Proff
Proff
Annonce
Annonce

Familien Johannesen Holding ApS

CVR-nr40519262
AdresseHastings Alle 22, 2670 Greve

Regnskab

Beløb i hele 1000

Bruttofortjeneste

Årets resultat

REGNSKABSPERIODE

2022-122021-122020-122019-12
Startdato

01.01.2022

01.01.2021

01.01.2020

08.05.2019

Sluttdato

31.12.2022

31.12.2021

31.12.2020

31.12.2019

RESULTATREGNSKAB

2022-122021-122020-122019-12
ValutakodeDKKDKKDKKDKK
Nettoomsætning----
Vareforbrug

0

0

0

30

Øvrige omkostninger----
Bruttofortjeneste----
Personaleomkostninger

0

0

0

0

Afskrivninger

-69

0

0

0

Kapacitetsomkostninger

0

0

0

0

Primært resultat

-69

0

0

-30

Finansielle indtægter

0

0

0

0

Finansielle udgifter

0

0

0

0

Andre finansielle indtægter eller udgifter netto

9.926

0

3.127

0

Finansielle poster netto

9.926

0

3.127

0

Ordinært resultat

9.857

0

3.127

-30

Ekstraordinære poster

0

0

0

0

Resultat før skat

9.857

0

3.127

-30

Skat af årets resultat

0

0

0

0

Årets resultat

9.857

0

3.127

-30

BALANCEREGNSKAB

2022-122021-122020-122019-12
Valutakode

DKK

DKK

DKK

DKK

Goodwill

0

0

0

0

Øvrige immaterielle anlægsaktiver

0

0

0

0

Immaterielle anlægsaktiver i alt

0

0

0

0

Grunde og bygninger

3.367

3.436

0

0

Andre anlæg og driftsmidler

0

0

0

0

Øvrige materielle anlægsaktiver

0

0

0

0

Materielle anlægsaktiver i alt

3.367

3.436

0

0

Kapitalandele

135.069

94.071

94.071

94.071

Langfristede tilgodehavender

0

0

0

0

Andre langfristede finansielle anlægsaktiver

0

0

0

0

Finansielle anlægsaktiver i alt

135.069

94.071

94.071

94.071

Anlægsaktiver i alt

138.436

97.507

94.071

94.071

Varebeholdninger

0

0

0

0

Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser

0

0

0

0

Tilgodehavender hos nærtstående parter

0

0

0

0

Andre tilgodehavender

0

0

0

0

Værdipapirer

0

0

0

0

Likvide midler

0

0

0

0

Omsætningsaktiver i alt

0

0

0

0

Status balance

138.436

97.507

94.071

94.071

Selskabskapital

50

50

50

50

Overført resultat

93.690

93.876

93.991

93.991

Udbytte

118

114

0

0

Øvrige reserver

40.998

0

0

0

Egenkapital før minoritetsinteressernes andel

134.855

94.041

94.041

94.041

Minoritetsinteressernes andel

0

0

0

0

Egenkapital i alt

134.855

94.041

94.041

94.041

Udskudt skat

0

0

0

0

Hensættelse----
Langfristet gæld til realkreaditinstitutter

0

0

0

0

Langfristet gæld til banker

0

0

0

0

Langfristet gæld til nærtstående parter

0

0

0

0

Anden langfristet gæld

0

0

0

0

Ansvarlig lånekapital (Samlepost)

0

0

0

0

Langfristet gæld i alt

0

0

0

0

Kortfristet gæld til nærtstående parter

3.580

3.466

0

0

Kortfristet gæld til realkreditinstitutter

0

0

0

0

Kortfristet gæld til banker

0

0

0

0

Selskabsskat

0

0

0

0

Varekreditorer

0

0

30

30

Anden gæld

0

0

0

0

Kortfristet gæld i alt

3.580

3.466

30

30

Passiver i alt

138.436

97.507

94.071

94.071

ANDET

2022-122021-122020-122019-12
Antal ansatte

1

1

1

1

Hent gratis årsrapporter

Familien Johannesen Holding ApS

CVR-nr 40519262

Årsrapport 01.01.2022 (PDF)

Periode: 01.01.2022 - 31.12.2022

Årsrapport 01.01.2021 (PDF)

Periode: 01.01.2021 - 31.12.2021

Årsrapport 01.01.2020 (PDF)

Periode: 01.01.2020 - 31.12.2020

Årsrapport 08.05.2019 (PDF)

Periode: 08.05.2019 - 31.12.2019

Kreditrapport

Familien Johannesen Holding ApS

CVR-nr: 40519262

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport
Proff™ i samarbejde med
Risika
Annonce
Annonce

Kreditrapport

Familien Johannesen Holding ApS

CVR-nr: 40519262

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport
Proff™ i samarbejde med
Risika
Annonce

Vil du vide mere om hvad Proff™ kan tilbyde din virksomhed?

Ønsker du at blive Proff-kunde nu, eller vil du gerne høre mere om hvad vi kan gøre for din virksomhed? Ring os i dag på 89 87 51 12 eller udfyld formularen til højre, og lad os tage en uforpligtende snak.

Dine kontaktoplysninger