Proff
Proff
Annonce

FDM f.m.b.a.

CVR-nr10376718
AdresseFirskovvej 32, 2800 Kongens Lyngby

Viser tal fra firmaets regnskab. Se koncernregnskab.

Regnskab

Beløb i hele 1000

Bruttofortjeneste

Årets resultat

REGNSKABSPERIODE

2023-122021-122020-122019-122018-12
Startdato

01.01.2023

01.01.2021

01.01.2020

01.01.2019

01.01.2018

Sluttdato

31.12.2023

31.12.2021

31.12.2020

31.12.2019

31.12.2018

RESULTATREGNSKAB

2023-122021-122020-122019-122018-12
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Nettoomsætning340.082--257.271203.440
Vareforbrug042.49149.419122.618102.507
Øvrige omkostninger-----
Bruttofortjeneste166.204144.759128.222135.315261.445
Personaleomkostninger-133.293-110.054-103.695-110.482-108.991
Afskrivninger-20.380-20.231-15.162-9.551-18.402
Kapacitetsomkostninger00-3.08800
Primært resultat12.53114.4746.27715.282134.052
Finansielle indtægter47.16759.76826.51259.7761.620
Finansielle udgifter-3.545-3.323-2.748-8.678-16.843
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto-10.200-16.505-58.217-8.165-4.002
Finansielle poster netto33.42239.940-34.45342.933-19.225
Ordinært resultat45.95354.414-28.17658.215114.827
Ekstraordinære poster00000
Resultat før skat45.95354.414-28.17658.215114.827
Skat af årets resultat00000
Årets resultat45.95354.414-28.17658.215114.827

BALANCEREGNSKAB

2023-122021-122020-122019-122018-12
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Goodwill01.0522.3153.5770
Øvrige immaterielle anlægsaktiver44.72656.44445.09317.3765.736
Immaterielle anlægsaktiver i alt44.72657.49647.40820.9535.736
Grunde og bygninger188.730162.368162.836160.026144.291
Andre anlæg og driftsmidler38.51645.47744.61946.63349.727
Øvrige materielle anlægsaktiver1.2311.6823902.639
Materielle anlægsaktiver i alt228.477209.527207.494206.659196.657
Kapitalandele53.51442.41940.09320.72267.808
Langfristede tilgodehavender00010.0002.500
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver00000
Finansielle anlægsaktiver i alt53.51442.41940.09330.72270.308
Anlægsaktiver i alt326.717309.442294.995258.334272.701
Varebeholdninger4.2373.7162.3664.6526.825
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser20.97721.95221.90123.31421.256
Tilgodehavender hos nærtstående parter0004.3570
Andre tilgodehavender26.74020.8597.5138.8598.851
Værdipapirer500.977551.710453.852488.466410.498
Likvide midler3.2874.6903.4131.75923.927
Omsætningsaktiver i alt564.710608.888494.737537.429478.213
Status balance891.427918.330789.732795.763750.914
Selskabskapital513.459513.083570.584530.017416.730
Overført resultat43.34645.424-57.50140.567112.725
Udbytte00000
Øvrige reserver53.74956.44345.09316.1753.381
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel611.224617.169561.575589.954532.836
Minoritetsinteressernes andel00000
Egenkapital i alt611.224617.169561.575589.954532.836
Udskudt skat00000
Hensættelse-----
Langfristet gæld til realkreaditinstitutter49.94658.90424.060025.854
Langfristet gæld til banker00025.3790
Langfristet gæld til nærtstående parter00000
Anden langfristet gæld00000
Ansvarlig lånekapital (Samlepost)00000
Langfristet gæld i alt49.94658.90424.06025.37925.854
Kortfristet gæld til nærtstående parter50.11656.08848.35528.81886.029
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter00000
Kortfristet gæld til banker20.44736.105012.1710
Selskabsskat00000
Varekreditorer124.543120.921101.577110.96076.858
Anden gæld3.20029.14354.16528.48129.337
Kortfristet gæld i alt230.257242.257204.097180.430192.224
Passiver i alt891.427918.330789.732795.763750.914

ANDET

2023-122021-122020-122019-122018-12
Antal ansatte313257283173310
Kilde: Årsrapporter, CVR/Virk

Hent gratis årsrapporter

FDM f.m.b.a.

CVR-nr 10376718

Årsrapport 01.01.2023 (PDF)

Periode: 01.01.2023 - 31.12.2023

Årsrapport 01.01.2021 (PDF)

Periode: 01.01.2021 - 31.12.2021

Årsrapport 01.01.2020 (PDF)

Periode: 01.01.2020 - 31.12.2020

Årsrapport 01.01.2019 (PDF)

Periode: 01.01.2019 - 31.12.2019

Årsrapport 01.01.2018 (PDF)

Periode: 01.01.2018 - 31.12.2018

Kreditrapport

FDM f.m.b.a.

CVR-nr: 10376718

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce

Kreditrapport

FDM f.m.b.a.

CVR-nr: 10376718

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce
Annonce

Vil du vide mere om hvad Proff™ kan tilbyde din virksomhed?

Ønsker du at blive Proff-kunde nu, eller vil du gerne høre mere om hvad vi kan gøre for din virksomhed? Ring os i dag på 89 87 51 12 eller udfyld formularen til højre, og lad os tage en uforpligtende snak.

Dine kontaktoplysninger