Proff
Proff
Annonce
Annonce

Flügger Denmark A/S

CVR-nr45240118
AdresseIslevdalvej 151, 2610 Rødovre

Regnskab

Beløb i hele 1000

Bruttofortjeneste

Årets resultat

REGNSKABSPERIODE

2023-042022-042021-042020-042019-04
Startdato

01.05.2022

01.05.2021

01.05.2020

01.05.2019

01.05.2018

Sluttdato

30.04.2023

30.04.2022

30.04.2021

30.04.2020

30.04.2019

RESULTATREGNSKAB

2023-042022-042021-042020-042019-04
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Nettoomsætning1.017.3921.107.1991.039.676795.485774.966
Vareforbrug669.506796.929717.957516.252468.304
Øvrige omkostninger-----
Bruttofortjeneste347.886310.270321.719279.233306.662
Personaleomkostninger00000
Afskrivninger00000
Kapacitetsomkostninger-305.566-278.291-288.305-257.253-265.011
Primært resultat42.53432.12133.47022.06141.778
Finansielle indtægter3.0642.1231.3441.2381.227
Finansielle udgifter-6.854-3.550-2.768-2.548-1.677
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto00000
Finansielle poster netto-3.790-1.427-1.424-1.310-450
Ordinært resultat38.59230.69432.21621.58241.328
Ekstraordinære poster00000
Resultat før skat38.59230.69432.21621.58241.328
Skat af årets resultat-8.995-7.288-7.356-4.805-9.110
Årets resultat29.59723.40624.86016.77732.218

BALANCEREGNSKAB

2023-042022-042021-042020-042019-04
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Goodwill00000
Øvrige immaterielle anlægsaktiver6.0864.745720963685
Immaterielle anlægsaktiver i alt6.0864.347720963685
Grunde og bygninger56.63949.49824.13825.64026.951
Andre anlæg og driftsmidler35.42135.90756.84118.87722.304
Øvrige materielle anlægsaktiver114.775123.53984.839104.348462
Materielle anlægsaktiver i alt206.835208.944165.818148.86349.717
Kapitalandele00000
Langfristede tilgodehavender00000
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver00000
Finansielle anlægsaktiver i alt00000
Anlægsaktiver i alt212.921213.291166.538149.82650.402
Varebeholdninger127.833143.60790.75367.56981.235
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser123.923125.475139.481145.767115.385
Tilgodehavender hos nærtstående parter179142.93165.89275.35148.583
Andre tilgodehavender6.6805.4186.3845.5875.552
Værdipapirer00000
Likvide midler4741.2007.368411276
Omsætningsaktiver i alt441.272421.725312.173296.660253.188
Status balance654.193635.016478.711446.488303.590
Selskabskapital15.50015.50015.50015.50015.500
Overført resultat4.1709769110.37010.093
Udbytte29.00024.00035.00016.5000
Øvrige reserver166.874166.874166.874166.874166.874
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel215.544206.471218.065209.244192.467
Minoritetsinteressernes andel00000
Egenkapital i alt215.544206.471218.065209.244192.467
Udskudt skat00000
Hensættelse5.0474.8995.8503.2564.181
Langfristet gæld til realkreaditinstitutter112.710112.710000
Langfristet gæld til banker00000
Langfristet gæld til nærtstående parter00000
Anden langfristet gæld8.17021.18338.49845.5940
Ansvarlig lånekapital (Samlepost)00000
Langfristet gæld i alt120.880133.89338.49845.5940
Kortfristet gæld til nærtstående parter146.475140.96255.45632.3190
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter00000
Kortfristet gæld til banker00000
Selskabsskat19.52912.89210.40113.8908.394
Varekreditorer90.99083.69378.70755.35349.351
Anden gæld55.72852.20671.73486.83249.197
Kortfristet gæld i alt312.722289.753216.298188.394106.942
Passiver i alt654.193635.016478.711446.488303.590

ANDET

2023-042022-042021-042020-042019-04
Antal ansatte282283256260274
Kilde: Årsrapporter, CVR/Virk

Hent gratis årsrapporter

Flügger Denmark A/S

CVR-nr 45240118

Årsrapport 01.05.2022 (PDF)

Periode: 01.05.2022 - 30.04.2023

Årsrapport 01.05.2021 (PDF)

Periode: 01.05.2021 - 30.04.2022

Årsrapport 01.05.2020 (PDF)

Periode: 01.05.2020 - 30.04.2021

Årsrapport 01.05.2019 (PDF)

Periode: 01.05.2019 - 30.04.2020

Årsrapport 01.05.2018 (PDF)

Periode: 01.05.2018 - 30.04.2019

Årsrapport 01.05.2017 (PDF)

Periode: 01.05.2017 - 30.04.2018

Kreditrapport

Flügger Denmark A/S

CVR-nr: 45240118

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce

Kreditrapport

Flügger Denmark A/S

CVR-nr: 45240118

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce
Annonce

Vil du vide mere om hvad Proff™ kan tilbyde din virksomhed?

Ønsker du at blive Proff-kunde nu, eller vil du gerne høre mere om hvad vi kan gøre for din virksomhed? Ring os i dag på 89 87 51 12 eller udfyld formularen til højre, og lad os tage en uforpligtende snak.

Dine kontaktoplysninger