Proff
Proff
Annonce

Falck Danmark A/S

CVR-nr16271241
AdresseSydhavnsgade 18, 2450 København SV
Del afFALCK A/S

Regnskab

Beløb i hele 1000

Bruttofortjeneste

Årets resultat

REGNSKABSPERIODE

2023-122022-122021-122020-122019-12
Startdato

01.01.2023

01.01.2022

01.01.2021

01.01.2020

01.01.2019

Sluttdato

31.12.2023

31.12.2022

31.12.2021

31.12.2020

31.12.2019

RESULTATREGNSKAB

2023-122022-122021-122020-122019-12
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Nettoomsætning3.534.0004.252.0006.280.0003.017.0003.034.000
Vareforbrug979.0001.136.0001.603.000566.000985.000
Øvrige omkostninger-----
Bruttofortjeneste2.598.0003.174.0004.752.0002.527.0002.089.000
Personaleomkostninger-2.492.000-2.709.000-3.211.000-2.173.000-2.346.000
Afskrivninger-75.000-92.000-78.000-96.000-129.000
Kapacitetsomkostninger00000
Primært resultat31.000374.0001.463.000259.000-386.000
Finansielle indtægter759.000194.0001.050.000147.000340.000
Finansielle udgifter-152.000-1.763.000-554.000-668.000-141.000
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto140.0001.119.000871.000349.000392.000
Finansielle poster netto747.000-450.0001.367.000-172.000591.000
Ordinært resultat778.000-76.0002.830.00086.000205.000
Ekstraordinære poster00000
Resultat før skat778.000-76.0002.830.00086.000205.000
Skat af årets resultat-7.000-104.000-329.000-14.000-29.000
Årets resultat771.000-180.0002.501.00072.000176.000

BALANCEREGNSKAB

2023-122022-122021-122020-122019-12
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Goodwill7.00011.0003.0004.0005.000
Øvrige immaterielle anlægsaktiver62.000102.000134.000174.000250.000
Immaterielle anlægsaktiver i alt69.000113.000137.000178.000255.000
Grunde og bygninger489.000501.000310.000335.000359.000
Andre anlæg og driftsmidler107.000108.00068.00044.00059.000
Øvrige materielle anlægsaktiver00000
Materielle anlægsaktiver i alt596.000609.000378.000379.000418.000
Kapitalandele3.093.0002.325.0006.940.0005.266.0004.718.000
Langfristede tilgodehavender1.369.0001.783.0002.043.0002.052.0003.279.000
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver00000
Finansielle anlægsaktiver i alt4.462.0004.108.0008.983.0007.318.0007.997.000
Anlægsaktiver i alt5.127.0004.830.0009.498.0007.875.0008.670.000
Varebeholdninger34.00039.00010.00030.0000
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser104.000142.000328.000447.000103.000
Tilgodehavender hos nærtstående parter241.0001.178.0001.627.000789.0002.355.000
Andre tilgodehavender34.000115.00066.00087.0000
Værdipapirer00000
Likvide midler00296.000272.00056.000
Omsætningsaktiver i alt461.0001.588.0002.405.0001.698.0002.533.000
Status balance5.588.0006.418.00011.903.0009.573.00011.203.000
Selskabskapital88.00088.00088.00088.00088.000
Overført resultat1.783.0001.012.0003.735.0002.352.0002.408.000
Udbytte00070.0000
Øvrige reserver0000-36.000
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel1.871.0001.100.0003.823.0002.510.0002.460.000
Minoritetsinteressernes andel00000
Egenkapital i alt1.871.0001.100.0003.823.0002.510.0002.460.000
Udskudt skat00000
Hensættelse68.00067.00051.000101.00057.000
Langfristet gæld til realkreaditinstitutter335.000348.000264.000279.0000
Langfristet gæld til banker0000280.000
Langfristet gæld til nærtstående parter1.350.0002.872.0007.000306.000321.000
Anden langfristet gæld12.0004.00018.000208.000262.000
Ansvarlig lånekapital (Samlepost)00000
Langfristet gæld i alt1.697.0003.224.000289.000793.000863.000
Kortfristet gæld til nærtstående parter532.00078.0005.392.0003.864.0005.884.000
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter00000
Kortfristet gæld til banker310.000600.000493.00000
Selskabsskat8.000116.000301.00010.0006.000
Varekreditorer237.000335.000445.000353.000651.000
Anden gæld865.000899.0001.109.0001.943.0001.282.000
Kortfristet gæld i alt1.952.0002.027.0007.740.0006.169.0007.823.000
Passiver i alt5.588.0006.418.00011.903.0009.573.00011.203.000

ANDET

2023-122022-122021-122020-122019-12
Antal ansatte4.0024.5525.35344.021
Kilde: Årsrapporter, CVR/Virk

Hent gratis årsrapporter

Falck Danmark A/S

CVR-nr 16271241

Årsrapport 01.01.2023 (PDF)

Periode: 01.01.2023 - 31.12.2023

Årsrapport 01.01.2022 (PDF)

Periode: 01.01.2022 - 31.12.2022

Årsrapport 01.01.2021 (PDF)

Periode: 01.01.2021 - 31.12.2021

Årsrapport 01.01.2020 (PDF)

Periode: 01.01.2020 - 31.12.2020

Årsrapport 01.01.2019 (PDF)

Periode: 01.01.2019 - 31.12.2019

Årsrapport 01.01.2018 (PDF)

Periode: 01.01.2018 - 31.12.2018

Kreditrapport

Falck Danmark A/S

CVR-nr: 16271241

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce

Kreditrapport

Falck Danmark A/S

CVR-nr: 16271241

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce
Annonce

Vil du vide mere om hvad Proff™ kan tilbyde din virksomhed?

Ønsker du at blive Proff-kunde nu, eller vil du gerne høre mere om hvad vi kan gøre for din virksomhed? Ring os i dag på 89 87 51 12 eller udfyld formularen til højre, og lad os tage en uforpligtende snak.

Dine kontaktoplysninger