Proff
Proff
Annonce

FIBERTEX PERSONAL CARE A/S

CVR-nr33077769
AdresseSvendborgvej 2, 9220 Aalborg Øst

Viser tal fra firmaets regnskab. Se koncernregnskab.

Regnskab

Beløb i hele 1000

Bruttofortjeneste

Årets resultat

REGNSKABSPERIODE

2023-122022-122021-122020-122019-12
Startdato

01.01.2023

01.01.2022

01.01.2021

01.01.2020

01.01.2019

Sluttdato

31.12.2023

31.12.2022

31.12.2021

31.12.2020

31.12.2019

RESULTATREGNSKAB

2023-122022-122021-122020-122019-12
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Nettoomsætning1.890.5092.454.4012.249.126755.0262.182.787
Vareforbrug1.526.8752.007.0781.813.00900
Øvrige omkostninger-----
Bruttofortjeneste363.634447.323436.117--
Personaleomkostninger00000
Afskrivninger00000
Kapacitetsomkostninger-232.520-325.545-261.883-197-540
Primært resultat137.132128.067181.99786.342214.923
Finansielle indtægter3.8003.3687813539.542
Finansielle udgifter-27.407-12.927-11.059-4.957-21.863
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto000266.052218.190
Finansielle poster netto-23.607-9.559-10.278261.448205.869
Ordinært resultat113.525118.507171.719214.764202.602
Ekstraordinære poster00000
Resultat før skat113.525118.507171.719214.764202.602
Skat af årets resultat-22.266-28.833-42.546-18.029-42.877
Årets resultat91.25989.674129.173196.735159.725

BALANCEREGNSKAB

2023-122022-122021-122020-122019-12
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Goodwill51.01851.01851.018051.018
Øvrige immaterielle anlægsaktiver10.64213.48016.11511.94526.649
Immaterielle anlægsaktiver i alt61.66064.49867.13313.29277.667
Grunde og bygninger491.760530.034545.013100.086522.709
Andre anlæg og driftsmidler431.599529.350601.786119.814839.152
Øvrige materielle anlægsaktiver278.747266.220240.7895.0736.394
Materielle anlægsaktiver i alt1.195.5081.317.7281.380.185224.9731.368.255
Kapitalandele0001.059.9141.056.828
Langfristede tilgodehavender55500
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver9.96312.62210.44300
Finansielle anlægsaktiver i alt9.96812.62710.4481.059.9141.056.828
Anlægsaktiver i alt1.273.7341.402.7291.465.1691.302.0651.496.514
Varebeholdninger264.030307.177332.66463.341268.364
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser00084.435309.116
Tilgodehavender hos nærtstående parter00000
Andre tilgodehavender11.1825.9836.96600
Værdipapirer00000
Likvide midler11.78510.6905.215531.460
Omsætningsaktiver i alt600.291688.589726.482151.203608.940
Status balance1.874.0242.091.3172.191.6501.453.2682.105.454
Selskabskapital125.000125.000125.000125.000125.000
Overført resultat859.928868.668878.813284.106852.905
Udbytte00150.000150.000125.000
Øvrige reserver00-4400
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel1.006.8941.078.7741.128.2631.105.1211.103.903
Minoritetsinteressernes andel00000
Egenkapital i alt1.006.8941.078.7741.128.2631.105.1211.103.903
Udskudt skat74.31196.605102.11727.025105.081
Hensættelse-----
Langfristet gæld til realkreaditinstitutter00000
Langfristet gæld til banker101.585127.39280.89000
Langfristet gæld til nærtstående parter00000
Anden langfristet gæld0065.0579.3333.168
Ansvarlig lånekapital (Samlepost)00000
Langfristet gæld i alt220.559277.626248.06469.032286.538
Kortfristet gæld til nærtstående parter00000
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter00000
Kortfristet gæld til banker55.8746.96618.48203.547
Selskabsskat1493.23787042609
Varekreditorer000104.964234.270
Anden gæld004.97500
Kortfristet gæld i alt646.570734.917815.323279.114715.013
Passiver i alt1.874.0242.091.3172.191.6501.453.2682.105.454

ANDET

2023-122022-122021-122020-122019-12
Antal ansatte709773773--
Kilde: Årsrapporter, CVR/Virk

Hent gratis årsrapporter

FIBERTEX PERSONAL CARE A/S

CVR-nr 33077769

Årsrapport 01.01.2023 (PDF)

Periode: 01.01.2023 - 31.12.2023

Årsrapport 01.01.2022 (PDF)

Periode: 01.01.2022 - 31.12.2022

Årsrapport 01.01.2021 (PDF)

Periode: 01.01.2021 - 31.12.2021

Årsrapport 01.01.2020 (PDF)

Periode: 01.01.2020 - 31.12.2020

Årsrapport 01.01.2019 (PDF)

Periode: 01.01.2019 - 31.12.2019

Årsrapport 01.01.2018 (PDF)

Periode: 01.01.2018 - 31.12.2018

Kreditrapport

FIBERTEX PERSONAL CARE A/S

CVR-nr: 33077769

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce

Kreditrapport

FIBERTEX PERSONAL CARE A/S

CVR-nr: 33077769

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce
Annonce

Vil du vide mere om hvad Proff™ kan tilbyde din virksomhed?

Ønsker du at blive Proff-kunde nu, eller vil du gerne høre mere om hvad vi kan gøre for din virksomhed? Ring os i dag på 89 87 51 12 eller udfyld formularen til højre, og lad os tage en uforpligtende snak.

Dine kontaktoplysninger