Proff
Proff
Annonce

FEAS Erhverv P/S

CVR-nr43729241
AdresseFinlandsgade 14, 8200 Aarhus N

Regnskab

Beløb i hele 1000

Bruttofortjeneste

Årets resultat

REGNSKABSPERIODE

2023-122022-12
Startdato

01.01.2023

01.01.2022

Sluttdato

31.12.2023

31.12.2022

RESULTATREGNSKAB

2023-122022-12
ValutakodeDKKDKK
Nettoomsætning236.827223.174
Vareforbrug44.03245.732
Øvrige omkostninger--
Bruttofortjeneste192.795178.925
Personaleomkostninger-350-400
Afskrivninger-55.216-54.361
Kapacitetsomkostninger-380
Primært resultat137.191124.164
Finansielle indtægter5.60982
Finansielle udgifter-33.290-25.805
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto00
Finansielle poster netto-27.681-25.723
Ordinært resultat109.51098.441
Ekstraordinære poster00
Resultat før skat109.51098.441
Skat af årets resultat00
Årets resultat109.51098.441

BALANCEREGNSKAB

2023-122022-12
ValutakodeDKKDKK
Goodwill00
Øvrige immaterielle anlægsaktiver00
Immaterielle anlægsaktiver i alt00
Grunde og bygninger2.843.0492.853.827
Andre anlæg og driftsmidler2.6311.911
Øvrige materielle anlægsaktiver748.343423.990
Materielle anlægsaktiver i alt3.594.0233.279.728
Kapitalandele00
Langfristede tilgodehavender00
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver00
Finansielle anlægsaktiver i alt00
Anlægsaktiver i alt3.594.0233.279.728
Varebeholdninger00
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser17.31917.380
Tilgodehavender hos nærtstående parter28.56075.257
Andre tilgodehavender3.6774.829
Værdipapirer00
Likvide midler375.0054
Omsætningsaktiver i alt424.80097.765
Status balance4.018.8233.377.493
Selskabskapital800.000800.000
Overført resultat728.383728.873
Udbytte80.00075.000
Øvrige reserver00
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel1.608.3831.603.873
Minoritetsinteressernes andel00
Egenkapital i alt1.608.3831.603.873
Udskudt skat00
Hensættelse14.000-
Langfristet gæld til realkreaditinstitutter2.114.2981.642.660
Langfristet gæld til banker00
Langfristet gæld til nærtstående parter00
Anden langfristet gæld00
Ansvarlig lånekapital (Samlepost)00
Langfristet gæld i alt2.114.2981.642.660
Kortfristet gæld til nærtstående parter43.1630
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter20.50817.439
Kortfristet gæld til banker00
Selskabsskat00
Varekreditorer138.94237.457
Anden gæld79.52976.064
Kortfristet gæld i alt282.142130.960
Passiver i alt4.018.8233.377.493

ANDET

2023-122022-12
Antal ansatte00
Kilde: Årsrapporter, CVR/Virk

Hent gratis årsrapporter

FEAS Erhverv P/S

CVR-nr 43729241

Årsrapport 01.01.2023 (PDF)

Periode: 01.01.2023 - 31.12.2023

Årsrapport 01.01.2022 (PDF)

Periode: 01.01.2022 - 31.12.2022

Kreditrapport

FEAS Erhverv P/S

CVR-nr: 43729241

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce

Kreditrapport

FEAS Erhverv P/S

CVR-nr: 43729241

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce
Annonce

Vil du vide mere om hvad Proff™ kan tilbyde din virksomhed?

Ønsker du at blive Proff-kunde nu, eller vil du gerne høre mere om hvad vi kan gøre for din virksomhed? Ring os i dag på 89 87 51 12 eller udfyld formularen til højre, og lad os tage en uforpligtende snak.

Dine kontaktoplysninger