Proff
Proff
Annonce
Annonce

FDM f.m.b.a.

CVR-nr10376718
AdresseFirskovvej 32, 2800 Kongens Lyngby

Viser tal fra firmaets regnskab. Se koncernregnskab.

Regnskab

Beløb i hele 1000

Bruttofortjeneste

Årets resultat

REGNSKABSPERIODE

2021-122020-122019-122018-122017-12
Startdato

01.01.2021

01.01.2020

01.01.2019

01.01.2018

01.01.2017

Sluttdato

31.12.2021

31.12.2020

31.12.2019

31.12.2018

31.12.2017

RESULTATREGNSKAB

2021-122020-122019-122018-122017-12
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Nettoomsætning--257.271203.440198.751
Vareforbrug42.49149.419122.618102.507-
Øvrige omkostninger-----
Bruttofortjeneste144.759128.222135.315261.44589.124
Personaleomkostninger-110.054-103.695-110.482-108.991-95.888
Afskrivninger-20.231-15.162-9.551-18.402-12.231
Kapacitetsomkostninger0-3.08800108.119
Primært resultat14.4746.27715.282134.052-18.995
Finansielle indtægter59.76826.51259.7761.62025.806
Finansielle udgifter-3.323-2.748-8.678-16.843-1.733
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto-16.505-58.217-8.165-4.002-
Finansielle poster netto39.940-34.45342.933-19.22524.073
Ordinært resultat54.414-28.17658.215114.8275.078
Ekstraordinære poster0000-
Resultat før skat54.414-28.17658.215114.8275.078
Skat af årets resultat00000
Årets resultat54.414-28.17658.215114.8275.078

BALANCEREGNSKAB

2021-122020-122019-122018-122017-12
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Goodwill1.0522.3153.57700
Øvrige immaterielle anlægsaktiver56.44445.09317.3765.736-
Immaterielle anlægsaktiver i alt57.49647.40820.9535.7369.348
Grunde og bygninger162.368162.836160.026144.291132.734
Andre anlæg og driftsmidler45.47744.61946.63349.72752.219
Øvrige materielle anlægsaktiver1.6823902.639-
Materielle anlægsaktiver i alt209.527207.494206.659196.657194.837
Kapitalandele42.41940.09320.72267.808-
Langfristede tilgodehavender0010.0002.50067.215
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver0000-
Finansielle anlægsaktiver i alt42.41940.09330.72270.30867.215
Anlægsaktiver i alt309.442294.995258.334272.701417.446
Varebeholdninger3.7162.3664.6526.8257.992
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser21.95221.90123.31421.25619.604
Tilgodehavender hos nærtstående parter004.357016.977
Andre tilgodehavender20.8597.5138.8598.8516.510
Værdipapirer551.710453.852488.466410.498138.689
Likvide midler4.6903.4131.75923.9273.382
Omsætningsaktiver i alt608.888494.737537.429478.213203.026
Status balance918.330789.732795.763750.914620.472
Selskabskapital513.083570.584530.017416.730408.366
Overført resultat45.424-57.50140.567112.7256.327
Udbytte0000-
Øvrige reserver56.44345.09316.1753.3813.381
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel617.169561.575589.954532.836418.074
Minoritetsinteressernes andel0000-
Egenkapital i alt617.169561.575589.954532.836418.074
Udskudt skat0000-
Hensættelse-----
Langfristet gæld til realkreaditinstitutter58.90424.060025.854-
Langfristet gæld til banker0025.3790-
Langfristet gæld til nærtstående parter0000-
Anden langfristet gæld0000-
Ansvarlig lånekapital (Samlepost)0000-
Langfristet gæld i alt58.90424.06025.37925.85427.297
Kortfristet gæld til nærtstående parter56.08848.35528.81886.0299.652
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter0000-
Kortfristet gæld til banker36.105012.1710-
Selskabsskat0000-
Varekreditorer120.921101.577110.96076.85817.034
Anden gæld29.14354.16528.48129.33724.264
Kortfristet gæld i alt242.257204.097180.430192.224175.101
Passiver i alt918.330789.732795.763750.914620.472

ANDET

2021-122020-122019-122018-122017-12
Antal ansatte257283173310158
Kilde: Årsrapporter, CVR/Virk

Hent gratis årsrapporter

FDM f.m.b.a.

CVR-nr 10376718

Årsrapport 01.01.2021 (PDF)

Periode: 01.01.2021 - 31.12.2021

Årsrapport 01.01.2020 (PDF)

Periode: 01.01.2020 - 31.12.2020

Årsrapport 01.01.2019 (PDF)

Periode: 01.01.2019 - 31.12.2019

Årsrapport 01.01.2018 (PDF)

Periode: 01.01.2018 - 31.12.2018

Kreditrapport

FDM f.m.b.a.

CVR-nr: 10376718

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce
Annonce

Kreditrapport

FDM f.m.b.a.

CVR-nr: 10376718

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce

Vil du vide mere om hvad Proff™ kan tilbyde din virksomhed?

Ønsker du at blive Proff-kunde nu, eller vil du gerne høre mere om hvad vi kan gøre for din virksomhed? Ring os i dag på 89 87 51 12 eller udfyld formularen til højre, og lad os tage en uforpligtende snak.

Dine kontaktoplysninger