Proff
Proff
Annonce

FONDEN ARENA NORD

CVR-nr27313175
AdresseHarald Nielsens Plads 9, 9900 Frederikshavn

Regnskab

Beløb i hele 1000

Bruttofortjeneste

Årets resultat

REGNSKABSPERIODE

2023-122022-122021-122020-122019-12
Startdato

01.01.2023

01.01.2022

01.01.2021

01.01.2020

01.01.2019

Sluttdato

31.12.2023

31.12.2022

31.12.2021

31.12.2020

31.12.2019

RESULTATREGNSKAB

2023-122022-122021-122020-122019-12
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Nettoomsætning-----
Vareforbrug00000
Øvrige omkostninger-----
Bruttofortjeneste13.81411.61811.94811.93412.609
Personaleomkostninger-10.801-9.302-7.226-7.794-8.508
Afskrivninger-1.812-1.690-1.430-1.449-1.440
Kapacitetsomkostninger00000
Primært resultat1.2026263.2922.6912.661
Finansielle indtægter00000
Finansielle udgifter-943-2.434-390-374-393
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto00000
Finansielle poster netto-943-2.434-390-374-393
Ordinært resultat259-1.8082.9022.3172.268
Ekstraordinære poster00000
Resultat før skat259-1.8082.9022.3172.268
Skat af årets resultat38497-545-428-418
Årets resultat297-1.3112.3581.8881.851

BALANCEREGNSKAB

2023-122022-122021-122020-122019-12
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Goodwill00000
Øvrige immaterielle anlægsaktiver00000
Immaterielle anlægsaktiver i alt00000
Grunde og bygninger52.82253.21147.24843.00443.872
Andre anlæg og driftsmidler2.5892.0441.452648754
Øvrige materielle anlægsaktiver005.892442106
Materielle anlægsaktiver i alt55.41155.25554.59344.09444.731
Kapitalandele00000
Langfristede tilgodehavender1111111111
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver00000
Finansielle anlægsaktiver i alt1111111111
Anlægsaktiver i alt55.42155.26654.60344.10544.742
Varebeholdninger371301289166231
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser4.1652.5141.1821.2981.293
Tilgodehavender hos nærtstående parter00000
Andre tilgodehavender223298923.740728
Værdipapirer00000
Likvide midler620573149319281
Omsætningsaktiver i alt6.5804.7113.2015.6242.878
Status balance62.00159.97757.80449.72947.619
Selskabskapital300300300300300
Overført resultat5.9436.0287.7205.7434.236
Udbytte00000
Øvrige reserver6.6986.3175.9365.5555.174
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel12.94212.64513.95611.5989.710
Minoritetsinteressernes andel00000
Egenkapital i alt12.94212.64513.95611.5989.710
Udskudt skat00000
Hensættelse1.4691.5072.0041.4591.030
Langfristet gæld til realkreaditinstitutter14.63915.289000
Langfristet gæld til banker0010.61911.68411.684
Langfristet gæld til nærtstående parter00000
Anden langfristet gæld12.21012.64115.23715.39915.541
Ansvarlig lånekapital (Samlepost)00000
Langfristet gæld i alt28.88529.95125.85727.08327.225
Kortfristet gæld til nærtstående parter00000
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter6566381.23000
Kortfristet gæld til banker3.0515.9624.7531.044717
Selskabsskat00000
Varekreditorer5.0282.3792.5822.6062.234
Anden gæld7.5544.8777.4225.9395.028
Kortfristet gæld i alt18.70615.87415.9889.5889.655
Passiver i alt62.00159.97757.80449.72947.619

ANDET

2023-122022-122021-122020-122019-12
Antal ansatte2322151516
Kilde: Årsrapporter, CVR/Virk

Hent gratis årsrapporter

FONDEN ARENA NORD

CVR-nr 27313175

Årsrapport 01.01.2023 (PDF)

Periode: 01.01.2023 - 31.12.2023

Årsrapport 01.01.2022 (PDF)

Periode: 01.01.2022 - 31.12.2022

Årsrapport 01.01.2021 (PDF)

Periode: 01.01.2021 - 31.12.2021

Årsrapport 01.01.2020 (PDF)

Periode: 01.01.2020 - 31.12.2020

Årsrapport 01.01.2019 (PDF)

Periode: 01.01.2019 - 31.12.2019

Årsrapport 01.01.2018 (PDF)

Periode: 01.01.2018 - 31.12.2018

Kreditrapport

FONDEN ARENA NORD

CVR-nr: 27313175

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce

Kreditrapport

FONDEN ARENA NORD

CVR-nr: 27313175

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce
Annonce

Vil du vide mere om hvad Proff™ kan tilbyde din virksomhed?

Ønsker du at blive Proff-kunde nu, eller vil du gerne høre mere om hvad vi kan gøre for din virksomhed? Ring os i dag på 89 87 51 12 eller udfyld formularen til højre, og lad os tage en uforpligtende snak.

Dine kontaktoplysninger