Proff
Proff
Annonce
Annonce

Flügger group A/S

CVR-nr32788718
AdresseIslevdalvej 151, 2610 Rødovre

Viser tal fra firmaets regnskab. Se koncernregnskab.

Regnskab

Beløb i hele 1000

Bruttofortjeneste

Årets resultat

REGNSKABSPERIODE

2023-042022-042021-042020-042019-04
Startdato

01.05.2022

01.05.2021

01.05.2020

01.05.2019

01.05.2018

Sluttdato

30.04.2023

30.04.2022

30.04.2021

30.04.2020

30.04.2019

RESULTATREGNSKAB

2023-042022-042021-042020-042019-04
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Nettoomsætning2.550.183289.015372.719233.3220
Vareforbrug1.359.48039.10636.88836.692-24.485
Øvrige omkostninger-----
Bruttofortjeneste1.190.703249.909335.831196.630-24.485
Personaleomkostninger0-137.920-155.511-144.0620
Afskrivninger4.1880000
Kapacitetsomkostninger-2.100.004-51.530-67.382-38.871-123.109
Primært resultat43.16069.305113.18217.046-38.216
Finansielle indtægter95.14294.08587.370100.25749.494
Finansielle udgifter-127.727-8.207-6.283-9.328-6.094
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto0-109.9290-20.0008.100
Finansielle poster netto-32.585-24.05181.08770.92951.500
Ordinært resultat10.57545.254194.26987.97513.284
Ekstraordinære poster00000
Resultat før skat10.57545.254194.26987.97513.284
Skat af årets resultat3.834-15.130-25.499-4.2867.956
Årets resultat14.40930.124168.82083.68921.241

BALANCEREGNSKAB

2023-042022-042021-042020-042019-04
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Goodwill145.1220032.4390
Øvrige immaterielle anlægsaktiver72.22052.68929.9561.40029.820
Immaterielle anlægsaktiver i alt240.72352.68929.95633.83929.820
Grunde og bygninger296.8432.8292.8752.9222.967
Andre anlæg og driftsmidler94.32757676101.513
Øvrige materielle anlægsaktiver522.37555.97048.13353.19210.249
Materielle anlægsaktiver i alt913.54559.37551.76956.11414.730
Kapitalandele01.092.407926.239926.239845.281
Langfristede tilgodehavender072.37628.27900
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver39.5470004.612
Finansielle anlægsaktiver i alt39.5471.164.783954.518926.239845.281
Anlægsaktiver i alt1.193.8151.276.8471.036.2431.016.192889.830
Varebeholdninger468.5570000
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser000092.900
Tilgodehavender hos nærtstående parter00000
Andre tilgodehavender0168.189152.94000
Værdipapirer000170604
Likvide midler17.674078.16870.46028.765
Omsætningsaktiver i alt938.022168.189231.109114.392122.268
Status balance2.131.8371.445.0361.267.3521.130.5841.012.099
Selskabskapital60.00060.00060.00060.00060.000
Overført resultat834.2391.036.8121.004.410877.051821.533
Udbytte030.00045.00030.00030.000
Øvrige reserver00-213173-220
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel742.2391.126.8121.109.197967.224911.313
Minoritetsinteressernes andel31.3520000
Egenkapital i alt773.5911.126.8121.109.197967.224911.313
Udskudt skat28.9574.6083673.7312.852
Hensættelse-0000
Langfristet gæld til realkreaditinstitutter00000
Langfristet gæld til banker6.6460000
Langfristet gæld til nærtstående parter0118.178000
Anden langfristet gæld254.84431.16641.89043.8240
Ansvarlig lånekapital (Samlepost)00000
Langfristet gæld i alt453.788153.95242.25747.5552.852
Kortfristet gæld til nærtstående parter065.18420.86750.28153.073
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter00000
Kortfristet gæld til banker333.65847.259907.33811.981
Selskabsskat21.2124.61222.60900
Varekreditorer252.66026.91133.62023.51512.023
Anden gæld251.34720.30638.71234.67120.856
Kortfristet gæld i alt904.458164.272115.898115.80597.934
Passiver i alt2.131.8371.445.0361.267.3521.130.5841.012.099

ANDET

2023-042022-042021-042020-042019-04
Antal ansatte2.2341401410422
Kilde: Årsrapporter, CVR/Virk

Hent gratis årsrapporter

Flügger group A/S

CVR-nr 32788718

Årsrapport 01.05.2022 (PDF)

Periode: 01.05.2022 - 30.04.2023

Årsrapport 01.05.2021 (PDF)

Periode: 01.05.2021 - 30.04.2022

Årsrapport 01.05.2020 (PDF)

Periode: 01.05.2020 - 30.04.2021

Årsrapport 01.05.2019 (PDF)

Periode: 01.05.2019 - 30.04.2020

Årsrapport 01.05.2018 (PDF)

Periode: 01.05.2018 - 30.04.2019

Årsrapport 01.05.2017 (PDF)

Periode: 01.05.2017 - 30.04.2018

Kreditrapport

Flügger group A/S

CVR-nr: 32788718

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce

Kreditrapport

Flügger group A/S

CVR-nr: 32788718

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce
Annonce

Vil du vide mere om hvad Proff™ kan tilbyde din virksomhed?

Ønsker du at blive Proff-kunde nu, eller vil du gerne høre mere om hvad vi kan gøre for din virksomhed? Ring os i dag på 89 87 51 12 eller udfyld formularen til højre, og lad os tage en uforpligtende snak.

Dine kontaktoplysninger