Proff
Proff
Annonce
Annonce

EV METALVÆRK A/S

CVR-nr52975018
AdresseRibovej 1, 6950 Ringkøbing

Regnskab

Beløb i hele 1000

Bruttofortjeneste

Årets resultat

REGNSKABSPERIODE

2023-052022-052021-052020-052019-05
Startdato

01.06.2022

01.06.2021

01.06.2020

01.06.2019

01.06.2018

Sluttdato

31.05.2023

31.05.2022

31.05.2021

31.05.2020

31.05.2019

RESULTATREGNSKAB

2023-052022-052021-052020-052019-05
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Nettoomsætning-----
Vareforbrug00000
Øvrige omkostninger-----
Bruttofortjeneste28.26431.58726.22526.27925.712
Personaleomkostninger-19.550-18.320-17.670-19.943-19.682
Afskrivninger00000
Kapacitetsomkostninger00000
Primært resultat8.71513.2688.5556.3366.031
Finansielle indtægter-31001727
Finansielle udgifter-99-194-166-109-106
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto09000
Finansielle poster netto-129-184-166-93-80
Ordinært resultat8.58513.0838.3896.2445.951
Ekstraordinære poster00000
Resultat før skat8.58513.0838.3896.2445.951
Skat af årets resultat-1.895-2.883-1.847-1.376-1.312
Årets resultat6.69010.2006.5414.8684.639

BALANCEREGNSKAB

2023-052022-052021-052020-052019-05
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Goodwill00000
Øvrige immaterielle anlægsaktiver00000
Immaterielle anlægsaktiver i alt00000
Grunde og bygninger00000
Andre anlæg og driftsmidler00000
Øvrige materielle anlægsaktiver00000
Materielle anlægsaktiver i alt00000
Kapitalandele00000
Langfristede tilgodehavender00000
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver00000
Finansielle anlægsaktiver i alt00000
Anlægsaktiver i alt00000
Varebeholdninger16.97218.42415.69015.56515.436
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser11.17714.24910.7387.67110.053
Tilgodehavender hos nærtstående parter067200704
Andre tilgodehavender1127167479484
Værdipapirer00000
Likvide midler3.7604402.5332.327789
Omsætningsaktiver i alt32.19833.94529.25126.23327.598
Status balance32.19833.94529.25126.23327.598
Selskabskapital500500500500500
Overført resultat15.30814.6189.7189.6779.609
Udbytte6.0005.3006.5004.8004.600
Øvrige reserver00000
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel21.80820.41816.71814.97714.709
Minoritetsinteressernes andel00000
Egenkapital i alt21.80820.41816.71814.97714.709
Udskudt skat00000
Hensættelse540580495605543
Langfristet gæld til realkreaditinstitutter00000
Langfristet gæld til banker00000
Langfristet gæld til nærtstående parter00000
Anden langfristet gæld00000
Ansvarlig lånekapital (Samlepost)00000
Langfristet gæld i alt00000
Kortfristet gæld til nærtstående parter2.0702.0414.4571.963823
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter00000
Kortfristet gæld til banker1342.242001.363
Selskabsskat1.9352.7981.9571.3141.382
Varekreditorer1.9212.2671.8571.4352.588
Anden gæld3.7903.5993.7675.9396.190
Kortfristet gæld i alt9.85012.94712.03810.65112.346
Passiver i alt32.19833.94529.25126.23327.598

ANDET

2023-052022-052021-052020-052019-05
Antal ansatte3839374141
Kilde: Årsrapporter, CVR/Virk

Hent gratis årsrapporter

EV METALVÆRK A/S

CVR-nr 52975018

Årsrapport 01.06.2022 (PDF)

Periode: 01.06.2022 - 31.05.2023

Årsrapport 01.06.2021 (PDF)

Periode: 01.06.2021 - 31.05.2022

Årsrapport 01.06.2020 (PDF)

Periode: 01.06.2020 - 31.05.2021

Årsrapport 01.06.2019 (PDF)

Periode: 01.06.2019 - 31.05.2020

Årsrapport 01.06.2018 (PDF)

Periode: 01.06.2018 - 31.05.2019

Årsrapport 01.06.2017 (PDF)

Periode: 01.06.2017 - 31.05.2018

Kreditrapport

EV METALVÆRK A/S

CVR-nr: 52975018

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce
Annonce

Kreditrapport

EV METALVÆRK A/S

CVR-nr: 52975018

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce

Vil du vide mere om hvad Proff™ kan tilbyde din virksomhed?

Ønsker du at blive Proff-kunde nu, eller vil du gerne høre mere om hvad vi kan gøre for din virksomhed? Ring os i dag på 89 87 51 12 eller udfyld formularen til højre, og lad os tage en uforpligtende snak.

Dine kontaktoplysninger