Proff
Proff
Annonce
Annonce

FLAK-BYG HOLDING ApS

CVR-nr32306217
AdressePinstrup Høj 4, 9240 Nibe

Regnskab

Beløb i hele 1000

Bruttofortjeneste

Årets resultat

REGNSKABSPERIODE

2022-122021-122020-122019-122018-12
Startdato

01.01.2022

01.01.2021

01.01.2020

01.01.2019

01.01.2018

Sluttdato

31.12.2022

31.12.2021

31.12.2020

31.12.2019

31.12.2018

RESULTATREGNSKAB

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Nettoomsætning-----
Vareforbrug00000
Øvrige omkostninger-----
Bruttofortjeneste110146887881
Personaleomkostninger00000
Afskrivninger-13-18-17-15-15
Kapacitetsomkostninger00000
Primært resultat97128716265
Finansielle indtægter00101
Finansielle udgifter-29-32-36-14-13
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto-44325920336833
Finansielle poster netto-47222716935522
Ordinært resultat-37435524041787
Ekstraordinære poster00000
Resultat før skat-37435524041787
Skat af årets resultat-16-23-10-12-11
Årets resultat-39033223140576

BALANCEREGNSKAB

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Goodwill00000
Øvrige immaterielle anlægsaktiver00000
Immaterielle anlægsaktiver i alt00000
Grunde og bygninger1.7201.1941.199643645
Andre anlæg og driftsmidler1835253851
Øvrige materielle anlægsaktiver00000
Materielle anlægsaktiver i alt1.7381.2301.224681696
Kapitalandele036225240990
Langfristede tilgodehavender00000
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver00000
Finansielle anlægsaktiver i alt036225240990
Anlægsaktiver i alt1.7381.5911.4771.090786
Varebeholdninger00000
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser1300013
Tilgodehavender hos nærtstående parter0569274501407
Andre tilgodehavender444005
Værdipapirer00000
Likvide midler172401016
Omsætningsaktiver i alt57579514512439
Status balance1.7952.1711.9911.6021.226
Selskabskapital5050505050
Overført resultat246742536418124
Udbytte118114113111108
Øvrige reserver012000
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel414918699579282
Minoritetsinteressernes andel00000
Egenkapital i alt414918699579282
Udskudt skat00000
Hensættelse4011-
Langfristet gæld til realkreaditinstitutter1.0871.1611.16000
Langfristet gæld til banker000352363
Langfristet gæld til nærtstående parter00000
Anden langfristet gæld00000
Ansvarlig lånekapital (Samlepost)00000
Langfristet gæld i alt1.0871.1611.160352363
Kortfristet gæld til nærtstående parter185115515504
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter00000
Kortfristet gæld til banker00000
Selskabsskat1367479511
Varekreditorer281314146
Anden gæld659564760
Kortfristet gæld i alt29090131670581
Passiver i alt1.7952.1711.9911.6021.226

ANDET

2022-122021-122020-122019-122018-12
Antal ansatte-----
Kilde: Årsrapporter, CVR/Virk

Hent gratis årsrapporter

FLAK-BYG HOLDING ApS

CVR-nr 32306217

Årsrapport 01.01.2022 (PDF)

Periode: 01.01.2022 - 31.12.2022

Årsrapport 01.01.2021 (PDF)

Periode: 01.01.2021 - 31.12.2021

Årsrapport 01.01.2020 (PDF)

Periode: 01.01.2020 - 31.12.2020

Årsrapport 01.01.2019 (PDF)

Periode: 01.01.2019 - 31.12.2019

Årsrapport 01.01.2018 (PDF)

Periode: 01.01.2018 - 31.12.2018

Kreditrapport

FLAK-BYG HOLDING ApS

CVR-nr: 32306217

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce
Annonce

Kreditrapport

FLAK-BYG HOLDING ApS

CVR-nr: 32306217

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce

Vil du vide mere om hvad Proff™ kan tilbyde din virksomhed?

Ønsker du at blive Proff-kunde nu, eller vil du gerne høre mere om hvad vi kan gøre for din virksomhed? Ring os i dag på 89 87 51 12 eller udfyld formularen til højre, og lad os tage en uforpligtende snak.

Dine kontaktoplysninger