Proff
Proff

Evolution360 A/S

CVR-nr37798037CVRP-nr1021510110
AdresseVesterbrogade 149, DK-1620 København

I 2016 blev Evolution360 grundlagt af de tre internetentreprenører Mogens Vilsen, Henrik Kristiansen og Morten Vilsen.

Vores platform er skabt til at revolutionere måden, virksomheder genererer leads på.

Ved hjælp af avancerede algoritmer og kunstig intelligens muliggør vores platform en hurtig og effektiv identifikation af potentielle kunder, hvilket giver virksomheder mulighed for at øge deres salg og vækst på en omkostningseffektiv måde.

Vi tror på, at kvalitetsbaserede B2B lead løsninger skal være tilgængelige for virksomheder i alle størrelser og budgetter. Derfor har vi skabt en prisvenlig platform, der giver mulighed for succes uden at gå på kompromis med kvaliteten.

Med Evolution360 kan virksomheder være sikre på at få adgang til avancerede værktøjer til leadgenerering, der driver deres forretning fremad. Velkommen til fremtidens B2B lead generation.

Med Evolution360 kan bedrifter være sikre på å få tilgang til avanserte verktøy for lead-generering som driver virksomheten deres fremover. Velkommen til fremtidens B2B lead-generasjon.

Vores mission er at revolutionere B2B lead-generering ved at levere enestående kvalitet og præcision i hvert enkelt lead. Vi er dedikerede til at forstå vores kunders unikke behov og udnytte innovative strategier og teknologier for konsekvent at levere målrettede, kvalificerede leads, der driver forretningsvækst og ROI.

Regnskab

Beløb i hele 1000
Viser regnskabstal for virksomhed

Bruttofortjeneste

Årets resultat

REGNSKABSPERIODE

2023-122022-122021-122020-122019-12
Startdato

01.01.2023

01.01.2022

01.01.2021

01.01.2020

01.01.2019

Sluttdato

31.12.2023

31.12.2022

31.12.2021

31.12.2020

31.12.2019

RESULTATREGNSKAB

2023-122022-122021-122020-122019-12
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Nettoomsætning-----
Vareforbrug00000
Øvrige omkostninger-----
Bruttofortjeneste1.6198664933.167980
Personaleomkostninger-1.055-1.025-23-723-914
Afskrivninger-1.099-1.737-2.102-1.886-1.361
Kapacitetsomkostninger00-20300
Primært resultat-535-1.896-1.835558-1.295
Finansielle indtægter70010
Finansielle udgifter-205-121-262-154-221
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto00000
Finansielle poster netto-198-121-261-153-221
Ordinært resultat-733-2.017-2.096405-1.516
Ekstraordinære poster00000
Resultat før skat-733-2.017-2.096405-1.516
Skat af årets resultat415-7237716330
Årets resultat-318-2.090-1.719421-1.186

BALANCEREGNSKAB

2023-122022-122021-122020-122019-12
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Goodwill00000
Øvrige immaterielle anlægsaktiver1.0321.8933.1944.9104.861
Immaterielle anlægsaktiver i alt1.0321.8933.1944.9104.861
Grunde og bygninger00000
Andre anlæg og driftsmidler00005
Øvrige materielle anlægsaktiver00000
Materielle anlægsaktiver i alt00005
Kapitalandele0004750
Langfristede tilgodehavender00000
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver10611093166164
Finansielle anlægsaktiver i alt10611093641164
Anlægsaktiver i alt1.1382.0023.2875.5515.031
Varebeholdninger00000
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser171621.0751.583146
Tilgodehavender hos nærtstående parter00000
Andre tilgodehavender04461326477
Værdipapirer00000
Likvide midler58933
Omsætningsaktiver i alt1855261.1031.617632
Status balance1.3232.5284.3907.1685.662
Selskabskapital500500500500500
Overført resultat-7.070-7.423-6.348-5.967-6.350
Udbytte00000
Øvrige reserver8051.4762.4913.8303.792
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel-5.765-5.447-3.357-1.638-2.059
Minoritetsinteressernes andel00000
Egenkapital i alt-5.765-5.447-3.357-1.638-2.059
Udskudt skat00000
Hensættelse0415343746735
Langfristet gæld til realkreaditinstitutter00000
Langfristet gæld til banker00000
Langfristet gæld til nærtstående parter066631
Anden langfristet gæld1004457
Ansvarlig lånekapital (Samlepost)5.9325.7875.6875.3874.187
Langfristet gæld i alt5.9325.7935.6935.4374.275
Kortfristet gæld til nærtstående parter00000
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter00000
Kortfristet gæld til banker9821.3276831.4251.734
Selskabsskat00000
Varekreditorer2514068186281
Anden gæld1493009611.011695
Kortfristet gæld i alt1.1551.7671.7112.6232.711
Passiver i alt1.3232.5284.3907.1685.662

ANDET

2023-122022-122021-122020-122019-12
Antal ansatte33224
Kilde: Årsrapporter, CVR/Virk

Hent gratis årsrapporter

Evolution360 A/S

CVR-nr 37798037

Årsrapport 01.01.2023 (PDF)

Periode: 01.01.2023 - 31.12.2023

Årsrapport 01.01.2022 (PDF)

Periode: 01.01.2022 - 31.12.2022

Årsrapport 01.01.2021 (PDF)

Periode: 01.01.2021 - 31.12.2021

Årsrapport 01.01.2020 (PDF)

Periode: 01.01.2020 - 31.12.2020

Årsrapport 01.01.2019 (PDF)

Periode: 01.01.2019 - 31.12.2019

Årsrapport 01.01.2018 (PDF)

Periode: 01.01.2018 - 31.12.2018

Kreditrapport

Evolution360 A/S

CVR-nr: 37798037

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Profile-7061020

Åbningstider

Mandag
9:00 - 16:00
Tirsdag
9:00 - 16:00
Onsdag
9:00 - 16:00
Torsdag
9:00 - 16:00
Fredag
9:00 - 16:00

Kreditrapport

Evolution360 A/S

CVR-nr: 37798037

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika

Vil du vide mere om hvad Proff™ kan tilbyde din virksomhed?

Ønsker du at blive Proff-kunde nu, eller vil du gerne høre mere om hvad vi kan gøre for din virksomhed? Ring os i dag på 89 87 51 12 eller udfyld formularen til højre, og lad os tage en uforpligtende snak.

Dine kontaktoplysninger