Proff
Proff
Annonce

Farligt Affald

CVR-nr40844244CVRP-nr1025297985
AdresseØlstedvej 36, 8200 Aarhus N

Viser tal fra firmaets regnskab. Se koncernregnskab.

Regnskab

Beløb i hele 1000
Viser regnskabstal for virksomhed

Bruttofortjeneste

Årets resultat

REGNSKABSPERIODE

2022-122021-122020-12
Startdato

01.01.2022

01.01.2021

01.10.2019

Sluttdato

31.12.2022

31.12.2021

31.12.2020

RESULTATREGNSKAB

2022-122021-122020-12
ValutakodeDKKDKKDKK
Nettoomsætning325.345285.248272.781
Vareforbrug196.81646.26319.356
Øvrige omkostninger---
Bruttofortjeneste128.529239.050253.425
Personaleomkostninger-237.400-227.404-241.366
Afskrivninger0-10.999-6.538
Kapacitetsomkostninger-125.06200
Primært resultat7.6716475.521
Finansielle indtægter1.70560
Finansielle udgifter-9.477-760-5.521
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto000
Finansielle poster netto-7.772-754-5.521
Ordinært resultat-101-1070
Ekstraordinære poster000
Resultat før skat-101-1070
Skat af årets resultat1011070
Årets resultat000

BALANCEREGNSKAB

2022-122021-122020-12
ValutakodeDKKDKKDKK
Goodwill000
Øvrige immaterielle anlægsaktiver31.47837.73439.053
Immaterielle anlægsaktiver i alt31.47837.73439.053
Grunde og bygninger86.25589.45092.645
Andre anlæg og driftsmidler2.15911.25010.558
Øvrige materielle anlægsaktiver000
Materielle anlægsaktiver i alt88.414100.700103.203
Kapitalandele000
Langfristede tilgodehavender000
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver000
Finansielle anlægsaktiver i alt000
Anlægsaktiver i alt119.892138.434142.256
Varebeholdninger000
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser24.47125.60144.607
Tilgodehavender hos nærtstående parter53.960160.746444.881
Andre tilgodehavender8607737.502
Værdipapirer190.01200
Likvide midler7.35200
Omsætningsaktiver i alt277.833187.193496.990
Status balance397.725325.627639.246
Selskabskapital410410410
Overført resultat-24.551-29.431-39.111
Udbytte000
Øvrige reserver24.55329.43339.113
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel412412412
Minoritetsinteressernes andel000
Egenkapital i alt412412412
Udskudt skat000
Hensættelse---
Langfristet gæld til realkreaditinstitutter93.58195.5130
Langfristet gæld til banker000
Langfristet gæld til nærtstående parter000
Anden langfristet gæld0018.714
Ansvarlig lånekapital (Samlepost)000
Langfristet gæld i alt93.58195.51318.714
Kortfristet gæld til nærtstående parter252.212161.571439.680
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter000
Kortfristet gæld til banker00166.115
Selskabsskat1884630
Varekreditorer12.1229.69556
Anden gæld39.21057.97314.269
Kortfristet gæld i alt303.732229.702620.120
Passiver i alt397.725325.627639.246

ANDET

2022-122021-122020-12
Antal ansatte407384367
Kilde: Årsrapporter, CVR/Virk

Hent gratis årsrapporter

Farligt Affald

CVR-nr 40844244

Årsrapport 01.01.2022 (PDF)

Periode: 01.01.2022 - 31.12.2022

Årsrapport 01.01.2021 (PDF)

Periode: 01.01.2021 - 31.12.2021

Årsrapport 01.10.2019 (PDF)

Periode: 01.10.2019 - 31.12.2020

Kreditrapport

Farligt Affald

CVR-nr: 40844244

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce

Kreditrapport

Farligt Affald

CVR-nr: 40844244

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce
Annonce

Vil du vide mere om hvad Proff™ kan tilbyde din virksomhed?

Ønsker du at blive Proff-kunde nu, eller vil du gerne høre mere om hvad vi kan gøre for din virksomhed? Ring os i dag på 89 87 51 12 eller udfyld formularen til højre, og lad os tage en uforpligtende snak.

Dine kontaktoplysninger