Proff
Proff
Annonce
Annonce

FitnessX A/S

CVR-nr37360333
AdresseKongevejen 378, 2840 Holte

Regnskab

Beløb i hele 1000

Bruttofortjeneste

Årets resultat

REGNSKABSPERIODE

2022-122021-122020-122019-062018-06
Startdato

01.01.2022

01.01.2021

01.07.2019

01.07.2018

01.07.2017

Sluttdato

31.12.2022

31.12.2021

31.12.2020

30.06.2019

30.06.2018

RESULTATREGNSKAB

2022-122021-122020-122019-062018-06
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Nettoomsætning-----
Vareforbrug00000
Øvrige omkostninger-----
Bruttofortjeneste49.3608.5201.362745678
Personaleomkostninger-29.489-14.403-3.26900
Afskrivninger-11.776-6.263-1.064-493-492
Kapacitetsomkostninger0-4.228000
Primært resultat8.095-16.374-2.971253185
Finansielle indtægter24108114
Finansielle udgifter-1.839-3.544-723-258-250
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto-16.671411-13.884-3.755236
Finansielle poster netto-18.269-3.132-14.599-4.002-10
Ordinært resultat-10.174-19.506-17.569-3.749176
Ekstraordinære poster00000
Resultat før skat-10.174-19.506-17.569-3.749176
Skat af årets resultat-1.4934.315649-470
Årets resultat-11.667-15.191-16.921-3.796176

BALANCEREGNSKAB

2022-122021-122020-122019-062018-06
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Goodwill31.59635.207000
Øvrige immaterielle anlægsaktiver6910000
Immaterielle anlægsaktiver i alt32.28735.207000
Grunde og bygninger50.33235.5937.59100
Andre anlæg og driftsmidler26.85921.0938.3992.6353.123
Øvrige materielle anlægsaktiver0274000
Materielle anlægsaktiver i alt77.19156.96015.9902.6353.123
Kapitalandele39.75837.54634.306250135
Langfristede tilgodehavender00000
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver3.0372.43860500
Finansielle anlægsaktiver i alt42.79539.98434.912250135
Anlægsaktiver i alt152.272132.15150.9022.8853.258
Varebeholdninger9263.6381.51700
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser4916791.5232940
Tilgodehavender hos nærtstående parter36.57963.02673.6988.3833.504
Andre tilgodehavender5.75710.65110.38815315
Værdipapirer00000
Likvide midler1.2061.6139625131
Omsætningsaktiver i alt46.51180.70188.3918.9754.125
Status balance198.783212.852139.29311.8607.383
Selskabskapital26.00025.00025.000500500
Overført resultat51.69444.36059.551518-1.685
Udbytte00000
Øvrige reserver00000
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel77.69469.36084.5511.018-1.185
Minoritetsinteressernes andel00000
Egenkapital i alt77.69469.36084.5511.018-1.185
Udskudt skat00000
Hensættelse3.8684.71578754-
Langfristet gæld til realkreaditinstitutter00000
Langfristet gæld til banker00000
Langfristet gæld til nærtstående parter00000
Anden langfristet gæld9.0641.126000
Ansvarlig lånekapital (Samlepost)00000
Langfristet gæld i alt9.0641.126000
Kortfristet gæld til nærtstående parter96.979109.77345.63510.448112
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter00000
Kortfristet gæld til banker278.6242.91200
Selskabsskat00000
Varekreditorer4.75215.0563.76412214
Anden gæld6.3994.1971.6442178.442
Kortfristet gæld i alt108.158137.65053.95510.7878.568
Passiver i alt198.783212.852139.29311.8607.383

ANDET

2022-122021-122020-122019-062018-06
Antal ansatte48216--
Kilde: Årsrapporter, CVR/Virk

Hent gratis årsrapporter

FitnessX A/S

CVR-nr 37360333

Årsrapport 01.01.2022 (PDF)

Periode: 01.01.2022 - 31.12.2022

Årsrapport 01.01.2021 (PDF)

Periode: 01.01.2021 - 31.12.2021

Årsrapport 01.07.2019 (PDF)

Periode: 01.07.2019 - 31.12.2020

Årsrapport 01.07.2018 (PDF)

Periode: 01.07.2018 - 30.06.2019

Årsrapport 01.07.2017 (PDF)

Periode: 01.07.2017 - 30.06.2018

Kreditrapport

FitnessX A/S

CVR-nr: 37360333

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce

Kreditrapport

FitnessX A/S

CVR-nr: 37360333

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce
Annonce

Vil du vide mere om hvad Proff™ kan tilbyde din virksomhed?

Ønsker du at blive Proff-kunde nu, eller vil du gerne høre mere om hvad vi kan gøre for din virksomhed? Ring os i dag på 89 87 51 12 eller udfyld formularen til højre, og lad os tage en uforpligtende snak.

Dine kontaktoplysninger