Proff
Proff
Annonce
Annonce

FedEx Express Danmark ApS

CVR-nr76562512
AdresseJernholmen 28-32, 2650 Hvidovre

Regnskab

Beløb i hele 1000

Bruttofortjeneste

Årets resultat

REGNSKABSPERIODE

2023-052022-052021-052020-052019-05
Startdato

01.06.2022

01.06.2021

01.06.2020

01.06.2019

01.06.2018

Sluttdato

31.05.2023

31.05.2022

31.05.2021

31.05.2020

31.05.2019

RESULTATREGNSKAB

2023-052022-052021-052020-052019-05
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Nettoomsætning392.415492.869512.820578.912634.084
Vareforbrug264.008349.894382.666420.011483.891
Øvrige omkostninger-----
Bruttofortjeneste128.407142.975130.154158.901150.193
Personaleomkostninger-108.386-115.634-132.107-128.602-130.751
Afskrivninger-1.493-4.296-1.890-2.582-2.553
Kapacitetsomkostninger00000
Primært resultat18.52823.045-3.84327.71716.889
Finansielle indtægter434720300399
Finansielle udgifter-214-841-1.053-812-968
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto00000
Finansielle poster netto220-769-1.053-512-569
Ordinært resultat18.74822.276-4.89627.20516.320
Ekstraordinære poster00000
Resultat før skat18.74822.276-4.89627.20516.320
Skat af årets resultat-9.3726531.070-6.420-348
Årets resultat9.37622.929-3.82620.78515.972

BALANCEREGNSKAB

2023-052022-052021-052020-052019-05
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Goodwill00000
Øvrige immaterielle anlægsaktiver000312
Immaterielle anlægsaktiver i alt000312
Grunde og bygninger4967961.0971.422781
Andre anlæg og driftsmidler1.7942.6022.9753.4322.301
Øvrige materielle anlægsaktiver00000
Materielle anlægsaktiver i alt2.2903.3984.0724.8543.082
Kapitalandele00000
Langfristede tilgodehavender03.215000
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver3.21503.0982.9042.927
Finansielle anlægsaktiver i alt3.2153.2153.0982.9042.927
Anlægsaktiver i alt5.5056.6137.1707.7616.021
Varebeholdninger00000
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser63.43082.43678.34671.970100.284
Tilgodehavender hos nærtstående parter74.05568.29854.31390.24058.488
Andre tilgodehavender1.4921.49811.2203.1273.226
Værdipapirer00000
Likvide midler12.4991171.3611.2132.288
Omsætningsaktiver i alt153.699156.383147.749168.090165.136
Status balance159.204162.996154.919175.851171.157
Selskabskapital1.5001.5001.5001.5001.500
Overført resultat83.74074.36451.43555.26134.476
Udbytte00000
Øvrige reserver00000
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel85.24075.86452.93556.76135.976
Minoritetsinteressernes andel00000
Egenkapital i alt85.24075.86452.93556.76135.976
Udskudt skat00000
Hensættelse2.677153-319185
Langfristet gæld til realkreaditinstitutter00000
Langfristet gæld til banker00000
Langfristet gæld til nærtstående parter00000
Anden langfristet gæld00000
Ansvarlig lånekapital (Samlepost)00000
Langfristet gæld i alt00000
Kortfristet gæld til nærtstående parter11.40320.91315.6881.53414.363
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter00000
Kortfristet gæld til banker00000
Selskabsskat5.4234115.9009.3414.060
Varekreditorer33.55340.33337.15371.40588.953
Anden gæld20.90825.32242.39336.49127.620
Kortfristet gæld i alt71.28786.979101.134118.771134.996
Passiver i alt159.204162.996154.919175.851171.157

ANDET

2023-052022-052021-052020-052019-05
Antal ansatte206246253270263
Kilde: Årsrapporter, CVR/Virk

Hent gratis årsrapporter

FedEx Express Danmark ApS

CVR-nr 76562512

Årsrapport 01.06.2022 (PDF)

Periode: 01.06.2022 - 31.05.2023

Årsrapport 01.06.2021 (PDF)

Periode: 01.06.2021 - 31.05.2022

Årsrapport 01.06.2020 (PDF)

Periode: 01.06.2020 - 31.05.2021

Årsrapport 01.06.2019 (PDF)

Periode: 01.06.2019 - 31.05.2020

Årsrapport 01.06.2018 (PDF)

Periode: 01.06.2018 - 31.05.2019

Årsrapport 01.06.2017 (PDF)

Periode: 01.06.2017 - 31.05.2018

Kreditrapport

FedEx Express Danmark ApS

CVR-nr: 76562512

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce

Kreditrapport

FedEx Express Danmark ApS

CVR-nr: 76562512

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce
Annonce

Vil du vide mere om hvad Proff™ kan tilbyde din virksomhed?

Ønsker du at blive Proff-kunde nu, eller vil du gerne høre mere om hvad vi kan gøre for din virksomhed? Ring os i dag på 89 87 51 12 eller udfyld formularen til højre, og lad os tage en uforpligtende snak.

Dine kontaktoplysninger