF)

Periode: 01.01.2022 - 31.12.2022

Årsrapport 01.01.2021 (PDF)

Periode: 01.01.2021 - 31.12.2021

Årsrapport 01.01.2020 (PDF)

Periode: 01.01.2020 - 31.12.2020

Årsrapport 01.01.2019 (PDF)

Periode: 01.01.2019 - 31.12.2019

Årsrapport 01.01.2018 (PDF)

Periode: 01.01.2018 - 31.12.2018

Kreditrapport

Fonden Constructive Foundation

CVR-nr: 38360809

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce

Kreditrapport

Fonden Constructive Foundation

CVR-nr: 38360809

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce
Annonce

Vil du vide mere om hvad Proff™ kan tilbyde din virksomhed?

Ønsker du at blive Proff-kunde nu, eller vil du gerne høre mere om hvad vi kan gøre for din virksomhed? Ring os i dag på 89 87 51 12 eller udfyld formularen til højre, og lad os tage en uforpligtende snak.

Dine kontaktoplysninger