Proff
Proff
Annonce
Annonce

Escape Room By Midgaard Event

CVR-nr10105455CVRP-nr1009641137
AdresseAldersrogade 6A, st., 2100 København Ø

Regnskab

Beløb i hele 1000
Viser regnskabstal for virksomhed

Bruttofortjeneste

Årets resultat

REGNSKABSPERIODE

2022-122021-122020-122019-122018-12
Startdato

01.01.2022

01.01.2021

01.01.2020

01.01.2019

01.01.2018

Sluttdato

31.12.2022

31.12.2021

31.12.2020

31.12.2019

31.12.2018

RESULTATREGNSKAB

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Nettoomsætning-----
Vareforbrug00000
Øvrige omkostninger-----
Bruttofortjeneste7.3754.5182.4794.8834.194
Personaleomkostninger-6.140-3.372-3.559-4.864-4.171
Afskrivninger-55-30-19-4-6
Kapacitetsomkostninger00000
Primært resultat1.1801.116-1.4681618
Finansielle indtægter290000
Finansielle udgifter-13-134-31-1-3
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto00000
Finansielle poster netto16-134-31-1-3
Ordinært resultat1.196983-1.4991414
Ekstraordinære poster00000
Resultat før skat1.196983-1.4991414
Skat af årets resultat-25700-4-4
Årets resultat939983-1.4991010

BALANCEREGNSKAB

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Goodwill00000
Øvrige immaterielle anlægsaktiver1830000
Immaterielle anlægsaktiver i alt1830000
Grunde og bygninger00000
Andre anlæg og driftsmidler439851151440
Øvrige materielle anlægsaktiver00000
Materielle anlægsaktiver i alt439851151440
Kapitalandele00000
Langfristede tilgodehavender00000
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver256165141141138
Finansielle anlægsaktiver i alt256165141141138
Anlægsaktiver i alt878250256285138
Varebeholdninger00000
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser18943151406349
Tilgodehavender hos nærtstående parter8300000
Andre tilgodehavender0146672370593
Værdipapirer00000
Likvide midler1.1962.18647289646
Omsætningsaktiver i alt2.2532.8458151.1031.593
Status balance3.1323.0951.0701.3881.731
Selskabskapital125125125125125
Overført resultat544-395-1.378121112
Udbytte00000
Øvrige reserver00000
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel669-270-1.253246237
Minoritetsinteressernes andel00000
Egenkapital i alt669-270-1.253246237
Udskudt skat00000
Hensættelse14----
Langfristet gæld til realkreaditinstitutter00000
Langfristet gæld til banker00000
Langfristet gæld til nærtstående parter00000
Anden langfristet gæld00000
Ansvarlig lånekapital (Samlepost)00000
Langfristet gæld i alt00000
Kortfristet gæld til nærtstående parter06994335
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter00000
Kortfristet gæld til banker001100
Selskabsskat2440003
Varekreditorer6471.2181922470
Anden gæld1.5592.1411.1268911.456
Kortfristet gæld i alt2.4493.3652.3231.1421.494
Passiver i alt3.1323.0951.0701.3881.731

ANDET

2022-122021-122020-122019-122018-12
Antal ansatte9109116
Kilde: Årsrapporter, CVR/Virk

Hent gratis årsrapporter

Escape Room By Midgaard Event

CVR-nr 10105455

Årsrapport 01.01.2022 (PDF)

Periode: 01.01.2022 - 31.12.2022

Årsrapport 01.01.2021 (PDF)

Periode: 01.01.2021 - 31.12.2021

Årsrapport 01.01.2020 (PDF)

Periode: 01.01.2020 - 31.12.2020

Årsrapport 01.01.2019 (PDF)

Periode: 01.01.2019 - 31.12.2019

Årsrapport 01.01.2018 (PDF)

Periode: 01.01.2018 - 31.12.2018

Kreditrapport

Escape Room By Midgaard Event

CVR-nr: 10105455

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce
Annonce

Kreditrapport

Escape Room By Midgaard Event

CVR-nr: 10105455

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce

Vil du vide mere om hvad Proff™ kan tilbyde din virksomhed?

Ønsker du at blive Proff-kunde nu, eller vil du gerne høre mere om hvad vi kan gøre for din virksomhed? Ring os i dag på 89 87 51 12 eller udfyld formularen til højre, og lad os tage en uforpligtende snak.

Dine kontaktoplysninger