Proff
Proff
Annonce
Annonce

EVIDENSIA DYREHOSPITAL A/S

CVR-nr28855591
AdresseEnggårdsvej 2, 4700 Næstved

Regnskab

Beløb i hele 1000

Bruttofortjeneste

Årets resultat

REGNSKABSPERIODE

2022-092021-092020-092019-092018-09
Startdato

01.10.2021

01.10.2020

01.10.2019

01.10.2018

01.10.2017

Sluttdato

30.09.2022

30.09.2021

30.09.2020

30.09.2019

30.09.2018

RESULTATREGNSKAB

2022-092021-092020-092019-092018-09
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Nettoomsætning-----
Vareforbrug00000
Øvrige omkostninger-----
Bruttofortjeneste77.18683.51272.97265.72566.897
Personaleomkostninger-56.577-50.861-53.035-46.350-48.386
Afskrivninger-18.262-17.895-21.176-13.087-15.135
Kapacitetsomkostninger0000-7.876
Primært resultat2.34614.756-1.2406.288-4.500
Finansielle indtægter2.4241.0114621.65231
Finansielle udgifter-334-2.893-6.024-5.092-4.758
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto00000
Finansielle poster netto2.090-1.882-5.562-3.440-4.727
Ordinært resultat4.43712.874-6.8012.848-9.227
Ekstraordinære poster00000
Resultat før skat4.43712.874-6.8012.848-9.227
Skat af årets resultat-983-3.764000
Årets resultat3.4539.110-6.8012.848-9.227

BALANCEREGNSKAB

2022-092021-092020-092019-092018-09
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Goodwill16.14231.30446.46753.16262.953
Øvrige immaterielle anlægsaktiver00000
Immaterielle anlægsaktiver i alt16.14231.30446.46753.16262.953
Grunde og bygninger20.12020.52520.93021.31521.926
Andre anlæg og driftsmidler6.2316.1716.1257.0304.932
Øvrige materielle anlægsaktiver00000
Materielle anlægsaktiver i alt26.35126.69627.05428.34526.858
Kapitalandele00000
Langfristede tilgodehavender15015015000
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver00000
Finansielle anlægsaktiver i alt15015015000
Anlægsaktiver i alt42.64258.15073.67181.50789.811
Varebeholdninger4.9744.5464.1454.1853.888
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser8569486141.1031.520
Tilgodehavender hos nærtstående parter52.80049.7479.93134.89920.481
Andre tilgodehavender1.78827366247422
Værdipapirer00000
Likvide midler19.28312.62630.2554.98223.355
Omsætningsaktiver i alt80.40268.94346.28345.77650.534
Status balance123.044127.093119.955127.282140.345
Selskabskapital652652652652652
Overført resultat109.513106.06096.95024.27021.422
Udbytte00000
Øvrige reserver00000
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel110.165106.71297.60224.92222.074
Minoritetsinteressernes andel00000
Egenkapital i alt110.165106.71297.60224.92222.074
Udskudt skat00000
Hensættelse3.3503.1840--
Langfristet gæld til realkreaditinstitutter00000
Langfristet gæld til banker00000
Langfristet gæld til nærtstående parter00091.74693.000
Anden langfristet gæld05814.63900
Ansvarlig lånekapital (Samlepost)00000
Langfristet gæld i alt05814.63991.74693.000
Kortfristet gæld til nærtstående parter6686225802.01417.833
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter00000
Kortfristet gæld til banker00000
Selskabsskat1.397580000
Varekreditorer2.7365.1214.128375871
Anden gæld74910.29413.00506.567
Kortfristet gæld i alt9.52816.61617.71410.61425.271
Passiver i alt123.044127.093119.955127.282140.345

ANDET

2022-092021-092020-092019-092018-09
Antal ansatte130122113115115
Kilde: Årsrapporter, CVR/Virk

Hent gratis årsrapporter

EVIDENSIA DYREHOSPITAL A/S

CVR-nr 28855591

Årsrapport 01.10.2021 (PDF)

Periode: 01.10.2021 - 30.09.2022

Årsrapport 01.10.2020 (PDF)

Periode: 01.10.2020 - 30.09.2021

Årsrapport 01.10.2019 (PDF)

Periode: 01.10.2019 - 30.09.2020

Årsrapport 01.10.2018 (PDF)

Periode: 01.10.2018 - 30.09.2019

Årsrapport 01.10.2017 (PDF)

Periode: 01.10.2017 - 30.09.2018

Kreditrapport

EVIDENSIA DYREHOSPITAL A/S

CVR-nr: 28855591

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce
Annonce

Kreditrapport

EVIDENSIA DYREHOSPITAL A/S

CVR-nr: 28855591

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce

Vil du vide mere om hvad Proff™ kan tilbyde din virksomhed?

Ønsker du at blive Proff-kunde nu, eller vil du gerne høre mere om hvad vi kan gøre for din virksomhed? Ring os i dag på 89 87 51 12 eller udfyld formularen til højre, og lad os tage en uforpligtende snak.

Dine kontaktoplysninger