Proff
Proff
Annonce
Annonce

EVF Invest ApS

CVR-nr32338143
AdresseEbberupvej 49, 5631 Ebberup

Regnskab

Beløb i hele 1000

Bruttofortjeneste

Årets resultat

REGNSKABSPERIODE

2023-062022-062021-062020-062019-06
Startdato

01.07.2022

01.07.2021

01.07.2020

01.07.2019

01.07.2018

Sluttdato

30.06.2023

30.06.2022

30.06.2021

30.06.2020

30.06.2019

RESULTATREGNSKAB

2023-062022-062021-062020-062019-06
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Nettoomsætning-----
Vareforbrug00000
Øvrige omkostninger-----
Bruttofortjeneste-6-6-6-5-5
Personaleomkostninger00000
Afskrivninger00000
Kapacitetsomkostninger00000
Primært resultat-6-6-6-5-26
Finansielle indtægter000043
Finansielle udgifter-48-53-52-51-49
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto1.413553769-14505
Finansielle poster netto1.365500717-65499
Ordinært resultat1.359494711-70472
Ekstraordinære poster00000
Resultat før skat1.359494711-70472
Skat af årets resultat017-25-712
Årets resultat1.359511686-76484

BALANCEREGNSKAB

2023-062022-062021-062020-062019-06
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Goodwill00000
Øvrige immaterielle anlægsaktiver00000
Immaterielle anlægsaktiver i alt00000
Grunde og bygninger00000
Andre anlæg og driftsmidler00000
Øvrige materielle anlægsaktiver00000
Materielle anlægsaktiver i alt00000
Kapitalandele6.8616.4486.0955.3265.273
Langfristede tilgodehavender00000
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver00000
Finansielle anlægsaktiver i alt6.8616.4486.0955.3265.273
Anlægsaktiver i alt6.8616.4486.0955.3265.273
Varebeholdninger00000
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser00000
Tilgodehavender hos nærtstående parter4300016
Andre tilgodehavender0003622
Værdipapirer00000
Likvide midler31231321
Omsætningsaktiver i alt7423133838
Status balance6.9356.4726.1095.3645.311
Selskabskapital8080808080
Overført resultat30-116-274-191-128
Udbytte3000000
Øvrige reserver4.4164.0033.6502.8812.895
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel4.5263.9673.4562.7702.847
Minoritetsinteressernes andel00000
Egenkapital i alt4.5263.9673.4562.7702.847
Udskudt skat00000
Hensættelse-----
Langfristet gæld til realkreaditinstitutter00000
Langfristet gæld til banker00000
Langfristet gæld til nærtstående parter00000
Anden langfristet gæld2.1040000
Ansvarlig lånekapital (Samlepost)00000
Langfristet gæld i alt2.1040000
Kortfristet gæld til nærtstående parter043141800
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter00000
Kortfristet gæld til banker00000
Selskabsskat00000
Varekreditorer55544
Anden gæld3002.4572.5072.5092.459
Kortfristet gæld i alt3052.5052.6532.5942.464
Passiver i alt6.9356.4726.1095.3645.311

ANDET

2023-062022-062021-062020-062019-06
Antal ansatte-----
Kilde: Årsrapporter, CVR/Virk

Hent gratis årsrapporter

EVF Invest ApS

CVR-nr 32338143

Årsrapport 01.07.2022 (PDF)

Periode: 01.07.2022 - 30.06.2023

Årsrapport 01.07.2021 (PDF)

Periode: 01.07.2021 - 30.06.2022

Årsrapport 01.07.2020 (PDF)

Periode: 01.07.2020 - 30.06.2021

Årsrapport 01.07.2019 (PDF)

Periode: 01.07.2019 - 30.06.2020

Årsrapport 01.07.2018 (PDF)

Periode: 01.07.2018 - 30.06.2019

Årsrapport 01.07.2017 (PDF)

Periode: 01.07.2017 - 30.06.2018

Kreditrapport

EVF Invest ApS

CVR-nr: 32338143

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce

Kreditrapport

EVF Invest ApS

CVR-nr: 32338143

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce
Annonce

Vil du vide mere om hvad Proff™ kan tilbyde din virksomhed?

Ønsker du at blive Proff-kunde nu, eller vil du gerne høre mere om hvad vi kan gøre for din virksomhed? Ring os i dag på 89 87 51 12 eller udfyld formularen til højre, og lad os tage en uforpligtende snak.

Dine kontaktoplysninger