Proff
Proff
Annonce

Ferdinan Entreprise ApS

CVR-nr38758381
AdresseTvindelstrupvej 1, 4100 Ringsted

Regnskab

Beløb i hele 1000

Bruttofortjeneste

Årets resultat

REGNSKABSPERIODE

2021-122020-122019-122018-122017-12
Startdato

01.01.2021

01.01.2020

01.01.2019

01.01.2018

01.01.2017

Sluttdato

31.12.2021

31.12.2020

31.12.2019

31.12.2018

31.12.2017

RESULTATREGNSKAB

2021-122020-122019-122018-122017-12
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Nettoomsætning-----
Vareforbrug0000-
Øvrige omkostninger-----
Bruttofortjeneste6.1587.0935.5864.3914.333
Personaleomkostninger-6.063-5.571-4.960-4.237-3.571
Afskrivninger-376-357-271-233-184
Kapacitetsomkostninger00003.755
Primært resultat-2811.166355-80578
Finansielle indtægter1002-
Finansielle udgifter-94-27-36-15-10
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto0000-
Finansielle poster netto-94-27-36-14-10
Ordinært resultat-3751.139319-93569
Ekstraordinære poster0000-
Resultat før skat-3751.139319-93569
Skat af årets resultat57-257-748-143
Årets resultat-317882245-85426

BALANCEREGNSKAB

2021-122020-122019-122018-122017-12
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Goodwill0156312468624
Øvrige immaterielle anlægsaktiver0000-
Immaterielle anlægsaktiver i alt0156312468624
Grunde og bygninger0000-
Andre anlæg og driftsmidler588628501342149
Øvrige materielle anlægsaktiver0000-
Materielle anlægsaktiver i alt588628501342149
Kapitalandele0000-
Langfristede tilgodehavender0000-
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver68000-
Finansielle anlægsaktiver i alt68000-
Anlægsaktiver i alt655784813810773
Varebeholdninger1600710
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser4.0502.0242.1369991.566
Tilgodehavender hos nærtstående parter0000-
Andre tilgodehavender360445719
Værdipapirer0000-
Likvide midler01.3980767388
Omsætningsaktiver i alt4.5714.0263.0522.4222.534
Status balance5.2264.6543.5533.2323.308
Selskabskapital5050505050
Overført resultat1.9222.2961.4711.3361.529
Udbytte5757111108106
Øvrige reserver0000-
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel2.0292.4031.6311.4941.685
Minoritetsinteressernes andel0000-
Egenkapital i alt2.0292.4031.6311.4941.685
Udskudt skat0000251
Hensættelse138160228241251
Langfristet gæld til realkreaditinstitutter0000-
Langfristet gæld til banker0000-
Langfristet gæld til nærtstående parter0000-
Anden langfristet gæld05800-
Ansvarlig lånekapital (Samlepost)0000-
Langfristet gæld i alt05800-
Kortfristet gæld til nærtstående parter130142590-
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter0000-
Kortfristet gæld til banker18802920-
Selskabsskat0293262-
Varekreditorer1.235559656654372
Anden gæld1.5061.039663841872
Kortfristet gæld i alt3.0592.0331.6941.4971.371
Passiver i alt5.2264.6543.5533.2323.308

ANDET

2021-122020-122019-122018-122017-12
Antal ansatte1301198
Kilde: Årsrapporter, CVR/Virk

Hent gratis årsrapporter

Ferdinan Entreprise ApS

CVR-nr 38758381

Årsrapport 01.01.2021 (PDF)

Periode: 01.01.2021 - 31.12.2021

Årsrapport 01.01.2020 (PDF)

Periode: 01.01.2020 - 31.12.2020

Årsrapport 01.01.2019 (PDF)

Periode: 01.01.2019 - 31.12.2019

Årsrapport 01.01.2018 (PDF)

Periode: 01.01.2018 - 31.12.2018

Kreditrapport

Ferdinan Entreprise ApS

CVR-nr: 38758381

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce

Kreditrapport

Ferdinan Entreprise ApS

CVR-nr: 38758381

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce
Annonce

Vil du vide mere om hvad Proff™ kan tilbyde din virksomhed?

Ønsker du at blive Proff-kunde nu, eller vil du gerne høre mere om hvad vi kan gøre for din virksomhed? Ring os i dag på 89 87 51 12 eller udfyld formularen til højre, og lad os tage en uforpligtende snak.

Dine kontaktoplysninger