Proff
Proff

FH Automation A/S

CVR-nr29317941
AdresseFuglevangsvej 45, 8700 Horsens

Vi er en kvalitets- og serviceorienteret producent og leverandør af software, el-tavler og systemløsninger til den danske industri.

Fra vores afdelinger i Horsens og Ringsted sikrer vores mere end 70 kvalificerede medarbejdere kunden den optimale automatikløsning til procesanlæg og specialmaskiner. Vi har desuden specialiseret os inden for SRO-anlæg til varme- og vandværker samt spildevandsanlæg.

FH Automation A/S' serviceafdeling i Horsens tilbyder elektrisk og mekanisk service, hvorfra der sælges, serviceres og vedligeholdes alle former for motorer, pumper og gear.

Vidensdeling og kontinuerlig uddannelse er nøglebegreber hos FH Automation A/S. Det er medarbejdernes kompetencer og vort netværk, der skaber de gode resultater og gør en forskel.

Vi betragter kunden som en ligeværdig samarbejdspartner, og vægter det langsigtede partnerskab hvilket betyder, at vi gennem vore ydelser bestræber os på at tilføre opgaven fremadrettet værdi for kunden. Dette opnår vi i fællesskab ved tæt dialog omkring aftalegrundlag og indsigt i kundens behov, forskrifter og standarder.
Kontakt os for en uforpligtende samtale, med henblik på at se om der skulle være områder, hvor vores el-kompetencer kunne skabe værdi for din virksomhed.

Regnskab

Beløb i hele 1000

Bruttofortjeneste

Årets resultat

REGNSKABSPERIODE

2022-122021-122020-122019-122018-12
Startdato

01.01.2022

01.01.2021

01.01.2020

01.01.2019

01.01.2018

Sluttdato

31.12.2022

31.12.2021

31.12.2020

31.12.2019

31.12.2018

RESULTATREGNSKAB

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Nettoomsætning-----
Vareforbrug00000
Øvrige omkostninger-----
Bruttofortjeneste46.85243.67741.52832.82530.777
Personaleomkostninger-40.099-38.882-36.792-28.369-26.015
Afskrivninger-503-468-497-352-655
Kapacitetsomkostninger00-1-790
Primært resultat6.2504.3274.2384.0254.107
Finansielle indtægter233812346250
Finansielle udgifter-343-226-253-90-68
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto00000
Finansielle poster netto-110-145-231-44182
Ordinært resultat6.1404.1824.0073.9744.289
Ekstraordinære poster00000
Resultat før skat6.1404.1824.0073.9744.289
Skat af årets resultat-1.357-992-890-896-949
Årets resultat4.7833.1903.1173.0783.340

BALANCEREGNSKAB

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Goodwill00000
Øvrige immaterielle anlægsaktiver00000
Immaterielle anlægsaktiver i alt00000
Grunde og bygninger5592134179241
Andre anlæg og driftsmidler9961.123944803916
Øvrige materielle anlægsaktiver00000
Materielle anlægsaktiver i alt1.0511.2151.0789831.157
Kapitalandele00000
Langfristede tilgodehavender00000
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver7167666683
Finansielle anlægsaktiver i alt7167666683
Anlægsaktiver i alt1.1221.2821.1441.0491.240
Varebeholdninger6.0742.1611.1701.3361.110
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser49.51327.22536.54628.73819.765
Tilgodehavender hos nærtstående parter6.0486.143520138823
Andre tilgodehavender07845900
Værdipapirer00000
Likvide midler00000
Omsætningsaktiver i alt61.63535.93838.45430.30221.828
Status balance62.75737.22039.59831.35123.067
Selskabskapital500500500500500
Overført resultat16.23113.44812.25811.1418.062
Udbytte2.0000002.000
Øvrige reserver00000
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel18.73113.94812.75811.64110.562
Minoritetsinteressernes andel00000
Egenkapital i alt18.73113.94812.75811.64110.562
Udskudt skat-73-52000
Hensættelse2.8001.8142.0461.6411.307
Langfristet gæld til realkreaditinstitutter1.8201.863000
Langfristet gæld til banker00000
Langfristet gæld til nærtstående parter00000
Anden langfristet gæld001.9067640
Ansvarlig lånekapital (Samlepost)00000
Langfristet gæld i alt1.8201.8631.9067640
Kortfristet gæld til nærtstående parter1.478046600
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter00000
Kortfristet gæld til banker10.6832.6965.1582.7962.775
Selskabsskat3711.2244856070
Varekreditorer17.0868.5017.6057.4372.658
Anden gæld9.7897.1749.1746.4655.765
Kortfristet gæld i alt39.40719.59522.88917.30611.198
Passiver i alt62.75737.22039.59831.35123.067

ANDET

2022-122021-122020-122019-122018-12
Antal ansatte7066595148
Kilde: Årsrapporter, CVR/Virk

Hent gratis årsrapporter

FH Automation A/S

CVR-nr 29317941

Årsrapport 01.01.2022 (PDF)

Periode: 01.01.2022 - 31.12.2022

Årsrapport 01.01.2021 (PDF)

Periode: 01.01.2021 - 31.12.2021

Årsrapport 01.01.2020 (PDF)

Periode: 01.01.2020 - 31.12.2020

Årsrapport 01.01.2019 (PDF)

Periode: 01.01.2019 - 31.12.2019

Årsrapport 01.01.2018 (PDF)

Periode: 01.01.2018 - 31.12.2018

Kreditrapport

FH Automation A/S

CVR-nr: 29317941

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Profile-7040576


Certificeringer

Vi er sponsorer for FC Horsens
Vi er sponsorer for FC Horsens
Vi støtter Kræftens Bekæmpelse og Familier med kræftramte børn.
Vi støtter Kræftens Bekæmpelse og Familier med kræftramte børn.
Vi er ISO 9001 certificerede
Vi er ISO 9001 certificerede

Åbningstider

Mandag
7:00 - 16:00
Tirsdag
7:00 - 16:00
Onsdag
7:00 - 16:00
Torsdag
7:00 - 16:00
Fredag
7:00 - 14:30
Lørdag
Lukket
Søndag
Lukket

Kreditrapport

FH Automation A/S

CVR-nr: 29317941

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika

Vil du vide mere om hvad Proff™ kan tilbyde din virksomhed?

Ønsker du at blive Proff-kunde nu, eller vil du gerne høre mere om hvad vi kan gøre for din virksomhed? Ring os i dag på 89 87 51 12 eller udfyld formularen til højre, og lad os tage en uforpligtende snak.

Dine kontaktoplysninger