Proff
Proff
Annonce
Annonce

Fodform A/S

CVR-nr32320023CVRP-nr1015954651
AdresseGunversvej 5, 4220 Korsør

Regnskab

Beløb i hele 1000
Viser regnskabstal for virksomhed

Bruttofortjeneste

Årets resultat

REGNSKABSPERIODE

2022-122021-122020-122019-122018-12
Startdato

01.01.2022

01.01.2021

01.01.2020

01.01.2019

01.01.2018

Sluttdato

31.12.2022

31.12.2021

31.12.2020

31.12.2019

31.12.2018

RESULTATREGNSKAB

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Nettoomsætning-----
Vareforbrug00000
Øvrige omkostninger-----
Bruttofortjeneste3.1172.8682.2882.0562.073
Personaleomkostninger-2.058-1.818-1.861-1.723-1.548
Afskrivninger-61-55-136-151-163
Kapacitetsomkostninger00-2040-73
Primært resultat99999688182289
Finansielle indtægter1665860166115
Finansielle udgifter-19-15-21-16-12
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto00000
Finansielle poster netto1484339150103
Ordinært resultat1.1471.039127331392
Ekstraordinære poster00000
Resultat før skat1.1471.039127331392
Skat af årets resultat-254-231-30-73-87
Årets resultat89280897258304

BALANCEREGNSKAB

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Goodwill00000
Øvrige immaterielle anlægsaktiver00000
Immaterielle anlægsaktiver i alt00000
Grunde og bygninger1592633430
Andre anlæg og driftsmidler110112159640782
Øvrige materielle anlægsaktiver00000
Materielle anlægsaktiver i alt269138192684782
Kapitalandele00000
Langfristede tilgodehavender00000
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver18181219999
Finansielle anlægsaktiver i alt18181219999
Anlægsaktiver i alt287156313782881
Varebeholdninger10268000
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser7749586356
Tilgodehavender hos nærtstående parter4.1112.8352.8412.8532.557
Andre tilgodehavender52.4741300
Værdipapirer00000
Likvide midler2.3731.1682.9542.1071.754
Omsætningsaktiver i alt6.6696.6416.0915.2474.563
Status balance6.9566.7976.2835.9315.345
Selskabskapital500500500500500
Overført resultat3.0683.1752.8672.9213.063
Udbytte1.0005001504000
Øvrige reserver00000
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel4.5684.1753.5173.8213.563
Minoritetsinteressernes andel00000
Egenkapital i alt4.5684.1753.5173.8213.563
Udskudt skat00000
Hensættelse--03430
Langfristet gæld til realkreaditinstitutter00000
Langfristet gæld til banker00000
Langfristet gæld til nærtstående parter00000
Anden langfristet gæld00000
Ansvarlig lånekapital (Samlepost)00000
Langfristet gæld i alt00000
Kortfristet gæld til nærtstående parter00220
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter00000
Kortfristet gæld til banker00000
Selskabsskat258219776995
Varekreditorer1259151515
Anden gæld2.1182.3432.6721.9901.643
Kortfristet gæld i alt2.3882.6212.7662.0761.753
Passiver i alt6.9566.7976.2835.9315.345

ANDET

2022-122021-122020-122019-122018-12
Antal ansatte33332
Kilde: Årsrapporter, CVR/Virk

Hent gratis årsrapporter

Fodform A/S

CVR-nr 32320023

Årsrapport 01.01.2022 (PDF)

Periode: 01.01.2022 - 31.12.2022

Årsrapport 01.01.2021 (PDF)

Periode: 01.01.2021 - 31.12.2021

Årsrapport 01.01.2020 (PDF)

Periode: 01.01.2020 - 31.12.2020

Årsrapport 01.01.2019 (PDF)

Periode: 01.01.2019 - 31.12.2019

Årsrapport 01.01.2018 (PDF)

Periode: 01.01.2018 - 31.12.2018

Kreditrapport

Fodform A/S

CVR-nr: 32320023

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce

Kreditrapport

Fodform A/S

CVR-nr: 32320023

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce
Annonce

Vil du vide mere om hvad Proff™ kan tilbyde din virksomhed?

Ønsker du at blive Proff-kunde nu, eller vil du gerne høre mere om hvad vi kan gøre for din virksomhed? Ring os i dag på 89 87 51 12 eller udfyld formularen til højre, og lad os tage en uforpligtende snak.

Dine kontaktoplysninger